Jeśli ktoś uważał, że lekarze nie będą popełniać błędów podczas wystawiania e-recept, to… sam był w błędzie (fot. Shutterstock)

Dlaczego lekarze i pacjenci...

Panowała opinia, że życie Churcilla uratowała penicylina odkryta w latach 30. przez Brytyjczyka Alexandra Fleminga. Prawda wyglądała jednak inaczej... (fot. Wikipedia)

Farmacja w służbie aliantom

W pewnym momencie Viagra stała się nawet walutą, którą agenci CIA płacili swoim informatorom w Afganistanie (fot. Shutterstock)

Potencjalna rewolucja

Czy słyszeliście o terapeutycznym zastosowaniu gazów jelitowych? W czasach średniowiecza wielu lekarzy wierzyło, że podobne leczy się podobnym (fot. Shutterstock)

13 najdziwniejszych terapii w...

Za mit trzeba też uznać stwierdzenie, że dzięki e-recepcie farmaceuci będą mieli więcej czasu na rozmowę z pacjentem (fot. Shutterstock)

Czy e-recepta wydłuży czas...

Czy inwentaryzacja apteki poza godzinami jej funkcjonowania jest legalna?

Czy inwentaryzacja apteki poza godzinami jej funkcjonowania jest legalna?

"Jestem technikiem farmacji. Apteka wyznaczyła termin inwentaryzacji na sobotę i niedzielę. Dodam, że apteka czynna jest w sobotę w godzinach 9-17, a w niedzielę 10-16. Proszę mi powiedzieć, czy inwentaryzacja może przebiegać po godzinach pracy apteki?" - czytelniczka pyta prawnika...

Z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że przeprowadzenie inwentaryzacji po godzinach pracy apteki jest całkowicie zasadne i racjonalne. (fot. Shutterstock)

- Dowiedziałam się również, że ostatnia inwentaryzacja była przeprowadzona w dniu, kiedy apteka pracuje w godzinach 9-21. Pracownikom kazano zaczynać o 21 i pozostać w pracy do 3:00 nad ranem. Jak to jest możliwe? Czy pracodawca może żądać ode mnie takich naruszeń? Apteka nie funkcjonuje jako apteka nocna-dyżurująca. Ani ja jako technik farmacji nie mogę pracować na dyżurach nocnych. Inna sytuacja: czy jeżeli w aptece w niedzielę pracuje tylko jedna osoba i jest to magister, to ja muszę przyjść tego dnia na inwentaryzację - dodaje czytelniczka serwisu praca.trojmiasto.pl.

Zdaniem Pawła Kasprzyka - radcy prawnego - nie należy utożsamiać czasu pracy apteki z czasem pracy danej osoby, w tym konkretnym przypadku czytelniczki, która jest technikiem farmaceutycznym.

- W tym kontekście odpowiadając na pytania czytelniczki dotyczące możliwości wykonania inwentaryzacji po godzinach pracy apteki, a zwłaszcza po godzinach pracy czytelniczki, wskazuję że jest to dopuszczalne - odpowiada prawnik, dodając jednocześnie, że pracownikowi przysługują określone uprawnienia związane z pracą w godzinach nadliczbowych.

Zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy: Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) szczególnych potrzeb pracodawcy.

- Niewątpliwie inwentaryzację w aptece można kwalifikować jako "szczególną potrzebę pracodawcy". Z praktycznego punktu widzenia wydaje się, że jej przeprowadzenie po godzinach pracy apteki jest całkowicie zasadne i racjonalne - pisze Paweł Kasprzyk.Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

1) 100 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

a) w nocy,
b) w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;

2) 50 proc. wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1.

W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach serwisu [b]Trójmiasto.pl[b].

Źródło: praca.trojmiasto.pl

Gotowy steryd skonfiskowany w fabryce fałszywych leków - kilkanaś́cie tysięcy tabletek Clenbuterolu (fot. policja.pl)Internet jest największą międzynarodową...

Fałszywe leki są wprowadzane do tzw. e-aptek, można je także kupić on-line od indywidualnych...

Rozporządzenie doprecyzowuje jakie czynności powinna wykonać osoba realizująca zapotrzebowanie (fot. Shutterstock)Ważne rozporządzenie w końcu skierowane...

Ministerstwo Zdrowia skierowało wczoraj do publikacji w Dzienniku Ustaw rozporządzenie w sprawie...

Jeżeli na stronie internetowej oferującej produkty lecznicze nie ma wspólnego logo lub kliknięcie w znaczek przypominający wspólne logo nie odsyła do Rejestru Aptek, nie należy dokonywać zakupu produktu leczniczego (fot. Shutterstock)Jak odróżnić prawdziwą aptekę...

Coraz więcej zakupów dokonywanych jest przez internet. Kupujemy praktycznie wszystko – od butów...

Wystarczy wejść do pierwszej lepszej apteki i wychylić się za kasę i spojrzeć w dół. Nie ma tam krzesła (fot. Shutterstock)To nieludzkie kazać farmaceutkom stać...

"W ciągu ostatnich kilku lat farmaceutów pozbawiono prawa do siedzenia podczas wpisywania danych...

Niektórzy farmaceuci – z niewiedzy lub z dobrej woli – realizują recepty elektroniczne na antykoncepcję awaryjną.Recepta farmaceutyczna na antykoncepcję...

"Znam farmaceutę z Gdańska, który od ręki wystawia recepty na tabletkę „dzień po”. Wie, że...