BOIA: sprzedaż leków na fakturę z NIPem jest zgodna z prawem | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

BOIA: sprzedaż leków na fakturę z NIPem jest zgodna z prawem

BOIA: sprzedaż leków na fakturę z NIPem jest zgodna z prawem

Do złamania prawa dochodzi w przypadku wprowadzenia przez nabywcę do obrotu hurtowego lub detalicznego zakupionych na fakturę (wprowadzenia na magazyn faktury zakupu) produktów leczniczych w innej aptece, ale to nabywca w danym momencie postępuje niezgodnie z obowiązującym prawem - informuje prezes OIA w Białymstoku.

Sama sprzedaż leków osobie fizycznej z udokumentowaniem sprzedaży w postaci faktury z podaniem numeru NIP nie jest niezgodna z prawem, nawet jeśli nabywca prowadzi działalność w zakresie hurtowego lub detalicznego obrotu produktem leczniczym.

Wnioski przedstawione przez Okręgową Izbę Aptekarską w Białymstoku pochodzą z pisma przesłanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w odpowiedzi na pismo OIA w Białymstoku skierowane do GIF w dniu 22 czerwca 2015 r., z prośbą o podanie podstawy prawnej ewentualnego obowiązku weryfikacji nabywcy produktów leczniczych pod kątem ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej hurtowni, apteki lub punktu aptecznego.Z treści odpowiedzi udzielonej przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wynika że, przepisy Prawa farmaceutycznego w obecnym kształcie nie nakładają obowiązku, ani nie dają uprawnień farmaceucie w zakresie weryfikacji nabywcy pod kątem potencjalnych działań w zakresie odwróconego łańcucha dystrybucji.

źródło: OIA Białystok

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.