Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Dyżury aptek bez stosownego ekwiwalentu naruszają podstawowe zasady państwa prawa

Dyżury aptek bez stosownego ekwiwalentu naruszają podstawowe zasady państwa prawa

Prezes Łódzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, Paweł Stelmach, napisał do poseł Joanny Kopcińskiej postulaty, które zdaniem lokalnego samorządu aptekarskiego wymagają pilnego uregulowania na drodze legislacyjnej.

Aptekarze oczekują finansowania przez samorządy nocnych i świątecznych dyżurów aptek.

"Średni koszt dyżuru wynosi 350 - 400 złotych i jest pokrywany całkowicie przez aptekę. Obciążanie właścicieli aptek kosztami dyżurów w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, pełnionych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty bez stosownego ekwiwalentu, narusza podstawowe zasady państwa prawa" - pisze Paweł Stelmach.

Samorząd aptekarski oczekuje również działań zmierzających do ograniczenia monopolizacji rynku aptecznego.

"Przestrzeganie reguły antykoncentracyjnej wyrażonej w tym przepisie obowiązuje wprost i jest także wymagane w przypadku przekształceń własnościowych. Jeżeli spółka posiadająca apteki nabywa udziały innej spółki, która jest właścicielem aptek, to prawo zakazuje przekraczania tego progu- czytamy w postulatach.Kończąc pismo farmaceuci zwracają uwagę na problem pozaaptecznego obrotu lekami.

"Placówki handlowe nie będące aptekami lub punktami aptecznymi powinny uzyskiwać zezwolenie na prowadzenie detalicznej dystrybucji leków, co umożliwi wdrożenie nadzoru farmaceutycznego. Ponadto placówki te powinny spełniać wymogi gwarantujące bezpieczeństwo pacjenta i jakość oferowanych leków, w tym w zakresie warunków przechowywania leków oraz informacji o lekach i ich działaniu".

źródło: OIA Łódź

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...