Antyglutenowa moda zakorzeniła się głęboko w świadomości ludzi (fot. Shutterstock)

Gluten gorszy od morfiny?

Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

DELab UW: nastąpi załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce

DELab UW: nastąpi załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce

Badania przeprowadzone przez DELab UW wykazują, że dalsze obniżki cen leków refundowanych spowodują załamanie sektora farmaceutycznego w Polsce. Analiza przygotowana przez ekspertów DELab UW pokazuje wpływ decyzji refundacyjno-cenowych resortu zdrowia na wysokość nakładów inwestycyjnych krajowych firm farmaceutycznych.

Spadek inwestycji jaki nastąpił w latach 2012-2014 znacząco wpłynął na utratę konkurencyjności sektora farmaceutycznego. Ucierpiał na tym zarówno eksport jak i pozycja sektora farmaceutycznego na rynku krajowym, co nie pozostanie bez wpływu na całą gospodarkę.

Krajowy przemysł farmaceutyczny powinien podążać drogą rozwoju nowych technologii. Jest to warunek konieczny do sprostania konkurencji na rynku farmaceutycznym w przyszłości. Wymaga to zwiększenia środków na inwestycje i budowę sfery badawczo-rozwojowej.

Wprowadzenie obniżek cen w latach 2012–2014 spowodowało wymierne straty dla polskiego sektora farmaceutycznego. Pozbawiło producentów środków inwestycyjnych, ale także zniechęciło
do angażowania się na tym rynku. W efekcie nastąpił drastyczny spadek inwestycji.Efektem tego spadku jest utrata konkurencyjności sektora, mająca przełożenie na eksport i pozycję na rynku krajowym, co nie pozostanie bez wpływu na gospodarkę.

Zjawisko to ma charakter długookresowy i największe odchylenia od ścieżki wzrostu wystąpiłyby około roku 2022. Najprawdopodobniej mało kto będzie wówczas zdawał sobie sprawę z tego
faktu. Jeśli jednak obniżka cen będzie kontynuowana, problemy sektora zaczną szybko narastać.

źródlo: DELab UW

Najciekawsze jest jednak to, iż według producenta ulotka, która znalazła się w leku, została wcześniej zatwierdzona przez URPL (fot. Shutterstock)GIF wycofuje lek z powodu...

Główny Inspektor Farmaceutyczny na wniosek Prezesa URPL wydał decyzję o wycofaniu z obrotu...

Co ciekawe farmaceutka przyznała, że wśród swoich pacjentów nie promuje produktu, który reklamowała, a sam udział w reklamie potraktowała jako "tekst do odczytania". (fot. Shutterstock)Farmaceutka ukarana za udział w...

Kilka lat temu w środowisku farmaceutycznym szerokim echem odbił się udział farmaceutki w...

 Do postulatu NIA odniosła się sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko. (fot. Shutterstock)O farmaceutach szpitalnych w senacie...

W ubiegłym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego...

Jarosław Mateuszuk wyjaśnił, że przyczyn trudności z dostępem do leków może być wiele. (fot. TVP3 Białystok)Poza dużymi miastami problem braku...

Jarosław Mateuszuk, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Białymstoku, opowiadał wczoraj w...

Celem tego spotkania, jak twierdzi Janusz Cieszyński, było zinwentaryzowanie i spisanie wątpliwości, które mają farmaceuci. (fot. MGR.FARM)Wiceminister zdrowia na posiedzeniu NRA...

12 września 2018 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej. Członkowie...