Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne! | mgr.farm
Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Na całym świecie farmaceutki i farmaceuci są w większości do siebie podobni – to ludzie o otwartych umysłach i wielkich sercach. (fot. Anna Lewańska)

Misja: Farmaceuta

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Dermokonsultantka w aptece? To nielegalne!

Prowadzenie w aptece dermokonsultacji przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego, zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, jest naruszeniem zapisów prawa farmaceutycznego. Porady w aptece mogą świadczyć wyłącznie osoby uprawnione ustawowo do świadczenia usług farmaceutycznych i legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nie posiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd. (fot. Shutterstock)

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nakazał jednej z aptek dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów poprzez zaprzestanie dermokonsultacji oraz udzielanie porad pacjentom wyłącznie przez osoby posiadające stosowne wykształcenie. WIF uznał też, że dermokonsultacje prowadzone w aptece były formą jej reklamy, za co na właściciela została nałożona kara finansowa.

Pod koniec 2016 roku Lubuski WIF prowadził postępowanie w sprawie apteki, która miała naruszać przepisy o zakazie reklamy. W trakcie przesłuchania kierownika apteki okazało się, że w placówce były prowadzone dermokonsultacje przez osoby nie posiadające wykształcenia farmaceutycznego. Kierownik apteki przyznał, że nie sprawdzał uprawnień zawodowych dermokonsultantek, co skutkowało też brakiem dokonania wpisu w książce ewidencji personelu. Zdaniem Adama Chojnackiego - Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego - taka sytuacja jest niedopuszczalna.

- Termin dermokonsultacja jest formą porady, w tym przypadku świadczonej w aptece - czytamy w uzasadnieniu decyzji. - Zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne, apteka jest placówką ochrony zdrowia, w której osoby uprawnione świadczą usługi farmaceutyczne, do których należy zaliczyć również poradę.

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanął na stanowisku, że w placówkach ochrony zdrowia porad mogą udzielać jedynie osoby legitymujące się fachowym wykształceniem medycznym, w tym przypadku farmaceutycznym.

- Z oświadczeń przedsiębiorcy wynika, że wskazane dermokonsultacje były świadczone przez osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia, a odbycie przez dermokonsultantów kursów, nie uprawnia ich do udzielania porad w placówkach ochrony zdrowia: aptekach czy przychodniach lekarskich - twierdzi Adam Chojnacki.

W opinii Lubuskiego WIF udzielanie porad w aptece przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego może pacjenta wprowadzić w błąd poprzez sugerowanie pacjentowi, że dermokonsultant jest profesjonalistą, Sugestia taka może wynikać z tradycji aptekarstwa polskiego, w którym to osoba po studiach medycznych świadczy usługi doradcze w zakresie zdrowia.

Strony

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Nie ma wystarczających dowodów na to, że homeopatia jest skuteczna w leczeniu jakichkolwiek chorób. (fot. Shutterstock)Kolejny argument polskich homeopatów...

"Homeopatia jest refundowana w Wielkiej Brytanii" - ten argument jest często powtarzany przez...

Autorka listu podkreśla, że nie jest to jawny sposób dystrybucji i nie wszystkie towary można zamówić w taki sposób. (fot. Shutterstock)Hurtownia sprzedaje „leki-śmieci”?

Z naszą redakcją skontaktowała się farmaceutka, która postanowiła opisać dość zaskakującą...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.