Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Czy należy stosować antybiotyki? Nowa technologia ułatwi podejmowanie decyzji.

Czy należy stosować antybiotyki? Nowa technologia ułatwi podejmowanie decyzji.

Tagi: 

Badacze odkryli nowatorski sposób diagnozowania pacjentów z gorączką i postępowania w ich przypadku. Jaki? Nowe biomarkery, które potrafią odróżnić infekcję bakteryjną od infekcji wirusowej. Ulepszona metoda diagnozowania infekcji może wkrótce pomóc lekarzom podejmować decyzje o włączeniu do leczenia antybiotyków.

Celem badaczy jest ograniczenie niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa (fot. Shutterstock)

Najpowszechniejszą przyczyną skłaniającą rodziców do szukania opieki medycznej dla swych dzieci jest gorączka. Jednak jedynie w niewielkiej części takich przypadków (5–10%) gorączka spowodowana jest przez zagrażającą życiu infekcję bakteryjną. Zazwyczaj choroba wywołana wysoką gorączką jest skutkiem infekcji wirusowej, w której przebiegu leczenie antybiotykami nie jest konieczne. Jednakże ze względu na brak niezawodnych testów wiele dzieci niepotrzebnie otrzymuje antybiotyki, które stosuje się przy leczeniu infekcji bakteryjnych, a nie wirusowych.

Fakt, że metody stosowane obecnie do wykrycia infekcji bakteryjnej są niewystarczające, stanowi duży problem dla pracowników opieki zdrowotnej na całym świecie. Obecnie lekarze wykrywają obecność bakterii poprzez posiew krwi, moczu lub płynu rdzeniowego. Jednakże duża część tych badań nie jest dość czuła i nie zapewnia wystarczająco konkretnych wyników. Co więcej, jako że wyhodowanie kultur bakterii w posiewie zajmuje co najmniej 48 godzin, jest możliwe, że decyzję o podaniu antybiotyku podjęto jeszcze przed uzyskaniem wyników.

Sfinansowany przez UE projekt PERFORM uruchomiono właśnie w celu usprawnienia procesu diagnostycznego oraz sposobu leczenia pacjentów z gorączką. Zakłada on stosowanie nowatorskich metod rozpoznawania biomarkerów we krwi dzieci z gorączką. Celem tych metod jest precyzyjne odróżnienie infekcji bakteryjnej od wirusowej.

Rozpoznanie rodzaju infekcji dzięki genom i białkom

Aby osiągnąć ten cel, zespół pracujący nad projektem tworzy ogromny biobank próbek z wcześniejszych badań sfinansowanych przez UE oraz tysięcy nowych przypadków z krajów Europy i Afryki Zachodniej. Próbki z biobanku nie będą wykorzystywane do rozpoznawania bakterii wywołujących gorączkę. Zamiast tego posłużą one do rozpoznania wzorca genów i białek aktywowanych przez infekcję. Korzystając z tego wzorca, zespół rozpozna „podpis” odróżniający infekcję bakteryjną od wirusowej. Następnie najdokładniejsze biomarkery oceni się u pacjentów z gorączką w różnych placówkach opieki zdrowotnej w Europie.

Jest to obecnie największe tego rodzaju badanie ekspresji kwasu rybonukleinowego. Dodatkowym celem badania jest odróżnienie infekcji od stanów zapalnych będących przyczyną gorączki. W ramach projektu prowadzone będzie również badanie obserwacyjne sposobu leczenia dzieci cierpiących na choroby spowodowane wysoką gorączką. Dzięki unikalnym informacjom na temat tego, jak leczy się dzieci z gorączką w Europie i Afryce Zachodniej, badanie posłuży jako poradnik dla przyszłych badaczy dotyczący ulepszenia sposobu leczenia.Usprawniając metody diagnozowania infekcji bakteryjnych oraz leczenia pacjentów z gorączką, PERFORM docelowo zmierza ku ograniczeniu niepotrzebnego podawania antybiotyków tym dzieciom, u których występuje infekcja wirusowa. Będzie się to wpisywać w obecne globalne wysiłki mające na celu zwalczanie antybiotykooporności drobnoustrojów, która staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla zdrowia w ujęciu globalnym.

Przez 5 lat trwania projektu PERFORM (Personalised Risk assessment in febrile illness to Optimise Real-life Management across the European Union) utworzony zostanie kompleksowy plan leczenia dzieci z gorączką. Plan zostanie wdrożony w różnych systemach opieki zdrowotnej w Europie; będzie on stanowić połączenie nowych zaawansowanych genomicznych i proteomicznych podejść do fenotypowania klinicznego.

Więcej informacji: strona internetowa projektu PERFORM

Źródło: Cordis.europa.eu

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...