Dzięki zastosowaniu tego modelu klient zamienia się w pacjenta. Nasza misja zawodowa zostaje spełniona i satysfakcja pacjenta jest na zdecydowanie wyższym poziomie (fot. Shutterstock)

Koła sprzedaży w opiece...

5 największych skandali...

Istotnym aspektem pracy w aptece całodobowej jest możliwość niesienia pomocy pacjentom szczególnie w tych chwilach, kiedy potrzebują jej nagle (fot. Shutterstock)

Apteka całodobowa z...

Często do aptek trafiają też recepty nierefundowane wypisane w języku obcym. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je zrealizować. (fot. Shutterstock)

Recepta na problem z receptą...

Doskonałym przykładem funkcjonowania instrumentów dzielenia ryzyka jest sytuacja z takimi lekami jak jak Xarelto czy Pradaxa. (fot. shutterstock)

Firmy farmaceutyczne, czarny...

Dyżur apteki "pod telefonem" jest niewystarczający

Dyżur apteki "pod telefonem" jest niewystarczający

Interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, jest ważniejszy niż interes ekonomiczny właścicieli aptek - takie stanowisko zajął Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego.

Uchwalone dyżury często nie są przestrzegane przez właścicieli aptek, placówki zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej, pozostają mimo tego zamknięte.

W stanowisku wydanym 29 czerwca, Konwent Powiatów Województwa Lubuskiego, zwraca uwagę na sygnały pochodzące głównie od mieszkańców, dotyczące kwestii braku dostępności aptek w dni świąteczne, a zwłaszcza w porze nocnej.

- Praktyka orzecznicza zarówno organów nadzoru, jak i wojewódzkich sądów administracyjnych, dokonując wykłady przepisów prawa farmaceutycznego wytyczyła wyraźny kierunek w zakresie ustalania dostępności świadczeń, w szczególności w porze nocnej - czytamy w treści stanowiska. - Nakazuje się bowiem zapewnienie realnej dostępności aptek, czuli wskazanie aptek, które będą otwarte w porze nocnej.

Za niewystarczające uznaje się w szczególności wyznaczanie tzw. dyżurów "pod telefonem".

Konwent wskazuje, że pomimo podejmowania przez rady powiatów uchwał w sprawie rozkładu godzin pracy aptek, które poprzedzane są procedurą konsultacji zarówno z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast), jak i samorządem aptekarskim, uchwały te pozostają w istotnym zakresie martwym prawem. Uchwalone dyżury często nie są przestrzegane przez właścicieli aptek, placówki zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej, pozostają mimo tego zamknięte.

- Niekiedy właściciele aptek wyraźnie oświadczają, że pomimo określenia uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej nie będą ich przestrzegać, powołując się głównie na względy ekonomiczne i brak realnych potrzeb ze strony mieszkańców, przy czym zauważyć należy, że argumentom tym nierzadko nie można odmówić słuszności - czytamy w Stanowisku.Zdaniem konwentu w aktualnym stanie prawnym, ustawodawca daje wyraz założeniu, że ważniejszy jest interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, niż interes ekonomiczny podmiotów prowadzących apteki.

- W związku z powyższym uznać należy za celowe podjęcie inicjatywy w sprawie zmiany treści przepisów ustawy prawo farmaceutyczne, które pozwoliłyby z jednej strony na wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów zapewnienia dostępności do usług świadczonych przez apteki, z drugiej strony wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowania aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek w szczególności w święta i w porze nocnej.

Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego dostępne jest na stronach Związku Powiatów Polskich. Niedawno podobne stanowisko podjął Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego (czytaj więcej: Powiaty nie chcą ustalać harmonogramów dyżurów aptek?).

Źródło: zpp.pl

Będzie to już kolejne przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego przekazywania danych za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. (fot. Shutterstock)Raportowanie do ZSMOPL od... 1 kwietnia...

Dopiero co w życie weszła nowelizacja przesuwająca termin obowiązkowego raportowania danych...

Zdaniem NFZ stosowanie "mnożników aptecznych" prowadzi do zawyżania wartości składników. (fot. Shutterstock)NFZ kwestionuje stosowanie "...

W związku z sygnalizowaniem przez kierowników mazowieckich aptek przypadków kwestionowania przez...

Ministerstwo zdrowia będzie miało czas do końca roku, by stworzyć rozporządzenie dokładnie precyzujące jak leki i na jakich zasadach będą mogły być sprzedawane wysyłkowo (fot. Shutterstock)Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę od...

Podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Zdrowia posłowie przegłosowali poprawkę Prawa i...

Wysyłkowa sprzedaż leków na receptę funkcjonuje w takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Portugalia czy Estonia. (fot. Shutterrstock)PharmaNET za sprzedażą leków na receptę...

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET wyraziły...

Naczelna Izba Aptekarska zaapelowała, w popartej przez posłów poprawce, słowo "produktów leczniczych" zamienić na "wyrobów medycznych podlegających refundacji" (fot. sejm.gov.pl)VIDEO: Gorąca dyskusja o wysyłkowej...

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Zdrowia prowadzono gorącą dyskusję na temat możliwości...