Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Niektórzy przypuszczają, że Christie cierpiała z powodu przewlekłego lęku podczas pracy w aptece szpitalnej. Według tej teorii był to dla niej impuls do rozpoczęcia kariery pisarza... (fot. Shutterstock)

Herkules Poirot za pierwszym...

Choć pojawiły się głosy, że farmaceuci zyskają uprawnienia w zakresie wykonywania szczepień, jak na razie nic nie wskazuje na to, by obecny status quo uległ zmianie (fot. Shutterstock)

Czas pomyśleć o grypie

Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

W związku z pismem Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza z 23 lipca 2015 r. do Ministra Zdrowia Mariana Zembala w sprawie projektu "Koncepcja wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce", prezes SIA Piotr Brukiewicz przedstawia podstawy prawne i intencje Izby Aptekarskiej związane z projektem.

"Intencją Śląskiej Izby Aptekarskiej, która przedstawiła ten projekt, zgodnie z treścią zaproszenia, było jedynie rozpoczęcie dyskusji i prac nad kształtem opieki farmaceutycznej w Polsce. W żadnym przypadku nie jest on gotowym i ostatecznym projektem, jak zdaje się odczytywać go prezes NRA. Celem spotkania było zainteresowanie tym projektem Ministerstwa Zdrowia i powołanie zespołu roboczego przy ministrze zdrowia, w którym oczywiście uczestniczyć ma cały samorząd pod nadzorem NRA, zgodnie z art. 39 ustawy o izbach aptekarskich. Cytowane w niniejszym projekcie propozycje miały jedynie charakter roboczy i ze względu na przebieg spotkania nie było możliwe złożenie stosownych wyjaśnień Panu Grzegorzowi Kucharewiczowi – prezesowi NRA, który zrezygnował z udziału w spotkaniu opuszczając salę obrad.

Jednocześnie wskazuję, w imieniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, że celem naszej Rady nie jest podział środowiska aptekarskiego i obniżenie autorytetu Naczelnej Rady Aptekarskiej. Nie można jednak pozostawić bez odpowiedzi pisma, które podważa prawo Rady SIA do działania w tym zakresie oraz obniża jej autorytet".

"Zgodnie z art. 29 ustawy reprezentację okręgowej izby aptekarskiej stanowi, w okresach między zjazdami, rada okręgowej izby aptekarskiej. Prezydium Rady SIA 31 marca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie prowadzenia przez SIA prac związanych z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w formie przekazanej Panu Ministrowi.

W ustawie o izbach aptekarskich brak jest przepisów sankcjonujących nadzór prawny nad działalnością okręgowych rad aptekarskich w powołanym przez Pana Prezesa Grzegorza Kucharewicza art. 39 ustawy. W ust. 2 i 3 tej ustawy wyraźnie zapisano, że uprawnienia nadzorcze NRA dotyczą uchylania uchwał rad okręgowych sprzecznych z prawem lub regulaminami, a uchwała Prezydium Rady SIA w sprawie opieki farmaceutycznej do tego zakresu nie należy.
Ponadto ust. 3 ogranicza kompetencje NRA jedynie do możliwości zwrócenia się do rad izb okręgowych o podjęcie konkretnej uchwały, ale nie może nakazać ich podjęcia. Tak więc, w tym zakresie rady okręgowe mają pełną autonomię i działają na podstawie wskazanego art. 1 ustawy.Zgodnie z powyższym, uznać należy, że wnioski zwarte w piśmie prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza, a skierowane do Pana Ministra o zaprzestanie konsultacji w sprawie złożonego przez SIA wstępnego projektu „Koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce” pozbawione są podstaw prawnych".

Śląska Izba Aptekarska uważa za słuszne wdrożenie propozycji i inicjatyw samorządu aptekarskiego, o których został Pan Minister poinformowany na spotkaniu z przedstawicielami NIA 22 lipca br. Uważamy, że rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd aptekarski leży w interesie społecznym i jest konieczne, aby publiczna służba zdrowia mogła poprawnie funkcjonować - pisze Piotr Brukiewicz.

źródło: SIA

Komunikat NIA wywołał poruszenie wśród farmaceutów, którzy krytycznie skomentowali go m.in. na Twitterze. (fot. Shutterstock)Refundacja szczepionki przeciw grypie...

Od 1 lipca 2018 roku czterowalenta szczepionka przeciw grypie, została zamieszczona w załączniku...

Wszystkie parafie gnieźnieńskie otrzymały z Caritasu po 100 takich kart do rozdania swoim parafianom. (fot. MGR.FARM)Reklama gnieźnieńskiej apteki z ambon...

Do naszej redakcji napływają listy od farmaceutów z okolic Gniezna, którzy skarżą się, że...

CSIOZ opracowało procedurę awaryjną dla realizacji e-recepty w sytuacji braku dostępności do systemu teleinformatycznego w aptece, w której to będzie wykorzystywany identyfikator 2D- QR CODE (fot. Shutterstock)Ważna informacja dla aptek przed...

Już 9 lutego 2019 roku w życie wejdzie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/161 dotyczące...

Jak wylicza Naczelna Izba Aptekarska, co najmniej w co trzeciej aptece i punkcie aptekarskim brakuje odpowiedniego sprzętu i oprogramowania (fot. Shutterstock)Apteczne komputery niebezpieczne dla...

Posłanka Anna Elżbieta Sobecka zwróciła się do ministerstwa zdrowia z pytaniem o kroki jakie...

Ministerstwo zdrowia postanowiło jednoznacznie rozwiązać problem słowa "lekarz" na receptach (fot. Shutterstock)Recepta bez słowa "lekarz"?...

Ministerstwo zdrowia planuje, w nadchodzącej nowelizacji prawa farmaceutycznego, znieść...