Zadaniem lekarza jest dobór takiego leku, który będzie cechował się odpowiednim stosunkiem kannabinoidów i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta, przy zaleconym dawkowaniu. (fot. Shutterstock)

THC i CBD - czyli to co jest...

Czy znacie jeszcze innych farmaceutów, którzy w ostatnim czasie napisali i opublikowali książkę? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach!

Farmaceuci książki piszą - i...

Już teraz w niektórych aptekach ekspozycję zastępują multimedialne ekrany, które pokazują pacjentowi asortyment apteki, pomagają aptekarzowi wytłumaczyć jak poprawnie korzystać z inhalatora czy obrazują, jak należy samodzielnie wykonać zastrzyk (fot. rowa.de)

Inteligentna apteka

Apteka Wendego (Fot. Referat Gabarytów/Archiwum Państwowe m. st. Warszawy)

Apteki w Powstaniu...

W tym cyklu felietonów postaram się pisać o medycznej marihuanie od naszej, zawodowej strony (fot. Shutterstock)

O medycznej marihuanie kilka...

Czy należy stosować antybiotyki? Nowa technologia ułatwi podejmowanie decyzji.

Czy należy stosować antybiotyki? Nowa technologia ułatwi podejmowanie decyzji.

Tagi: 

Badacze odkryli nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką i postępowania w ich przypadku. Jaki? Nowe biomarkery, które potrafią odróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. Ulepszona metoda diagnozowania infekcji może wkrótce pomóc lekarzom podejmować decyzje o włączeniu do leczenia antybiotyków.

Celem badaczy jest ograniczenie niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa (fot. Shutterstock)

Najpowszechniejszą przyczyną skłaniającą rodziców do szukania opieki medycznej dla swych dzieci jest gorączka. Jednak jedynie w niewielkiej części takich przypadków (5–10%) gorączka spowodowana jest przez zagrażającą życiu infekcję bakteryjną. Zazwyczaj choroba wywołana wysoką gorączką jest skutkiem infekcji wirusowej, w której przebiegu leczenie antybiotykami nie jest konieczne. Jednakże ze względu na brak niezawodnych testów wiele dzieci niepotrzebnie otrzymuje antybiotyki, które stosuje się przy leczeniu infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych.

Fakt, że metody stosowane obecnie do wykrycia infekcji bakteryjnej są niewystarczające, stanowi duży problem dla pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie. Obecnie lekarze wykrywają obecność bakterii poprzez posiew krwi, moczu lub płynu rdzeniowego. Jednakże duża część tych badań nie jest dość czuła i nie zapewnia wystarczająco konkretnych wyników. Co więcej, jako że wyhodowanie kultur bakterii w posiewie zajmuje co najmniej 48 godzin, jest możliwe, że decyzję o podaniu antybiotyku podjęto jeszcze przed uzyskaniem wyników.

Sfinansowany przez UE projekt PERFORM uruchomiono właśnie w celu usprawnienia procesu diagnostycznego oraz sposobu leczenia pacjentów z gorączką. Zakłada on stosowanie nowatorskich metod rozpoznawania biomarkerów we krwi dzieci z gorączką. Celem tych metod jest precyzyjne odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej.

Rozpoznanie rodzaju infekcji dzięki genom i białkom

Aby osiągnąć ten cel, zespół pracujący nad projektem tworzy ogromny biobank próbek z wcześniejszych badań sfinansowanych przez UE oraz tysięcy nowych przypadków z krajów Europy i Afryki Zachodniej. Próbki z biobanku nie będą wykorzystywane do rozpoznawania bakterii wywołujących gorączkę. Zamiast tego posłużą one do rozpoznania wzorca genów i białek aktywowanych przez infekcję. Korzystając z tego wzorca, zespół rozpozna „podpis” odróżniający infekcję bakteryjną od wirusowej. Następnie najdokładniejsze biomarkery oceni się u pacjentów z gorączką w różnych placówkach opieki zdrowotnej w Europie.

Jest to obecnie największe tego rodzaju badanie ekspresji kwasu rybonukleinowego. Dodatkowym celem badania jest odróżnienie infekcji od stanów zapalnych będących przyczyną gorączki. W ramach projektu prowadzone będzie również badanie obserwacyjne sposobu leczenia dzieci cierpiących na choroby spowodowane wysoką gorączką. Dzięki unikalnym informacjom na temat tego, jak leczy się dzieci z gorączką w Europie i Afryce Zachodniej, badanie posłuży jako poradnik dla przyszłych badaczy dotyczący ulepszenia sposobu leczenia.Usprawniając metody diagnozowania infekcji bakteryjnych oraz leczenia pacjentów z gorączką, PERFORM docelowo zmierza ku ograniczeniu niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa. Będzie się to wpisywać w obecne globalne wysiłki mające na celu zwalczanie antybiotykooporności drobnoustrojów, która staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia w ujęciu globalnym.

Przez 5 lat trwania projektu PERFORM (Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) utworzony zostanie kompleksowy plan leczenia dzieci z gorączką. Plan zostanie wdrożony w różnych systemach opieki zdrowotnej w Europie; będzie on stanowić połączenie nowych zaawansowanych genomicznych i proteomicznych podejść do fenotypowania klinicznego.

Więcej informacji: strona internetowa projektu PERFORM

Źródło: Cordis.europa.eu

Projekt zakłada, że obcokrajowiec, który ma zamiar dłużej zostać w Polsce, powinien być zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym i należy go o to zapytać (fot. Shutterstock)Czy cudzoziemcy przybywający do Polski...

W obawie przed epidemią odry Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Ministerstwem Spraw...

Karolina Grodzka otrzymała tytuł Miss Osobowości 2018 (Fot. Miss Polonia)Studentka farmacji wybrana Miss...

W minioną sobotę odbył się finał konkursu Miss Polonia 2018. Udział w nim wzięły dwie studentki...

zięki powstaniu takiego rejestru diagnostyka oraz leczenie tego schorzenia będą lepiej powadzone a co za tym idzie - zmniejszy się zapadalność na choroby krążenia i tym samym liczba zgonów. (fot. Shutterstock)Specjalny rejestr dla osób z...

Ministerstwo Zdrowia proponuje utworzenie rejestru hipercholesterolemii rodzinnej. Projekt w tej...

 Skomplikowane testy konsumenci będą mogli wykonać wygodnie w domu. (fot. Shutterstock)Wielomarkerowe testy genetyczne już...

Lubelskie laboratorium Vitagenium uruchamia pilotażowy program nowego kanału dystrybucji testów...

Nowe przeciwwskazania dotyczą kobiet w ciąży oraz w wieku rozrodczym (fot. Shutterstock)Nowe ograniczenia dotyczące walproinianu

Pojawiły się nowe przeciwwskazania i dodatkowe ostrzeżenia na temat stosowania walproinianu u...