Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Czy warto czekać na opiekę farmaceutyczną?

Czy warto czekać na opiekę farmaceutyczną?

O perspektywach wprowadzenia refundowanej opieki farmaceutycznej w Polsce, podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy mówili Piotr Brukiewicz i Grzegorz Zagórny.

Dr n. farm Piotr Brukiewicz (prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej) oraz mgr farm. Grzegorz Zagórny (Przewodniczący zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia) przedstawili podczas III Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy postęp prac nad refundowaną opieką farmaceutyczną w polskich aptekach. Dwuczęściowe wystąpienie rozpoczął dr Brukiewicz, który wymienił argumenty przemawiające za koniecznością wprowadzenia opieki farmaceutycznej w Polsce.

Obecna sytuacja w polskiej służbie zdrowia wymaga pilnych zmian systemowych, które pozwolą rozwiązać obecne jej problemy. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest sytuacja demograficzna Polski i proces starzenia się społeczeństwa, które pociągają za sobą coraz większe koszty. Dotychczasowa strategia leczenia chorób za pomocą medycyny naprawczej powinna zostać jak najszybciej uzupełniona i zastępowana strategią leczenia profilaktycznego – znacznie tańszego i skuteczniejszego w skali całego społeczeństwa.

Bardzo dobrym sposobem rozwiązania wielu obecnych problemów i zadań, jakie stoją przed polską służbą zdrowia, jest wdrożenie opieki farmaceutycznej. Opieka farmaceutyczna, do tej pory niedoceniana, może być nowym, bardzo skutecznym narzędziem wdrożenia profilaktyki zdrowotnej. Badania naukowe jednoznacznie stwierdzają, że koszty wdrożenia, utrzymywania oraz finansowania opieki farmaceutycznej są niewielkie w porównaniu z potencjalnymi korzyściami, jakie ona przyniesie.

Drugą część wystąpienia poprowadził mgr Grzegorz Zagórny, który od ubiegłego roku pełni funkcję przewodniczącego zespołu ds. opieki farmaceutycznej powołanej przez Ministra Zdrowia. Opisał on między innymi prace wspomnianego zespołu i podstawowe kierunki, które są brane pod uwagę. Przede wszystkim podkreślił, że opieka farmaceutyczne powinna być świadczeniem gwarantowanym. W fazie zdrożenia pilotażowego obejmie grupę osób 65+. Apteka będzie musiała zawrzeć umowę z płatnikiem (NFZ) i to apteka będzie świadczeniodawcą tej usługi. Farmaceuta uzyska dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta, a także sam będzie ją tworzył. Oczywiście będzie on również uzyskiwał wynagrodzenie za świadczone usługi.Jednocześnie Zagórny rozwiał wątpliwości dotyczące opieki farmaceutycznej, które pojawiały się po ostatnich publikacjach prasowych na ten temat. Zapewnił między innymi, że opieka nie będzie być źródłem reklamy aptek. Prowadzić będzie mógł ją wyłącznie farmaceuta – technicy zostaną z jej świadczenia wykluczeni, że względu na inny sposób kształcenia. Jedocześnie mgr Zagórny zwrócił uwagę, że sposób świadczenia opieki farmaceutycznej nie może godzić w prawa pacjenta – dlatego musi być związana z zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych i prywatności.

Przewodniczący zespołu ds. opieki farmaceutycznej przy Ministrze Zdrowia przedstawił też ramowy kalendarz związany z pracami zespołu. Jeszcze w 2016 roku ma zostać przeprowadzony pilotaż wdrożeniowy i wykonana ocena AOTMiT przeglądów lekowych, które mają być podstawowym narzędziem opieki farmaceutycznej. Zmiany legislacyjne dotyczące wprowadzenia nowego pojęcia refundowanej opieki farmaceutycznej w 2017 roku.

WYWIAD Z MAGISTREM FARM. GRZEGORZEM ZAGÓRNYM DO PRZECZYTANIA W NAJNOWSZYM NUMERZE MAGAZYNU MGR.FARM!

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...