W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Będą zmiany w treści nagłówka recepty?

Będą zmiany w treści nagłówka recepty?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano uzupełniony projekt ustawy Prawo farmaceutyczne. Zmiany dotyczą m.in. przepisów o badaniach klinicznych, recept i monitorowania obrotu produktów leczniczych.

W projekcie nowelizacji prawa farmaceutycznego pojawiły się też nowe regulacje dotyczące kontroli recept. (fot. Shutterstock)

Projektem zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne zajmował się już w lipcu ubiegłego roku Komitet Stały Rady Ministrów. W toku prac pojawiły się jednak liczne uwagi, których konsekwencją jest nowy projekt nowelizacji PF, który właśnie został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji.

- Jedną ze zmian jest wyraźne wskazanie, że przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego albo którzy wystąpili z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie, zajmujący się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi nie będą mogli prowadzić hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych – wskazuje serwis PolitykaZdrowotna.com.

Dodano również propozycję zmian dotyczących badań klinicznych. Polegają na zniesieniu konieczności przedkładania umów o badanie kliniczne jako warunku kompletności dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o pozwolenie na badanie kliniczne. W zamian wprowadzono wymóg przedstawienia krótkiego opisu finansowania badania.

W nowej wersji projektu dotychczasowy obowiązek określania na recepcie danych podmiotu, w którym wystawiono receptę przez wskazanie identyfikatora miejsca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zastąpiono obowiązkiem nanoszenia na recepcie danych podmiotu, któremu przydzielono unikalne numery identyfikujące recepty.Dodano też nowe regulacje dotyczące kontroli recept i zmieniono przepisy przejściowe i przepisy o wejściu w życie ustawy dotyczącej monitorowania obrotu produktów leczniczych za pomocą Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Zgodnie z nowym projektem Prawa farmaceutycznego SMOPL ma zacząć obowiązywać od 1 lipca br.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne

Źródło: PolitykaZdrowotna.com

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...