Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Diabetycy cieszą się z wysyłkowej sprzedaży leków na receptę

Diabetycy cieszą się z wysyłkowej sprzedaży leków na receptę

"Polskie Stowarzyszenie Diabetyków bardzo cieszy się ze zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne, umożliwiających dostarczanie osobom niepełnosprawnym leków do domów" - czytamy w komunikacie PSD. Zdaniem diabetyków proponowana zmiana jest społecznie niezbędna i wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków proponowane zmiany przyczynią się także do ograniczenia zjawiska nielegalnej dystrybucji leków za pośrednictwem Internetu (fot. Shutterstock)

- Wprowadzenie art. 68 ust. 3 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Zdrowia w sprawozdaniu z 19 lipca 2018 r. jest korzystna dla polskich pacjentów - uważa Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. - Zapis ten umożliwia dostarczanie osobom niepełnosprawnym leków przepisywanych przez lekarza prosto do ich domów. Takie rozwiązanie znosi konieczność powtarzających się wizyt w aptece osób, które bardzo często są upośledzone ruchowo.

Zdaniem PSD powoduje też, że opiekunowie osób unieruchomionych nie muszą organizować zastępstwa, ażeby udać się do apteki albo pozostawiać bliskich bez opieki. Zdaniem Diabetyków proponowana zmiana jest z tych względów społecznie niezbędna i wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Propozycje legislacyjne niewątpliwie zwiększą dostęp do leków, szczególnie dla osób z ograniczoną mobilnością. Zdaniem PSD przyczynią się także do ograniczenia zjawiska nielegalnej dystrybucji leków za pośrednictwem Internetu

- Osoby, które mają trudności z dostępem do leków nie będą musiały polegać na lekach oferowanych w Internecie, z niewiadomego źródła. Proponowane zmiany wpisują się w model ochrony zdrowia zorientowany na potrzeby pacjenta. Dopuszczenie sprzedaży w aptekach internetowych leków Rx usankcjonuje globalne trendy informatyzacji służby zdrowia - czytamy w komunikacie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. - Powszechnie wskazuje się na korzyści płynące z wykorzystania technologii cyfrowych w sektorze ochrony zdrowia.Stowarzyszenie przytacza komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu śródokresowego realizacji Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego z 10 maja 2017 r., w którym stwierdzono: "Technologie cyfrowe mogą przyczynić się do poprawy zdrowia ludzi i stawienia czoła systemowym wyzwaniom związanym z opieką zdrowotną. Technologie te mogą dostarczyć racjonalne pod względem kosztów narzędzia wspierające przejście od modelu szpitalnej opieki zdrowotnej do opieki zintegrowanej i skupionej na potrzebach pacjenta, poprawić dostęp do opieki i przyczynić się do zrównoważonego charakteru i odporności systemów opieki zdrowotnej”.

- Cieszymy się, że Polska nie będzie odbiegać od innych cywilizowanych państw, które zezwalają i silnie wspierają wykorzystanie Internetu i cyfryzacji w służbie zdrowia - podkreślają diabetycy. - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków wyraża swoje poparcie dla zmian mających na celu ułatwienie dostępu do leków z przepisu lekarza osobom niepełnosprawnym.

Źródło: komunikat prasowy

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...