Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

BCC ocenia Ministerstwo Zdrowia i jego działania

BCC ocenia Ministerstwo Zdrowia i jego działania

Tagi: 

30 czerwca odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC. Ministrowie podsumowali działania rządu w II kwartale oraz przedstawili rekomendacje na drugie półrocze. Opinie i uwagi na temat ochrony zdrowia przedstawiła Anna Janczewska-Radwan - minister ds. systemu ochrony zdrowia Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

BCC ocenia Ministerstwo Zdrowia i jego działania

BCC, wśród działań jakie powinien podjąć rząd wymienia:

- przyśpieszenie prac nad wdrażaniem ustawy o zdrowiu publicznym i zatwierdzeniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
- powołanie profesjonalnego zespołu ds. mediacji społecznej, który w konfliktowych sytuacjach , jak np. ostatnia w Centrum Zdrowia Dziecka dotycząca wynagrodzeń personelu pielęgniarskiego, włączany byłby automatycznie do rozwiązywania wszelkiego rodzaju konfliktów społecznych.

Jednocześnie organizacja pozytywnie ocenia zrealizowane do tej pory projekty, takie jak:- koordynacja prac związanych z informatyzacją ochrony zdrowia na poziomie resortu cyfryzacji, rozwoju i zdrowia,
- stworzenie Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia (IOWISZ),
- powołanie zespołu do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych,
- zniesienie nowelizacją ustawy o działalności leczniczej obowiązku ubezpieczenia się szpitali z tytułu zdarzeń medycznych,
- decyzja Ministerstwa Zdrowia do zachęcania szpitali publicznych do działalności komercyjnej.

Anna Janczewska-Radwan, przedstawiła zagrożenia stojące przed przedsiębiorcami. Dotyczą one zmiany w ustawie o działalności leczniczej, dotyczące miedzy innymi zakazu zbywania akcji i udziałów przez skomercjalizowane podmioty, zakazu wypłacania dywidendy w spółkach, w których ponad 51% akcji lub udziałów ma Skarb Państwa oraz pokrywania we własnym zakresie, lub przez podmiot założycielski ujemnego wyniku finansowego tych placówek. Chodzi również o projekt ustawy o refundacji wyrobów medycznych, który wzoruje się na zasadach refundacji leków z limitami cenowymi oraz sztywnymi marżami, mimo iż leki i wyroby medyczne to tak zasadniczo różne kategorie produktów.

Źródło: bcc.org.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...