Kiedy pacjentka przychodzi do apteki i informuje personel OTC, że szuka EHC, otrzymuje do wypełnienia formularz, w którym podaje swoje dane: imię i nazwisko, adres, wiek (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

 Farmaceuta w przypadku pomyłki skutkującej zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta może zostać oskarżony zgodnie z art. 157 kodeksu karnego (fot. Shutterstock)

Błędy kosztują

Poza lekami, reakcje fotouczulające i fototoksyczne mogą wywołać również składniki kosmetyków (fot. Shutterstock)

Leki i słońce? Ostrzeż...

Jedną z grup pacjentów często podejmujących suplementację diety są sportowcy (fot. Shutterstock)

Suplementy na dopingu

Dziś insulina uważana za jeden z tych leków, bez których trudno sobie wyobrazić współczesny świat (fot. Shutterstock)

Złoty wiek insuliny

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Prowadzenie w aptece dermokonsultacji przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego, zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, jest naruszeniem zapisów prawa farmaceutycznego. Porady w aptece mogą świadczyć wyłącznie osoby uprawnione ustawowo do świadczenia usług farmaceutycznych i legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd. (fot. Shutterstock)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał jednej z aptek dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów poprzez zaprzestanie dermokonsultacji oraz udzielanie porad pacjentom wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie. WIF uznał też, że dermokonsultacje prowadzone w aptece były formą jej reklamy, za co na właściciela została nałożona kara finansowa.

Pod koniec 2016 roku Lubuski WIF prowadził postępowanie w sprawie apteki, która miała naruszać przepisy o zakazie reklamy. W trakcie przesłuchania kierownika apteki okazało się, że w placówce były prowadzone dermokonsultacje przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego. Kierownik apteki przyznał, że nie sprawdzał uprawnień zawodowych dermokonsultantek, co skutkowało też brakiem dokonania wpisu w książce ewidencji personelu. Zdaniem Adama Chojnackiego - Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - taka sytuacja jest niedopuszczalna.

- Termin dermokonsultacja jest formą porady, w tym przypadku świadczonej w aptece - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, apteka jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, do których należy zaliczyć również poradę.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął na stanowisku, że w placówkach ochrony zdrowia porad mogą udzielać jedynie osoby legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym, w tym przypadku farmaceutycznym.

- Z oświadczeń przedsiębiorcy wynika, że wskazane dermokonsultacje były świadczone przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, a odbycie przez dermokonsultantów kursów, nie uprawnia ich do udzielania porad w placówkach ochrony zdrowia: aptekach czy przychodniach lekarskich - twierdzi Adam Chojnacki.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd poprzez sugerowanie pacjentowi, że dermokonsultant jest profesjonalistą, Sugestia taka może wynikać z tradycji aptekarstwa polskiego, w którym to osoba po studiach medycznych świadczy usługi doradcze w zakresie zdrowia.

Strony

Postępujące zniszczenie komórek wątroby spowodowało niewydolność wszystkich pozostałych narządów, które szybko doprowadziły do śmierci pacjentki (fot. Shutterstock)22-latka zmarła w męczarniach. Leczyła...

Francuskie media opisują historię 22-letniej Naomi Musengi, która skonała w męczarniach kilka...

Zdaniem resortu niski faktyczny poziom opodatkowania podmiotów działających w tej branży musi zatem wynikać ze zdarzeń o charakterze indywidualnym (fot. Shutterstock)MF: Brak informacji o...

Ministerstwo Finansów poinformowało, że do resortu do tej pory nie wpływały informacje...

Uczestnicy Kongresu w 2016 r. i prof. Brian Kobilka. (fot. materiały organizatora)3. Środkowoeuropejski Kongres...

15-18 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny....

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej nie ma tutaj mowy o faktycznym zbyciu leku na rzecz hurtowni farmaceutycznej (fot. Shutterstock)NIA: Rozwiązanie zaproponowane przez...

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej, procedura zaproponowana przez firmę Polpharma w kwestii...

Resort zdrowia zapewnia, że dzięki przeprowadzonym negocjacjom, od października cena leku Xarelto objęta refundacją spadnie nieco poniżej ceny obowiązującej dotychczas (fot. Shutterstock)Ministerstwo Zdrowia tłumaczy ceny...

Resort zdrowia w związku z zapytaniami dziennikarzy dotyczącymi wzrostu ceny leku Xarelto...