Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Biomed realizuje program naprawczy

Biomed realizuje program naprawczy

Tagi: 

Biomed ublin zdecydował się skorzystać z możliwości oferowanych przez nową ustawę o restrukturyzacji przedsiębiorstw. Na początku roku zarząd spółki złożył wniosek o przyspieszone postępowanie układowe, aby rozwiązać problemy finansowe powstałe w wyniku wycofania się jednego z partnerów z prowadzonej inwestycji.

Biomed realizuje program naprawczy

Lubelska spółka realizuje plan naprawczy - czego dowodem jest zawarte 15 lipca porozumienie z firmą I.M.A. o rozliczenie stanu inwestycji i zobowiązań objętych kontraktem o wartości 7 mln euro.

Zawarte porozumienie jest elementem realizowanego przez zarząd lubelskiej spółki programu naprawczego.

Ugoda z I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. dotyczy rozliczenia zakupu linii technologicznych do produkcji preparatów krwiopochodnych. Kwoty zapłacone przez Biomed na rzecz IMA zostaną zaliczone na poczet wykonanej części umowy, natomiast spółka stanie się właścicielem dostarczonych przez włoska firmę urządzeń. Strony nie będą miały wobec siebie żadnych dalszych roszczeń z tego tytułu.W poniedziałek 11 lipca br. Sąd Rejonowy w Lublinie zatwierdził uzgodnienia układowe, otwierając spółce drogę do zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jeżeli decyzja sądu się uprawomocni, możliwe będzie rozpoczęcie przez spółkę spłacania wierzycieli zgodnie z planem przewidzianym w zatwierdzonych propozycjach układowych.

Przeprowadzone postępowanie układowe, zdaniem władz spółki, daje możliwość kontynuowania bieżącej działalności i pozyskiwania nowych rynków. Obecnie w ofercie Biomedu, obok preparatów krwiopochodnych, są popularne probiotyki
i szczepionki. W oparciu o złożone na 2016 r. zamówienia, spółka jest w stanie generować 10 mln zł przychodów na kwartał, co pozwala na pokrycie kosztów postępowania układowego oraz bieżących zobowiązań.

Źródło: pulsfarmacji.pl

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...