Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Duodart przywrócony do obrotu

Duodart przywrócony do obrotu

Główny Inspektorat Farmaceutyczny uchylił decyzję z dnia 1 grudnia 2015 roku w kwestii wstrzymującą w obronie oraz stosowaniu, na terenie całego kraju, produktu leczniczego Duodart 0.5 mg + 0.4 mg, kapsułki twarde.

Duodart przywrócony do obrotu

12 lipca, GIF ponownie dopuścił do obrotu Duodart 0.5 mg + 0.4 mg, kapsułki twarde, o numerze serii 13262759A, z datą ważności 09.2017 r. Podmiotem odpowiedzialnym jest GlaxoSmithKline.

1 grudnia 2015 r., GIF wstrzymał w obronie Duodart,w związku z informacją przekazaną przez przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego, dotyczącą przeprowadzonej przez organ kompetentny we Francji kontroli w miejscu wytwarzania produktu leczniczego. W trakcie przeprowadzonej inspekcji wykryto niezgodności, związane z potencjalną możliwością pomieszania kapsułek. Istniało ryzyko, że seria leku nie spełnia wymagań jakościowych.

W lutym, przedstawiciel GSK poinformował, że firma przeprowadziła audyty miejsc wytwarzania leku oraz ocenił techniczne ryzyka w procesie wytwarzania i pakowania. Jednocześnie zakończono badania serii zablokowanych na wszystkich rynkach oraz ocenił perspektywy przerw w dostawach produktu, jak również dokonał przeglądu reklamacji.

W kolejnych pismach z marca i kwietnia, firma firma przedstawiła dodatkowe informacje w sprawie produktu Duodart oraz wniosła o uchylenie decyzji o wstrzymaniu leku w obrocie.GIF potwierdził, że w wyniku przeprowadzonych przez firmę działań, seria leku spełnia wymagania jakościowe i jest bezpieczna z punktu widzenia jakościowego, technicznego i medycznego.

Źródło: gif.gov.pl

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...