Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Cofnięcie refundacji za brak pieczątki osoby wykonującej lek recepturowy

Cofnięcie refundacji za brak pieczątki osoby wykonującej lek recepturowy

Podczas kontroli w jednej z aptek Narodowy Fundusz Zdrowia zakwestionował 17 recept na leki recepturowe, żądając zwrotu refundacji. Wśród stwierdzonych nieprawidłowości, był brak pieczątki osoby sporządzającej lek i podpisu osoby go wydającej pacjentowi. Apteka oddała sprawę do sądu...

Sąd zbadał recepty będące przedmiotem sporu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. (fot. Shutterstock)

Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził kontrolę w aptece, z powodu podejrzeń o zawyżanie kosztów sporządzania leków recepturowych. Do weryfikacji wytypowano ponad 200 recept, na których wartość leku przewyższała kwotę 200 zł. Ostatecznie na 17 z ich pracownicy NFZ stwierdzili poważne uchybienia. Wartość refundacji na zakwestionowanych receptach wyniosła 5 639,80 zł, których zwrotu zażądał NFZ.

Jakie nieprawidłowości stwierdzili kontrolerzy NFZ? Na większości recept brakowało pieczątki osoby sporządzającej lek recepturowy i brak podpisu osoby wydającej lek pacjentowi. Na kilku receptach brakowało też adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego. Poza tym jedna z recept wystawiona została na lek recepturowy 10% azotan srebra 500,00 dawkowanie zewnętrznie; na recepcie brak było informacji o sposobie dawkowania, mimo że azotan srebra jest zaliczany do wykazu substancji bardzo silnie działających – substancji trujących.

Apteka najpierw złożyła zażalenie na zalecenia pokontrolne nakazujące jej zwrot kwoty 5 639,80 zł do dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ten jednak utrzymał zalecenia w mocy. Apteka złożyła więc odwołanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - to jednak nie zostało uwzględnione. Ostatecznie sprawa trafiła do Sądu Rejonowego, który oddalił powództwo apteki w całości.

Sąd zbadał recepty będące przedmiotem sporu pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

- Skontrolowane recepty posiadały uchybienia, część recept posiadała drobne błędy i w związku z wystąpieniem tych błędów pozwany nie występował o zwrot kwoty refundacji inne recepty w liczbie 17 posiadały poważniejsze uchybienia i w tym zakresie pozwany skorzystał z uprawnienia zażądania zwrotu kwoty refundacji - czytamy w uzasadnieniu wyroku. - W ocenie Sądu I, instancji uchybienia w postaci braku pieczątek osoby sporządzającej lek recepturowy, brak podpisu osoby sporządzającej lek recepturowy, brak podpisu osoby wydającej lek recepturowy, brak podania na recepcie sposobu dawkowania, brak adnotacji o dacie i czasie sporządzenia leku recepturowego, brak adnotacji o dacie i czasie przyjęcia recepty do realizacji, brak numeru bieżącego leku recepturowego nie można zaliczyć do uchybień błahych.

Pieczątka i podpis osoby sporządzającej lek recepturowy jest wymagany przez § 3 ust1 1 pkt 5 Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych . Podpis i pieczątka ma umożliwić szybką weryfikację osoby sporządzającej lek w sytuacji gdyby doszło do nieprawidłowości, czy pomyłki przy sporządzaniu takiego leku, w takim przypadku dane są również niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności sporządzającego lek. Nie można, zatem uznać, że uchybienie takie jest mało istotne. Podobnie wygląda sytuacji w przypadku braku podpisów osób wydających lek recepturowy.

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...