Przedsiębiorca, który nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. (fot. Shutterstock)

Faktura w aptece

Historia Paula de Roux przypomina życiorys komputerowych geniuszów, jak Bill Gates czy Mark Zuckerberg. (fot. magazine.atavist.com)

Aptekarz z przypadku

Gdy w ostatnim czasie pojawia się w mediach głośny temat rezydentów, apteczne pokoje socjalne nie pozostają obojętne na skomentowanie tego w odpowiednim tonie. (fot. Shutterstock)

Poza czubek własnego nosa

 Stosowanie substancji konserwujących regulowane jest przepisami prawnymi, a na opakowaniach produktów musi znajdować się oznaczenie stosowanego środka. (fot. Shutterstock)

Konserwanty w żywności -...

Niskie pensje techników to kwestia różnicy wykształcenia czy braku szacunku? (fot. Shutterstock)

Ile powinien zarabiać technik...

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Prowadzenie w aptece dermokonsultacji przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego, zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, jest naruszeniem zapisów prawa farmaceutycznego. Porady w aptece mogą świadczyć wyłącznie osoby uprawnione ustawowo do świadczenia usług farmaceutycznych i legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd. (fot. Shutterstock)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał jednej z aptek dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów poprzez zaprzestanie dermokonsultacji oraz udzielanie porad pacjentom wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie. WIF uznał też, że dermokonsultacje prowadzone w aptece były formą jej reklamy, za co na właściciela została nałożona kara finansowa.

Pod koniec 2016 roku Lubuski WIF prowadził postępowanie w sprawie apteki, która miała naruszać przepisy o zakazie reklamy. W trakcie przesłuchania kierownika apteki okazało się, że w placówce były prowadzone dermokonsultacje przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego. Kierownik apteki przyznał, że nie sprawdzał uprawnień zawodowych dermokonsultantek, co skutkowało też brakiem dokonania wpisu w książce ewidencji personelu. Zdaniem Adama Chojnackiego - Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - taka sytuacja jest niedopuszczalna.

- Termin dermokonsultacja jest formą porady, w tym przypadku świadczonej w aptece - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, apteka jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, do których należy zaliczyć również poradę.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął na stanowisku, że w placówkach ochrony zdrowia porad mogą udzielać jedynie osoby legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym, w tym przypadku farmaceutycznym.

- Z oświadczeń przedsiębiorcy wynika, że wskazane dermokonsultacje były świadczone przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, a odbycie przez dermokonsultantów kursów, nie uprawnia ich do udzielania porad w placówkach ochrony zdrowia: aptekach czy przychodniach lekarskich - twierdzi Adam Chojnacki.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd poprzez sugerowanie pacjentowi, że dermokonsultant jest profesjonalistą, Sugestia taka może wynikać z tradycji aptekarstwa polskiego, w którym to osoba po studiach medycznych świadczy usługi doradcze w zakresie zdrowia.

Strony

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.