Czy leki opioidowe są nadużywane u dzieci? | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Czy leki opioidowe są nadużywane u dzieci?

Czy leki opioidowe są nadużywane u dzieci?

Tagi: 

Wiele dzieci, które otrzymują leki na ból głowy, jako pierwszy środek dostają lek opioidowy. Nieefektywne prowadzenie terapii migreny występującej u dzieci może prowadzić do zmniejszenia jakości życia i zwiększenia kosztów.

Do tej pory nie opublikowano wielu badań potwierdzających stosowanie opioidów w pierwszej linii terapii, dlatego badacze chcieli sprawdzić jak stosowanie leków wpływa na zdrowie dziecka i jego późniejszy rozwój. Projekt eksperymentu zakładał przeanalizowanie elektronicznych baz danych w celu powiązania podawania opioidów ze skutkami zdrowotnymi.

Badanie dotyczyło 21015 pacjentów w wieku między 6 a 17 r. ż. którym została postawiona diagnoza migreny, lub zostali dołączeni do grupy osób z migreną na podstawie zarejestrowanych objawów. Czynnikami różnicującymi były: płeć, wiek, rasa, diagnoza i wykupione ubezpieczenie zdrowotne. Badacze zastosowali hierarchiczny model liniowy w celu zbadania relacji między przepisywanymi lekami i pacjentami.

Większość pacjentów była płci żeńskiej (58%) i rasy białej (80%). Średnia wieku wynosiła 12 lat. Badacze stwierdzili, że jedno na sześć dzieci dostało lek opioidowy, a jedno na 10 lek z grupy tryptanów. Tendencja do przepisywania leku opioidowego rosła wraz z wiekiem pacjenta. Autor badania twierdzi, że zbyt duża ilość dzieci otrzymywała leki opioidowe jako lek pierwszego rzutu. Badacze zakładają, że nadużycie leków opioidowych powoduje zachwianie bezpieczeństwa terapii.

źródło: www.painmedicinenews.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.