Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o punktach "twardych" farmaceutów

W opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Nie ma możliwości zdobywania przez farmaceutów punktów "twardych" w ramach kursów realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej. Tym samym opinia CMKP jest zbieżna z interpretacją Ministerstwa Zdrowia. Z tą jednak nie zgadza się Naczelna Izba Aptekarska...

Spór o możliwość zdobywania punktów "twardych" przez internet nadal trwa. (fot. Shutterstock)

Redakcja MGR.FARM poprosiła Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości zdobywania "twardych" punktów edukacyjnych przez farmaceutów za pośrednictwem internetu. Kwestia ta w ostatnim czasie podzieliła Ministerstwo Zdrowia i Naczelną Izbę Aptekarską. Resort zdrowia jednoznacznie stwierdził, że punkty zdobywane przez farmaceutów w ramach kursów internetowych, nie mogą być traktowane jako tzw. "twarde" (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem). Samorząd aptekarski jednak utrzymuje, że taka możliwość istnieje i przyznanie tych punktów jest uprawnieniem okręgowych rad aptekarskich (czytaj więcej: NIA nie zgadza się z interpretacją Ministerstwa Zdrowia ws. „punktów twardych”).

O opinię w tej kwestii postanowiliśmy poprosić dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), którego jednym z zadań jest powoływanie zespołu ekspertów opracowujących ramowy program kursów odbywanych przez farmaceutów. Na wstępie uprzedzono nas, że opinia CMKP w powyższej kwestii może mieć jedynie charakter pomocniczy, gdyż zgodnie z art. 107b. ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, nadzór nad prowadzeniem szkolenia specjalizacyjnego i szkolenia ciągłego, o którym mowa w art. 107zf, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zwraca uwagę, że treść § 3. ust. 1 pkt 1 do 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych, wskazuje na możliwość realizacji obowiązku ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w § 2 ust. 1, między innymi, poprzez udział farmaceuty w trzech różnych typach kursów.

- Należy jednak zauważyć, że ani ten przepis, ani żaden inny nie nakłada na organizatora kursu obowiązku zakończenia go sprawdzianem weryfikującym wiedzę. Prawodawca przyjmuje zatem jako zasadę, że żaden z przywołanych w pkt 1 – 3 rodzajów kursów nie musi obligatoryjnie kończyć się sprawdzianem weryfikującym wiedzę. W równym stopniu dotyczy to kursów wymienionych w pkt 1 i 3 jak i w pkt 2 - przypomina CMKP. - Natomiast z określonych względów prawodawca nałożył na farmaceutów, a nie na organizatorów kursów, dodatkowy wymóg polegający na obowiązku zdobycia przez te osoby, nie mniej niż 50 pkt w ramach ściśle określonych prawem, wybranych form kursów, tj. wyłącznie kursów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz w pkt. 3, a także postawił dodatkowy warunek, mianowicie taki, że kursy te muszą być zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

- W świetle powyższego, w opinii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, interpretacja ww. przepisów jest jednoznaczna. Wykładnia gramatyczna tych przepisów bez wątpienia wskazuje, na obowiązek zdobycia przez farmaceutę określonej liczby punktów edukacyjnych w formach kształcenia bardzo precyzyjnie wskazanych i opisanych w przepisach, tj. w trybie kursów realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń lub odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego i zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę - pisze Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. - Tym samym, aktualna treść przepisów ww. rozporządzenia uniemożliwia włączenie do puli 50 punktów za kursy zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę, punktów uzyskanych przez farmaceutów poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem i zakończone sprawdzianem weryfikującym wiedzę.To stanowisko jest zbieżne z interpretacją przedstawioną niedawno przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia, który wskazywał m.in. na potencjalne ryzyka związane z realizacją kursów prowadzonych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem, jak chociażby brak możliwości kontrolowania samodzielnego zdobywania wiedzy przez farmaceutów.

- Stwarza to sposobność do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: MZ: Punkty "twarde" farmaceutów zdobyte przez internet są niezgodne z rozporządzeniem).

Departament jednoznacznie stwierdził, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy.

Do pobrania:

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...