W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Cracoviae Merenti dla Izby Aptekarskiej

Cracoviae Merenti dla Izby Aptekarskiej

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący RMK Bogusław Kośmider, radni, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec i wielu znamienitych gości wzięli udział w uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa zwołanej z okazji wręczenia brązowego medalu Cracoviae Merenti Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie - podaje portal Kraków.pl.

Fot. W. Majka - Kancelaria Prezydenta Miasta Kraków

Sesja odbyła się w środę, 2 listopada. Cracoviae Merenti to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa przyznawane przez Radę na wniosek Komisji Medalu, w uznaniu szczególnych zasług dla Krakowa.

- Społeczne zaangażowanie środowiska aptekarskiego, jego zainteresowanie sprawami miasta, to tradycja żywa również dzisiaj. Powołany na nowo w 1991 roku Samorząd aptekarzy pozostaje ważnym elementem systemu ochrony zdrowia i życia społecznego naszego miasta. Strzeże zasad etyki i deontologii zawodowej, prowadzi działalność edukacyjną, uczestniczy w badaniach leków, organizuje szkolenia, konferencje, sympozja i integruje środowisko aptekarskie wokół ważnych celów.

Medal Cracoviae Merenti dla Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie to – jak czytamy we wniosku złożonym przez Komisję medalu – „symboliczny wyraz uznania dla ponad trzech tysięcy farmaceutów”, którzy z oddaniem pracują w naszym mieście. Cracoviae Merenti to najpiękniejszy sposób, w jaki możemy podziękować im za służbę naszemu miastu, za kontynuowanie szczytnej tradycji – powiedział podczas uroczystej sesji prezydent Jacek Majchrowski.

- Samorząd zawodowy aptekarzy jest najwyższą formą organizacji zawodowej, jest odzwierciedleniem demokracji, fundamentem społeczeństwa świadomego i odpowiedzialnego za swój obszar zawodowy. Misją samorządu jest szeroko rozumiana współpraca ze wszystkimi organizacjami, samorządami lokalnymi jak i zawodowymi. Praca aptekarzy to odpowiedzialna służba dla drugiego człowieka. To otaczanie troską innych – to nasza pasja i powołanie. Nowe czasy niosą dla samorządu aptekarskiego nowe wyzwania, nowe możliwości, i dlatego nieustannie czerpiemy wzorce z dotychczasowych osiągnięć, i akceptujemy ustawiczny postęp, który jest procesem zapewniającym rozwój naszego zawodu – powiedziała Barbara Jękot, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały RMK, „9 listopada 1991 roku odbył się pierwszy zjazd Komitetu Założycielskiego Tymczasowej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Jest to oficjalny termin powstania krakowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Izba zrzesza ponad 3200 członków. Jako jeden z samorządów zawodów zaufania publicznego, reprezentuje aptekarzy i sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu. Szczególna rola samorządu aptekarskiego wynika z jego zadań, do których należy między innymi: wydawanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty, reprezentowanie zawodu aptekarza, troska o zachowanie godności i niezależności zawodu, kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej, dbanie o członków zrzeszonych w korporacji. Izba aktywnie działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych farmaceutów. Izba jest twórcą i właścicielem największego portalu edukacyjnego dla farmaceutów, który pozwala na ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych w systemie e-learningowym. Dba o możliwość wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującym prawem i kodeksem etycznym. Farmaceuci, których Izba zrzesza i reprezentuje, wykonując swój zawód, uczestniczą w ochronie zdrowia publicznego, m.in. poprzez sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, ocenę jakości leków, sporządzanie leków recepturowych i leków aptecznych w aptekach, sprawowanie opieki farmaceutycznej, w której farmaceuta, współpracuje z pacjentem i lekarzem, uczestniczą w badaniach nad lekami oraz innych badaniach w dziedzinie farmacji. Dzięki staraniom samorządu aptekarskiego wydawane jest branżowe czasopismo „Farmacja Krakowska”, organizowane są sympozja, szkolenia i konferencje naukowe. Uhonorowanie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie to symboliczny wyraz uznania dla ponad 3 tysięcy farmaceutów pracujących m.in. w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, w hurtowniach leków, na uczelniach czy w inspekcji farmaceutycznej".

Źródło: kraków.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...