W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Dlaczego nadal nie obsadzono stanowiska GIF?

Dlaczego nadal nie obsadzono stanowiska GIF?

Istnieje domniemanie, że zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie są realizowane w pełnym ich zakresie - twierdzi poseł Piotr Misiło i pyta Ministra Zdrowia o skutki przedłużającego się wakatu na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

- W związku z brakiem obsadzenia od dnia 1 listopada 2015 r. stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który jako organ administracji podlega bezpośrednio Panu Ministrowi, jak również w zakresie którego Panu Ministrowi przysługuje wniosek o jego powołanie, mając na uwadze przypisany Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu w ustawie Prawo farmaceutyczne szereg obowiązków i uprawnień, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Ministerstwo Zdrowia ustaliło jaki wpływ na funkcjonowanie rynku usług farmaceutycznych - czytamy w interpelacji Misiło.

Poseł Nowoczesnej jest szczególnie zainteresowany wpływam braku GIF na:

- przestrzeganie przez podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić apteki ogólnodostępne warunku nieprzekroczenia 1% na terenie danego województwa (art.99 ust.3 pkt2 i 3 ustawy Prawo farmaceutyczne) oraz;

- przestrzeganie zakazu prowadzenia przez jeden podmiot jednocześnie apteki ogólnodostępnej i hurtowni farmaceutycznej (art.99 ust.3 pkt ustawy Prawo farmaceutyczne);ma wakat na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego.Misiło pyta też, czy w świetle coraz częściej ukazujących się w prasie ogólnopolskiej informacji o zastraszaniu wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, którzy zajęli się sprawą wywozu leków za granicę m.in. przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ) lub fikcyjne spółki, w ocenie Ministra nie byłoby zasadne przywrócenie w zakresie wyżej wskazanej sprawy podległości Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych bezpośrednio Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Aktualnie Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni podlegają wojewodom.

- Przywrócenie tzw. pionizacji inspekcji farmaceutycznej, z jednoczesnym zapewnieniem jej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, służbami skarbowymi, organami ścigania, powinno doprowadzić do uszczelnienia systemu sprzedaży leków i ukrócić proceder ich wywozu za granicę – pisze poseł Nowoczesnej. - Tymczasowe powierzenie stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego i brak stałego obsadzenia tego stanowiska, stwarza domniemanie, że od momentu odwołania z dniem 31 października 2015 r. Pani Minister Zofii Ulz ze stanowiska Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego nie są realizowane w pełnym ich zakresie – pisze Misiło.

Źródło: sejm.gov.pl

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...