Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

BCC apeluje o promocję zdrowia w miejscu pracy

BCC apeluje o promocję zdrowia w miejscu pracy

Tagi: 

Zdrowie pracowników to znaczący kapitał każdej firmy. Ma również wymiar ekonomiczny i społeczny. Jego poprawa wydłuża ich aktywność zawodową i przynosi wymierne korzyści - oceniają eksperci BCC.

Firma promująca postawy prozdrowotne swoich pracowników i dbająca o poprawę warunków pracy może im oferować wiele korzystnych świadczeń pozapłacowych związanych z ochroną zdrowia (prywatna opieka medyczna, dodatkowe ubezpieczenia, karty kulturalno-sportowe, szczepienia ochronne). Dalsze zwiększenie zaangażowania pracodawców w działania prozdrowotne na rzecz pracowników wymaga obniżenia kosztów z tym związanych i wprowadzenia odpowiednich ulg podatkowych.

Dla pracowników:

- wydłużenie okresu zawodowej aktywności osób starszych

- otwarcie na innowacje i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji

- zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych w tym zawodowych

- zwiększenie postaw prozdrowotnych promujących zdrowy styl życia- wzrost odpowiedzialności za własne zdrowie

- konsekwentne przestrzeganie zalecanych kontrolnych badań lekarskich.

Promocja zdrowia i profilaktyka przynoszą oszczędności nie tylko dla budżetu i gospodarki ale i dla poszczególnych pracodawców. Polacy coraz rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich. Koszty z tego tytułu wciąż są jednak wysokie. Nadal znajdujemy się w czołówce statystyk europejskich dotyczącej absencji chorobowej. Obowiązujące przepisy w dostateczny sposób regulują zarówno zasady wystawiania zwolnień lekarskich, jak również przeprowadzania kontroli lekarzy wystawiających zwolnienia lekarskie i kontroli ubezpieczonych korzystających z tych zwolnień. Nie tylko ZUS, ale także pracodawca ma prawo sprawdzić czy zaświadczenie lekarskie zostało prawidłowo wystawiane i czy jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Potencjał służby medycyny pracy powinien być lepiej wykorzystywany. Za zasadne należy uznać wprowadzenie możliwości zawierania przez lekarzy medycyny pracy kontraktów z NFZ na uzyskanie uprawnień do leczenia chorób stwierdzonych w ramach badan kontrolnych.

źródło: BCC

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...