DELab UW: nastąpi załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce | mgr.farm
W PRL-u niedoborowi aptek próbowano zaradzić, tworząc punkty apteczne I i II typu... (fot. MGR.FARM)

Apeka pod Orłem w Trzemesznie

Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

DELab UW: nastąpi załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce

DELab UW: nastąpi załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce

Badania przeprowadzone przez DELab UW wykazują, że dalsze obniżki cen leków refundowanych spowodują załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce. Analiza przygotowana przez ekspertów DELab UW pokazuje wpływ decyzji refundacyjno-cenowych resortu zdrowia na wysokość nakładów inwestycyjnych krajowych firm farmaceutycznych.

Spadek inwestycji jaki nastąpił w latach 2012-2014 znacząco wpłynął na utratę konkurencyjności sektora farmaceutycznego. Ucierpiał na tym zarówno eksport jak i pozycja sektora farmaceutycznego na rynku krajowym, co nie pozostanie bez wpływu na całą gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny powinien podążać drogą rozwoju nowych technologii. Jest to warunek konieczny do sprostania konkurencji na rynku farmaceutycznym w przyszłości. Wymaga to zwiększenia środków na inwestycje i budowę sfery badawczo-rozwojowej.

Wprowadzenie obniżek cen w latach 2012–2014 spowodowało wymierne straty dla polskiego sektora farmaceutycznego. Pozbawiło producentów środków inwestycyjnych, ale także zniechęciło
do angażowania się na tym rynku. W efekcie nastąpił drastyczny spadek inwestycji.Efektem tego spadku jest utrata konkurencyjności sektora, mająca przełożenie na eksport i pozycję na rynku krajowym, co nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę.

Zjawisko to ma charakter długookresowy i największe odchylenia od ścieżki wzrostu wystąpiłyby około roku 2022. Najprawdopodobniej mało kto będzie wówczas zdawał sobie sprawę z tego
faktu. Jeśli jednak obniżka cen będzie kontynuowana, problemy sektora zaczną szybko narastać.

źródlo: DELab UW

Niedofinansowanym przychodniom trudniej sprostać kosztom utylizacji preparatów, które przez przerwy w dostawie prądu mogły być przechowywane w nieodpowiednich temperaturach. (fot. Shutterstock)Dlaczego szczepionki z aptek są...

Jak mogło dojść do sytuacji, w której doświadczeni lekarze podają pacjentom w przychodniach...

Na stronie Powiatu Kamieńskiego zostanie zamieszczony specjalny numer, pod którym będzie można zgłosić przypadki niewywiązywania się właścicieli aptek z zapisów dotyczących dyżurów. (fot. Shutterstock)Apteki w Wolinie bagatelizują dyżury...

Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, po raz kolejny w ostatnim czasie zajmowała się ustaleniem...

Jak zatem wyglądają reklamy po wprowadzonych w nich zmianach? Można przekonać się poniżej. (fot. YouTube)Aflofarm zmienia reklamy Neosine:...

Firma Aflofarm Farmacja Polska dokonała zmian w reklamach leku Neosine Forte (tabletki i syrop...

dWords nie spełnia przesłanej określonych w art. 94a ustawy zabronionej reklamy aptek oraz jej działalności. (fot. Shutterstock) Apteka korzystając z system reklamowego...

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że promowanie przez aptekę internetową...

Apteki w przeszłości niejednokrotnie sygnalizowały braki z dostępnością do specjalistycznych leków. (fot. Shutterstock)W pomorskich aptekach brakuje...

Problemy z dostępnością leków w pomorskich aptekach sprawiają, że chorzy muszą zapisywać się na...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.