Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Cochrane: Farmaceuci ogrywają istotną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów

Cochrane: Farmaceuci ogrywają istotną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów

Tagi: 

Zespół naukowców prowadzony przez profesor Margaret Watson z University of Bath, we współpracy z Cochrane, NHS Education Scotland oraz innymi Uniwersytetami, dokonał przeglądu systematycznego 116 badań, w których udział wzięło ponad 40 tys. pacjentów. W rezultacie powstała największa jak do tej pory praca naukowa, podsumowująca znaczenie roli farmaceutów w poprawie stanu zdrowia pacjentów.

Farmaceuci nie są panaceum, ale mogą zwiększyć możliwości i pojemność systemu opieki zdrowotnej i pomóc pacjentom w poprawie ich stanu zdrowia. (fot. Shutterstock)

Przegląd systematyczny przeprowadzony przez naukowców pod kierownictwem Margaret Watson z University of Bath to największa, jak do tej pory, praca tego typu, podsumowująca znaczenie farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej. Jego wyniki nie pozostawiają złudzeń - farmaceuci ogrywają istotną rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów.

Naukowcy przeanalizowali 116 badań, w których udział wzięło łącznie ponad 40 tys. pacjentów. Porównano efekty opieki farmaceutycznej, ze standardową opieką lub interwencjami innych pracowników służby zdrowia, u pacjentów cierpiących na choroby przewlekłe (cukrzyca, nadciśnienie). Autorzy przeglądu jednoznacznie stwierdzili, że pacjenci w grupach otrzymujących różne usługi w ramach opieki farmaceutycznej, uzyskiwali lepsze wyniki, jeśli chodzi o obniżenie poziomu cukru we krwi i ciśnienia krwi. W przypadku innych parametrów, takich jak liczba przyjęć do szpitala czy liczba zgonów, wyniki badania były mniej jednoznaczne, aczkolwiek ogólny kierunek efektów działań farmaceutów był również pozytywny.

Kontrola cukru we krwi jest mierzona za pomocą wskaźnika HbA1c (hemoglobina glikowana). U pacjentów, którym świadczona była opieka farmaceutyczna, wyniki hemoglobiny glikowanej były o niższe 0,8% w porównaniu z pozostałymi pacjentami (bez interwencji farmaceutów). Warto przy tym pamiętać, że wzrost o 1% HbA1c wiąże się z zwiększonym o 28% ryzykiem przedwczesnej śmierci. Z kolei jeśli chodzi ciśnienie krwi, w przypadku pacjentów pod opieką farmaceutów, było ono średnio o 5 mmHg niższe. Z badań wynika, że obniżenie ciśnienia tętniczego taką wartość pozwala zmniejszyć ryzyko udaru o 34% i choroby niedokrwiennej serca o 21%.

- To, co jest naprawdę ważne w tym przeglądzie systematycznym to, że pokazuje on, iż usługi farmaceutyczne mogą przynieść klinicznie istotną poprawę dla pacjentów i mogą prowadzić do korzyści w niektórych stanach przewlekłych, szczególnie w cukrzycy i nadciśnieniu krwi - podsumowała autorka badania, Profesor Margaret Watson z University of Bath. - Farmaceuci nie są panaceum, ale mogą zwiększyć możliwości i pojemność systemu opieki zdrowotnej i pomóc pacjentom w poprawie ich stanu zdrowia.

Watson przyznała jednocześnie, że z powodu słabego raportowania danych z niektórych badań i ogólnie niskiej jakości dowodów, nie można wskazać konkretnych elementów opieki farmaceutycznej, które mają wpływ na ostateczny efekt dla zdrowia pacjentów. Aby doprecyzować tę kwestię, konieczne będzie bardziej szczegółowe przeanalizowanie dostępnych raportów, w dalszych badaniach.Z pięciu badań, w których porównywano usługi świadczone przez farmaceutów z innymi pracownikami służby zdrowia, żadne nie oceniały wpływu interwencji na odsetek pacjentów poza zakresem docelowym ciśnienia krwi lub glikowanej hemoglobiny, hospitalizacji czy wystąpienia działań niepożądanych leków.

- Oznacza to, że nie ma dowodów sugerujących, że interwencje prowadzone przez innych pracowników służby zdrowia są mniej lub bardziej korzystne niż te dostarczane przez farmaceutów - zaznacza profesor Watson.

Profesor Watson zaprezentowała pracę swojego zespołu podczas FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences w Glasgow 4 września. Badanie zostało sfinansowane przez Chief Scientist Office, Scottish Government, a professor Watson otrzymała fundusze na jego przeprowadzenie z The Health Foundation.

Przeglądy Cochrane oceniają dane z jak największej liczby badań, aby wyciągnąć najbardziej wiarygodne wnioski i są uznane na całym świecie za najwyższy standard w opiece zdrowotnej opartej na dowodach (EBM).

Źródło: Cochrane

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...