BCC: partie milczą ws. programów zdrowotnych | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

BCC: partie milczą ws. programów zdrowotnych

BCC: partie milczą ws. programów zdrowotnych

Tagi: 

BCC przygotował ankietę dla wszystkich partii politycznych, opracowaną w gronie naszych ekspertów, dotyczącą kluczowych problemów polskiej ochrony zdrowia.

Zawierała ona 29 pytań z zakresu modelu ustrojowego systemu opieki zdrowotnej w Polsce, jej finansowania ze środków publicznych i prywatnych, wyceny świadczeń zdrowotnych, zasobów kadr medycznych, jakości prawa w ochronie zdrowia, elektronicznego rejestru usług medycznych, starzenia się społeczeństwa i długofalowego planu strategicznego zmian w systemie ochrony zdrowia.

- Mimo dwukrotnego wysłania we wrześniu ankiety do partii politycznych, nie otrzymaliśmy do tej pory odpowiedzi. No cóż, partie polityczne przed wyborami niechętnie mówią o szczegółach przyszłego kształtu ochrony zdrowia, który będą chcieli wprowadzić po wyborach. Złożone dotychczas przez polityków deklaracje odnoszące się do ochrony zdrowia to bardzo ogólnikowe, powierzchowne, często niespójne stwierdzenia i hasła wyborcze. Wszystko wskazuje na to, że startujące w wyborach partie albo nie mają w szczegółach przygotowanych spójnych koncepcji funkcjonowania ochrony zdrowia, albo nie chcą w czasie kampanii wyborczej wyłożyć wszystkich swoich kart na stół - pisze Anna Janczewska-Radwan

Wyjątek stanowi Platforma Obywatelska, o której zamierzeniach wiemy więcej na podstawie dotychczasowych działań, dokumentu Policy Paper na lata 2014-2020, zawierającego wizję systemu ochrony zdrowia wraz z celami strategicznymi do 2020 roku, a także ostatnio przedstawionych przez PO nowych koncepcji dotyczących składek na NFZ i ZUS.Wbrew słownym zapewnieniom niektórych formacji, nic też nie wskazuje na to, że ochrona zdrowia będzie jednym z najważniejszych priorytetów danej partii w przypadku wygrania wyborów. I to mimo faktu, iż wszystkie badania opinii publicznej wskazują zdrowie, jako najważniejszą wartość dla Polaków.

źródło: BCC

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net