Decyzja o sprzedaży włoskich aptek sieciom będzie bolesna w skutkach | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Decyzja o sprzedaży włoskich aptek sieciom będzie bolesna w skutkach

Decyzja o sprzedaży włoskich aptek sieciom będzie bolesna w skutkach

Z początkiem sierpnia włoski parlament zadecydował o rezygnacji z obowiązującej przez kilkadziesiąt lat zasady prowadzenia aptek wyłącznie przez farmaceutów. Budzi to ogromne zdziwienie zwłaszcza, że kilka lat temu to właśnie Włosi, wraz z innymi krajami europejskimi, skutecznie walczyli o utrzymanie tejże regulacji – czytamy w komunikacie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Dzięki regule apteki prowadzonej przez farmaceutę we Włoszech osiągnięto najwyższe w Europie wskaźniki 111 farmaceutów na 100 tysięcy mieszkańców.

- To w sprawie Włoch Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) uznał, że „wykluczenie niefarmaceutów z kręgu podmiotów mogących prowadzić aptekę jest konieczne dla ochrony zdrowia i nie może zostać zastąpione środkami mniej uciążliwymi (…) gdyż te inne środki nie są tak samo skuteczne jak wymóg prowadzenia apteki przez farmaceutę”. Biorąc pod uwagę tak drastyczną zmianę postawy, warto zastanowić się, jakimi przesłankami kierował się przy podejmowaniu decyzji włoski parlament i jakie będą tej decyzji skutki – twierdzi NIA.

Samorząd aptekarski zwraca uwagę, że omawiane zmiany dotyczą nie tylko aptek, ale są elementem szerokiej ustawowej „liberalizacji” rynku w zakresie turystyki, ubezpieczeń, bankowości, transportu a także wielu innych dziedzin gospodarki. Modyfikacje dotyczące aptek nie są więc krytyczną oceną sposobu prowadzenia aptek przez farmaceutów, tylko elementem sprzedaży „sreber rodowych”. Pakiet ustaw wprowadzono w zadłużonym kraju, o ujemnym od wielu lat PKB, jako dramatyczną próbę ratowania państwa, stojącego na skraju bankructwa. Decyzja w sprawie aptek powinna być więc rozpatrywana przede wszystkim z tego punktu widzenia. Podobnie jak dwa lata temu, kiedy od zadłużonej Grecji żądano w ramach spłaty długów, likwidacji „apteki dla aptekarza” i uwolnienia rynku. Co ciekawe, od Grecji żądały tego takie kraje jak Niemcy, u których zasada prowadzenia aptek przez farmaceutów i limit czterech aptek na właściciela funkcjonuje od lat.

- O tym, że Włosi zdecydowali się na sprzedaż swoich aptek kilku zagranicznym korporacjom, świadczy szereg faktów. Jednym z najważniejszych jest ten, że nadal pozostawiono wszystkie kryteria demo- i geograficzne, a więc niemożliwy jest wzrost ilości aptek. W kraju, gdzie na ponad 60 milionów obywateli jest około 18 tysięcy aptek, nadal niemal niemożliwe jest otwarcie nowej placówki. Jedyną zatem dozwoloną opcją dla sieci będzie skupowanie już istniejących aptek. Obecnie, po zmianie prawa, kupować mogą wszystkie (odpowiednio bogate) podmioty, do limitu 20% aptek w danym regionie. W efekcie oznacza to sprzedaż rynku detalicznego kilku dużym, najprawdopodobniej zagranicznym, graczom – czytamy w komunikacie NIA.

Na wiele miesięcy przed przyjęciem ostatecznego kształtu włoskiej ustawy, szeroko publikowane były informacje o planowanych przez wielkie grupy kapitałowe (prowadzące również sieci w Polsce) inwestycjach na włoskim rynku. Dowodzi to, iż decyzje parlamentu w tym zakresie mogły paść pod wpływem nacisków zagranicznego kapitału. Skąd bowiem sieci, planując ekspansję miały pewność, że znikną bariery w przejmowaniu rynku aptek?

- Niestety dla Włoch scenariusz jest prosty. Rozwiązania przyjęte przez nich z pewnością zmienią strukturę właścicielską wśród podmiotów prowadzących apteki. Pewne jest także to, że międzynarodowe sieci apteczne nie przyczynią się do polepszenia kondycji finansowej Włochów, gdyż jako zarejestrowane w podatkowych rajach, nie będą płaciły podatków we Włoszech. Obserwujemy to zresztą na co dzień także i u nas. Pozostaje nadzieja, że Włochy, jako kraj z ogromną liczbą zarówno aptek, jak i samych farmaceutów nie podzielą losów Norwegii, w której urząd do spraw konkurencji w raporcie OECD z dnia 18 marca 2014 r. wyraził głęboki niepokój wskazując, że w Norwegii apteki zintegrowano z trzema hurtowniami, które uzyskały pozycję dominującą na rynku. Norweski urząd do spraw konkurencji wyraził tym samym obawy dotyczące struktury oligopolistycznej, w której nastąpił spadek konkurencji, co spowodowało utrudniony dostęp do leków – przypomina Naczelna Izba Aptekarska.

Zarówno media, jak i sieci apteczne wskazują na liberalizujący trend jaki obecnie kształtuje się w Europie. Przywołuje się szereg państw, które w swych prawnych rozwiązaniach odchodzą od zapisów, iż aptekę mogą prowadzić wyłącznie farmaceuci. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę, iż obecnie w Europie 70% aptek ogólnodostępnych, dzięki przyjętym przez poszczególne państwa rozwiązaniom, wciąż prowadzonych jest przez farmaceutów.W krajach takich jak Niemcy, Francja, Dania, czy Węgry nadal funkcjonują rozwiązania prawne, analogiczne do wprowadzonych niedawno w Polsce. Zatem argument mówiący o tym, iż większość krajów europejskich odchodzi od „apteki dla aptekarza” nie jest trafny. Należy także wziąć pod uwagę faktyczną populację poszczególnych krajów, ich wielkość, liczbę farmaceutów a także liczbę aptek ogólnodostępnych.

- Trzeba także koniecznie podkreślić, iż Włochy, dzięki obowiązującym do niedawna przepisom posiadają jedną z największych ilości farmaceutów wśród krajów Unii Europejskiej, mianowicie w 2014 było to ponad 64 tys. farmaceutów, podczas gdy w Polsce w tym samym roku liczba ta wynosiła ponad 27 tys. Dzięki regule apteki prowadzonej przez farmaceutę we Włoszech osiągnięto najwyższe w Europie wskaźniki 111 farmaceutów na 100 tysięcy mieszkańców – twierdzi NIA.

Zdaniem samorządu aptekarskiego w naszym kraju widzieliśmy i widzimy skutki takich „prorynkowych” decyzji, jakie niedawno podjęły Włochy.

- Wyłudzenia znacznych kwot z NFZ , tysiące razy naruszone przepisy antykoncentracyjne, brak wystarczającej obsługi fachowej, wywóz leków ratujących życie, marketingowe gierki pacjentem, najwyższe spożycie leków, brak opieki farmaceutycznej, tysiące upadających przedsiębiorstw. Cztery tysiące aptek, które już zbankrutowały, brak podatków od miliardowych sprzedaży, bo największe podmioty zarejestrowane są w rajach podatkowych. Wymieniać można jeszcze długo. Decyzja o sprzedaży włoskich aptek kilku sieciom będzie bolesna w skutkach. Wówczas drogę do normalności będą mogły wyznaczać polskie wzorce – przekonuje Naczelna Izba Aptekarska.

Źródło: NIA

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Nie ma wystarczających dowodów na to, że homeopatia jest skuteczna w leczeniu jakichkolwiek chorób. (fot. Shutterstock)Kolejny argument polskich homeopatów...

"Homeopatia jest refundowana w Wielkiej Brytanii" - ten argument jest często powtarzany przez...

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Na e-receptę pozytywnie zapatrują się również lekarz, chociaż także w ich szeregach nie brakuje wątpliwości. (fot. Shutterstock)E-recepta: w Dolnośląskiej Izbie...

W wypowiedzi udzielonej Gazecie Wrocławskiej, Paweł Łukasiński - prezes Dolnośląskiej Izby...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.