Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

CM UJ poszukuje stypendysty-doktoranta

CM UJ poszukuje stypendysty-doktoranta

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UJ ogłosiło konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Zakładzie Farmacji Klinicznej.

CM UJ poszukuje stypendysty-doktoranta

O stanowisko stypendysty-doktoranta mogą ubiegać się studenci co najmniej czwartego roku studiów magisterskich lub absolwent kierunków farmaceutycznych/medycznych/biologicznych/zoologicznych.

Aby ubiegać się o to stanowisko konieczna jest wiedza z zakresu farmakologii ośrodkowego układu nerwowego, patomechanizmów otyłości, chorób psychicznych i zaburzeń pamięci. Wśród wymogów wymieniono także doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych.

Badania przewidziane w ramach stypendium obejmować będą wykonywanie zaplanowanych analiz behawioralnych na szczurach, izolowanie tkanek, a także opracowywanie wyników eksperymentów. W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 500 zł miesięcznie na okres 36 miesięcy.Aplikować można do 5 sierpnia 2016 (do godz. 23:59). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 sierpnia 2016.

Źródło: pulsfarmacji.pl

Fałszowane leki zabijają na dwa sposoby... (fot. Shutterstock)Polska ma problem z fałszywymi lekami

Rocznie Polacy wydają 250 mln zł na fałszywe leki na odchudzanie, potencję, ale także...

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz...

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących...

Jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki. (fot. Shutterstock)Lekarze chcą jednoznacznej analizy...

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy...

Jak wyglądało wystawienie i zrealizowanie pierwszej e-recepty? Zachęcamy do obejrzenia relacji! (fot. Farmacja.pl)VIDEO: Tak wystawiano pierwszą e-...

Dziś w Siedlcach oficjalnie zainaugurowano pilotaż e-recepty. Podczas specjalnie zorganizowanej...

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...