Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

BCC o ustawie in vitro: światopogląd nie może decydować o stanowieniu prawa

BCC o ustawie in vitro: światopogląd nie może decydować o stanowieniu prawa

Tagi: 

Ustawa o leczeniu niepłodności przyjęta przez Senat RP bez poprawek. Światopogląd nie może decydować o stanowieniu prawa w Polsce – uważa ekspert BCC, Zenon Wasilewski.

Prace nad ustawą regulującą procedurę in vitro trwały od ponad 10 lat. Przyjęta ustawa może zawierać błędy legislacyjne. To kontrowersyjna regulacja prawna. Nie tylko pod względem światopoglądowym, ale przede wszystkim pod względem prawnym - zgodności z Konstytucją RP.

W opinii większości konstytucjonalistów, z którymi się zgadzam nie zachodzi kolizja: z art. 2 (Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym); art 18 (Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej); art.30 (Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych; art.32. ust. 1.(Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne).

Wątpliwości zgłosiła jednakże Kancelaria Prezydenta Bronisław Komorowskiego w piśmie do marszałka Senatu, że poważną wątpliwość co do zgodności z Konstytucją i prawem międzynarodowym budzi we wprowadzanej ustawie możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość.

Ustawa uwzględnia przepisy prawa unijnego:- przygotowuje polski system prawny do ratyfikacji podpisanej przez Polskę Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny z dnia 4 kwietnia 1997 r.

- dostosowuje polskie przepisy do wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. nr 2004/23/WE w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich.

Prezydent pomimo zgłoszonych wątpliwości powinien podpisać ustawę bez zbędnej zwłoki, tak by weszła w życie jak najszybciej. Dotychczas nie było ustawowej regulacji stosowania metody in vitro. Za co Komisja Europejska grożąc wysokimi karami finansowymi wielokrotnie upominała Polskę za brak takich regulacji.

źródło: BCC

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...