Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

Brukiewicz do Zembali ws. koncepcji opieki farmaceutycznej

W związku z pismem Prezesa NRA dr Grzegorza Kucharewicza z 23 lipca 2015 r. do Ministra Zdrowia Mariana Zembala w sprawie projektu "Koncepcja wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce", prezes SIA Piotr Brukiewicz przedstawia podstawy prawne i intencje Izby Aptekarskiej związane z projektem.

"Intencją Śląskiej Izby Aptekarskiej, która przedstawiła ten projekt, zgodnie z treścią zaproszenia, było jedynie rozpoczęcie dyskusji i prac nad kształtem opieki farmaceutycznej w Polsce. W żadnym przypadku nie jest on gotowym i ostatecznym projektem, jak zdaje się odczytywać go prezes NRA. Celem spotkania było zainteresowanie tym projektem Ministerstwa Zdrowia i powołanie zespołu roboczego przy ministrze zdrowia, w którym oczywiście uczestniczyć ma cały samorząd pod nadzorem NRA, zgodnie z art. 39 ustawy o izbach aptekarskich. Cytowane w niniejszym projekcie propozycje miały jedynie charakter roboczy i ze względu na przebieg spotkania nie było możliwe złożenie stosownych wyjaśnień Panu Grzegorzowi Kucharewiczowi – prezesowi NRA, który zrezygnował z udziału w spotkaniu opuszczając salę obrad.

Jednocześnie wskazuję, w imieniu Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, że celem naszej Rady nie jest podział środowiska aptekarskiego i obniżenie autorytetu Naczelnej Rady Aptekarskiej. Nie można jednak pozostawić bez odpowiedzi pisma, które podważa prawo Rady SIA do działania w tym zakresie oraz obniża jej autorytet".

"Zgodnie z art. 29 ustawy reprezentację okręgowej izby aptekarskiej stanowi, w okresach między zjazdami, rada okręgowej izby aptekarskiej. Prezydium Rady SIA 31 marca 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie prowadzenia przez SIA prac związanych z wprowadzeniem opieki farmaceutycznej w formie przekazanej Panu Ministrowi.

W ustawie o izbach aptekarskich brak jest przepisów sankcjonujących nadzór prawny nad działalnością okręgowych rad aptekarskich w powołanym przez Pana Prezesa Grzegorza Kucharewicza art. 39 ustawy. W ust. 2 i 3 tej ustawy wyraźnie zapisano, że uprawnienia nadzorcze NRA dotyczą uchylania uchwał rad okręgowych sprzecznych z prawem lub regulaminami, a uchwała Prezydium Rady SIA w sprawie opieki farmaceutycznej do tego zakresu nie należy.
Ponadto ust. 3 ogranicza kompetencje NRA jedynie do możliwości zwrócenia się do rad izb okręgowych o podjęcie konkretnej uchwały, ale nie może nakazać ich podjęcia. Tak więc, w tym zakresie rady okręgowe mają pełną autonomię i działają na podstawie wskazanego art. 1 ustawy.Zgodnie z powyższym, uznać należy, że wnioski zwarte w piśmie prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza, a skierowane do Pana Ministra o zaprzestanie konsultacji w sprawie złożonego przez SIA wstępnego projektu „Koncepcji wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce” pozbawione są podstaw prawnych".

Śląska Izba Aptekarska uważa za słuszne wdrożenie propozycji i inicjatyw samorządu aptekarskiego, o których został Pan Minister poinformowany na spotkaniu z przedstawicielami NIA 22 lipca br. Uważamy, że rozwiązanie problemów zgłaszanych przez samorząd aptekarski leży w interesie społecznym i jest konieczne, aby publiczna służba zdrowia mogła poprawnie funkcjonować - pisze Piotr Brukiewicz.

źródło: SIA

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

AdWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z systemu...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.