W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Co apteki mają wspólnego z usługami dentystycznymi?

Co apteki mają wspólnego z usługami dentystycznymi?

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii jest on niezgodny z prawem wspólnotowym. Niektórzy belgijski przepis porównują z zakazem reklamy aptek, który od 2012 roku funkcjonuje w Polsce.

Prawo farmaceutyczne nie przewiduje przykładowego katalogu dozwolonych działalności reklamowych.

Belgijskie ustawodawstwo zakazywało jednak jakiejkolwiek reklamy usług dentystycznych, przewidując jednocześnie enumeratywny katalog informacji jakie mogą zostać umieszczone na tablicy zamieszczonej na budynku, w którym mieści się gabinet. Po przeprowadzeniu postępowania TSUE uznał, że obowiązujący w Belgii całkowity i ogólny zakaz wszelkiej reklamy dotyczącej świadczeń leczenia ust i zębów jest niezgodny ze swobodą świadczenia usług (art. 56 TFUE) oraz z dyrektywą o handlu elektronicznym (2000/31/WE). W uzasadnieniu wyroku zwrócono uwagę przede wszystkim na nieproporcjonalność przedmiotowych regulacji.

- Analizując niniejszą sprawę nie sposób nie dostrzec licznych podobieństw z obowiązującym w Polsce zakazem reklamy aptek i działalności aptecznej: całkowity i ogólny zakaz reklamy, enumeratywna lista dozwolonych informacji o prowadzonej działalności oraz deklarowane cele tj. ochrona zdrowia publicznego oraz godności zawodu - pisze w Rzeczpospolitej prawnik, Bartłomiej Sasin.

Jego zdaniem wspomniane orzeczenie potwierdza konieczność nowelizacji art. 94a Prawa farmaceutycznego.

- Jednym z głównych zarzutów kierowanych w stosunku do zakazu reklamy aptek jest brak proporcjonalności prowadzący do uniemożliwienia prowadzenia działań propacjenckich. Prawo farmaceutyczne nie przewiduje przykładowego katalogu dozwolonych działalności reklamowych - pisze prawnik. - Prowadzi to w praktyce do stosowania wykładni rozszerzającej i uznawania za niedozwoloną reklamę wszelkich przejawów wyróżniania się aptek, nawet takich, którym nie można odmówić społecznej użyteczności (np. uczestnictwa w Karcie Dużej Rodziny czy akcjach profilaktycznych).Zdaniem Sasina orzeczenie TSUE już teraz powinno być bezpośrednio uwzględniane przez inspekcję farmaceutyczną i sądy administracyjne. W odniesieniu do inspekcji oznaczałoby to rezygnację z rozszerzającej wykładni art. 94a ust. 1 PF, zaś w przypadku sądów uchylanie decyzji inspekcji, których przedmiotem były np. akcje profilaktyczne. Dalsze wątpliwości w tym zakresie powinny zaś zostać rozstrzygnięte poprzez skierowanie pytania prejudycjalnego do TSUE.

Więcej na ten temat na stronach Rzeczpospolitej.

Źródło: rp.pl

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...