Czy dobre wyniki w szkole mogą być przepowiednią stanu zdrowia w późniejszym życiu? | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Czy dobre wyniki w szkole mogą być przepowiednią stanu zdrowia w późniejszym życiu?

Czy dobre wyniki w szkole mogą być przepowiednią stanu zdrowia w późniejszym życiu?

Tagi: 

Badania przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców z Ameryki, Wielkiej Brytanii i Niemiec wykazały, że funkcje poznawcze i stan zdrowia są prawdopodobnie genetycznie powiązane.

Istniały już doniesienia sugerujące, że niskie osiągnięcia w nauce i późniejsze problemy zdrowotne mogą iść w parze. Przeprowadzono również badanie z udziałem bliźniąt, w którym udowodniono, że efekt genetyczny ma wpływ na funkcje poznawcze, a choroby fizyczne i psychiczne wykazują oznaki dziedziczenia.

Zespół chciał znaleźć odpowiedź na pytanie, czy to choroby powodują utratę funkcji poznawczych, czy istniejące zaburzenia poznawcze wiążą się z większym ryzykiem zachorowania, czy może oba czynniki wpływają na siebie nawzajem. Badacze przeanalizowali dane pochodzące od ponad 100 000 osób.

Poziom poznawczy ochotników był oceniony na podstawie testów psychologicznych, w których oceniano szybkości czasu reakcji, pamięć i logiczne myślenie. Brano pod uwagę również wcześniejsze osiągnięcia w nauce. Następnie każdego ochotnika oceniono pod kątem 22 wskaźników zdrowia, takich jak m.in. występowanie choroby wieńcowej, udaru, cukrzycy typu 2, choroby Alzheimera, ADHD, czy schizofrenia, a także takich pomiarów jak ciśnienie krwi, BMI i rozmiary czaszki.Wykazano, że istnieje zależność między cechami genetycznymi warunkującymi niektóre choroby a tymi, odpowiadającymi za umiejętność myślenia. Wykazano korelację dla 14 z 22 badanych cech genetycznych z wynikami w nauce. Wyniki miejscami były zaskakujące.

I tak okazało się, że geny odpowiedzialne za wyższy wzrost ciała, mogą pomóc w uzyskaniu stopnia uniwersyteckiego. Ludzie z genetycznym obciążeniem w kierunku chorób sercowo-naczyniowych wykazują niższą zdolność myślenia przyczynowo-skutkowego. Z kolei ludzie posiadający w genomie wiele genów związanych z autyzmem (ale nie chorujący na autyzm), są predysponowali do uzyskania lepszych wyników z logicznych łamigłówek i istnieje większe prawdopodobieństwo, że uzyskają stopień naukowy. Ogólnie lepsze funkcje poznawcze i osiągnięcia w nauce osiągały osoby, które genetycznie obciążone były ryzykiem takich chorób jak autyzm, choroba dwubiegunowa, czy schizofrenia. Naukowcy twierdzą także, że dzieci które teraz osiągają słabe wyniki w nauce, mogą w przyszłości cierpieć z powodu choroby wieńcowej, cukrzycy typu 2 i nadciśnienia. Publikacja okazała się w Molecular Psychiatry.

Źródło: www.medicalnewstoday.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.