BCC: zgadzamy się z Prokuratorem Generalnym ws. zakazu reklamy aptek | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

BCC: zgadzamy się z Prokuratorem Generalnym ws. zakazu reklamy aptek

BCC: zgadzamy się z Prokuratorem Generalnym ws. zakazu reklamy aptek

W związku z toczącym się postępowaniem przed Trybunałem Konstytucyjnym związanym ze skargą konstytucyjną przedsiębiorcy prowadzącego aptekę, Prokurator Generalny przedstawił stanowisko w sprawie zakazu reklamy aptek. Uznał i słusznie, że taka regulacja narusza wolność działalności gospodarczej. Przyjmujemy stanowisko Prokuratora Generalnego z pełną akceptacją - piszą eksperci BCC.

Ta opinia może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania rynku aptecznego w Polsce. Jest niezwykle istotna dla wszystkich podmiotów obecnych na polskim rynku aptek.

Potwierdza zasadność działań BCC w tym zakresie. Zwracaliśmy się niestety bezskutecznie do Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą o skierowanie tej regulacji do Trybunału Konstytucyjnego.

Od momentu wejścia w życie 1 stycznia 2012 r. ustawy refundacyjnej obowiązuje zakaz reklamy aptek wynikający z art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne. Naszym zdaniem każdy zakaz reklamy, bez względu na zakres działalności, ogranicza swobodę przedsiębiorczości. Uderza finansowo także w rynek reklamy i mediów. Niekorzystnie wpływa na rynek pracy. Ogranicza dostęp obywateli do informacji handlowej. Odstrasza od wchodzenia na polski rynek nowe podmioty zagraniczne. Taki zakaz nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia gospodarczego i może pozostawać w sprzeczności z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.Zakaz reklamy i promocji jest zawsze uszczupleniem komunikacji między przedsiębiorcą a zainteresowanym konsumentem. Reklama powinna być rzetelną informacją dostępną dla obywatela, a kary wymierzane jedynie za łamanie tej zasady w przypadku rzeczywistego wystąpienia zagrożenia interesów klientów, a w aptekach - pacjentów. Niestety każde propacjenckie działanie a nawet każda informacja przekazywana z apteki do pacjenta mogą być traktowane za działanie niezgodne z art. 94 a ustawy PF. Według obecnych, zbyt restrykcyjnych przepisów, złamanie tego zakazu grozi przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę wszczęciem postępowania przez nadzór farmaceutyczny, a w konsekwencji nawet utratą zezwolenia do prowadzenia takiej działalności.

Zaprezentowane przez Prokuratora Generalnego stanowisko stwarza możliwość podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne w kierunku doprecyzowania przepisów dotyczących reklamy aptek i leków.

źródło: BCC

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Pechowy klient apteki internetowej o sprawie poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny. (fot. pokazywarka.pl)Apteka internetowa sprzedaje leki z...

Mężczyzna, który zamówił medykament dla niemowląt on-line, dostał produkt... bez terminu...

Około 90% z około 2 mld zadłużenia wymagalnego szpitali (całkowite zadłużenie wynosi około 11 mld zł) stanowią należności z tytułu dostaw i usług. (fot. Shutterstock)Konieczne jest stworzenie „...

Eksperci firmy PEX PharmaSequence wskazują, na brak danych, które by pozwoliły na ocenę, czy...

Kodeks Etyki Aptekarza RP reguluje tylko kwestie dotyczące reklamy leków, nie odnosi się do reklamy innych produktów związanych z ochroną zdrowia (suplementów diety, wyrobów medycznych). (fot. MGR.FARM)Farmaceuta w reklamie suplementu diety...

Zgodnie z obowiązującym prawem w reklamie leku OTC nie może występować farmaceuta ani osoba...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.