Dwóch kierowników w jednej aptece? | mgr.farm
System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Dwóch kierowników w jednej aptece?

Dwóch kierowników w jednej aptece?

Sąd Okręgowy w Łodzi rozstrzygał niedawno spór między apteką, a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Z uzasadnienia wyroku wynika między innymi, że w placówce zatrudnionych było jednocześnie dwóch kierowników, z czego jeden na pół etatu za 1000 zł brutto. Tymczasem kierownik ds. marketingu otrzymywał wynagrodzenie 2900 zł brutto. ZUS podejrzewał, że raporty rozliczeniowe były fikcyjne.

Uzasadnienie wyroku dostarcza zaskakujących informacji o działaniu apteki. (fot. Shutterstock)

Sprawa trafiła do sądu ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował nagły awans farmaceutki i wzrost jej wynagrodzenia, który nastąpił zaledwie miesiąc przed jej przejściem na zwolnienie z powodu ciąży. Farmaceutka przez długi czas była zatrudniona w aptece na pół etatu za 925 zł brutto. 1 sierpnia 2016 roku podpisała aneks podwyższający jej wymiar czasu pracy do pełnego etatu, a wynagrodzenie do kwoty 2900 zł brutto. Co ciekawe farmaceutka była już wtedy w ciąży.

Zdaniem ZUS wyłącznym celem ten zmiany była chęć uzyskania przez farmaceutkę (M.Ł.) wyższych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zmiana umowy o pracę miała być wynikiem objęcia przez nią funkcji kierownika ds. marketingu. Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał jednak, że nie doszło do realnych zmian w zakresie obowiązków kobiety. Mimo nowej funkcji, nie otrzymała też upoważnienia do podpisywania dokumentów firmowych.

Zdaniem ZUS ustalenie miesięcznego wynagrodzenia ubezpieczonego w wysokości 2900 zł, w krótkim okresie przed wystawieniem zaświadczeń o niezdolności do pracy było dokonane jedynie w celu znacznego podwyższenia podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Ostatecznie sąd przyznał jednak rację aptece i nakazał Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych wypłatę świadczeń wyliczonych w oparciu o wynagrodzenie 2900 zł brutto. Z treści uzasadnienia decyzji sądu można dowiedzieć się zaskakujących rzeczy o funkcjonowaniu apteki. Wynika z niego, że w aptece było zatrudnionych jednocześnie dwóch kierowników (jeden na pełen etat za 2000 zł brutto, a drugi na pół etatu za 1000 zł brutto).

Płatnik składek w 2016 r. osiągnął przychód w wysokości 2 647 422,95 zł. W tym czasie spółka zatrudniała następujących pracowników:

1. M. B. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 stycznia 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto,

2. J. K. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 września 2015 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,

3. M. T. (1) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 21 listopada 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku kierownika apteki z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,

4. M. T. (2) na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2018 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 1.000 zł brutto,

5. K. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2016 r. w wymiarze ½ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 925 zł brutto,6. M. G. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku technika farmacji z wynagrodzeniem 1.850 zł brutto,

7. A. M. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 16 czerwca 2014 r. do 10 lutego 2017 r. w wymiarze ¼ etatu na stanowisku magistra farmacji z wynagrodzeniem 500 zł brutto,

8. M. Ł. na podstawie umowy o pracę na czas określony w okresie od 1 października 2015 r. do 5 kwietnia 2017 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika ds. marketingu z wynagrodzeniem 2.900 zł brutto,

Z uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi wynika też, że kierownicy apteki korzystali w 2016 r. z urlopów w następujących terminach:

- M. B.: od 15 lutego 2016 r. do 26 lutego 2016 r. oraz od 21 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.,

- M. T. (1): od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. oraz od 16 sierpnia 2016 r. do 2 września 2016 r.

Więcej szczegółów na Portalu Orzeczeń.

Źródło: orzeczenia.ms.gov.pl

Wymóg dotyczący wymiaru druku to niejedyna kontrowersyjna pozycja nowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na...

W ostatnich dniach szerokim echem w mediach odbiła się sprawa mieszkańca Lublina, któremu w...

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności. (fot. Shutterstock)Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby...

W zdecydowanej większości przypadków farmaceuci przyznają, że wspomnianą adnotację po prostu wpisują na recepcie, przystawiają własną pieczątkę i podpisują. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy piszesz tę adnotację na...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept nakłada na farmaceutę obowiązek umieszczenia na rewersie...

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Zmiany w zespole roboczym ds....

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków....

Przez dziesięć lat wiele instytucji państwowych w oficjalnych dokumentach stwierdzało, że nie ma zakazu posiadania więcej niż 1 procenta aptek w województwie. (fot. Shutterstock)Koniec sporów o 1% aptek w województwie?

Opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zapisów o 1...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net