Dyżury aptek tylko do północy | mgr.farm
Niektórych kłopotów można byłoby uniknąć, a wiele problemów rozwiązać, gdyby nabyć a następnie umiejętnie wykorzystać odpowiednią wiedzę. (fot. Shutterstock)

PEST, SWOT i apteki…

Jeśli przestaniemy szczepić dzieci, w pewnym momencie wrócą dawno zapomniane epidemie... (fot. Shutterstock)

Jeden prosty trik sprawił, że...

W wielu badaniach wykazano, iż alkohol pogłębia drgawkorodne działanie amitryptyliny, a także klozapiny, bupropionu. (fot. Shutterstock)

10 leków, których nie należy...

 Środowisko farmaceutyczne i tak jest podzielone: mamy aptekarzy, szpitalników, hurtowników, przemysłowców... (fot. Shutterstock)

Aptekarski blue monday

Skala kompromitacji sieci nie byłaby tak wielka, gdyby nie poziom stosowanych od lat przekłamań w tej sprawie. (fot. Shutterstock)

Problem 1%? Sieci...

Dyżury aptek tylko do północy

Dyżury aptek tylko do północy

Od kilku miesięcy w Golubiu-Dobrzyniu apteki nie pełnią nocnych i świątecznych dyżurów, ponieważ ostatni harmonogram jaki przyjęła Rada Powiatu był rozbieżny z oczekiwaniami właścicieli aptek. Teraz przyjęto nowy harmonogram...

Władze powiatu poprosiły o ingerencję w rozwiązanie problemu izbę aptekarską i ministerstwo zdrowia. (fot. Shutterstock)

Początkowo radni powiatu postulowali, by dyżury pełniły apteki w całym powiecie, a nie tylko w Golubiu-Dobrzyniu. Radni uznali, że to nierozsądne, ponieważ jedyny szpital w powiecie znajduje się w Golubiu-Dobrzyniu. Chcąc zaoszczędzić pacjentom wypraw do apteki do oddalonego o kilkanaście kilometrów Zbójna czy Radomina, rada zdecydowała, by obowiązywały dotychczasowe zasady dyżurów, tylko w stolicy powiatu.

Apteki jednak ten harmonogram zignorowały i nie pełniły dyżurów. W rezultacie pacjenci jeździli z receptami w nocy i w święta m.in. do Torunia i Wąbrzeźna. Władze powiatu poprosiły o ingerencję w rozwiązanie problemu izbę aptekarską i ministerstwo zdrowia.

- Problem dotyczy wielu powiatów w kraju. Samorząd ma obowiązek ustalenia harmonogramu, ale nie ma narzędzi do wyciąga konsekwencji w razie jego nieprzestrzegania. Nocne dyżury są nieekonomiczne, więc dlatego jest problem z ich pełnieniem. Trwają prace nad wprowadzeniem obowiązkowych dyżurów, które ma finansować NFZ, ale na razie rozwiązań brak – wyjaśnia w Gazecie Pomorskiej wicestarosta Franciszek Gutowski.Władzom powiatu udało się wypracować kompromis. Dyżurować ma 8 aptek w Golubiu-Dobrzyniu, naprzemiennie, codziennie inna. Ustalono harmonogram od 1 stycznia.

- Jest zgoda właścicieli aptek na dyżury do godz. 24. Analizowaliśmy godziny, kiedy realizowane są recepty. Okazuje się, że najczęściej do 22.30. W ostatnich miesiącach był jeden przypadek, że o godz. 4. Wolelibyśmy dyżury do godz. 8, kiedy otwierane są apteki. Jednak nie ma takiej woli środowisk aptekarskich. Dyżury do północy nie są wymarzonym rozwiązaniem, ale to kompromis i dla pacjentów dużo lepsza sytuacja od tej obecnej, że dyżurów nie ma – mówi starosta Andrzej Okruciński.

Źródło: pomorska.pl

Na posiedzenie pojednawcze nie stawił się żaden przedstawiciel szpitala, nie usprawiedliwiając swojej nieobecności i do zawarcia ugody nie doszło. (fot. Shutterstock)Szpital nie zapłacił za leki. Sprawa...

W grudniu zakończyła się batalia sądowa firmy dostarczającej erytropoetynę, z jednym ze szpitali...

 Departament Polityki Lekowej i Farmacji podziela stanowisko NIA, że przepisy rozporządzenia w sprawie recept nie zakazują wystawienia recept dwoma charakterami pisma. (fot. Shutterstock)Poprawka na recepcie? Dwa charaktery...

Każda poprawka nanoszona na recepcie wymaga dodatkowego złożenia własnoręcznego podpisu i...

Pacjenci, którzy obecnie przyjmują preparaty SR z paracetamolem mogą kontynuować leczenie. (fot. Shutterstock)Paracetamol w postaci SR zniknie z...

Produkty o modyfikowanym uwalnianiu zawierające paracetamol zostały uznane za niedostatecznie...

Program szczepień ochronnych jest realizowany w aptekach w 9 z 28 państw członkowskich. (fot. Shutterstock)Farmaceuci mogą być kluczowym elementem...

Farmaceuci systematycznie podnoszą jakość opieki zdrowotnej, zmniejszają liczbę hospitalizacji i...

Wielu właścicieli aptek po prostu nie było już stać na zatrudnienie trzech farmaceutów, dlatego braki kadrowe zaczęli łatać technikami farmaceutycznymi. (fot. MGR.FARM)Farmaceutów nie jest za mało. Jest za...

Tylko groźba utraty zezwolenia z powodu niedawania rękojmi należytego prowadzenia apteki jest w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.