W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

W Polsce możemy mówić o co najmniej dwóch dużych kampaniach informacyjnych w polskich aptekach.  (fot. Shutterstock)

Farmaceuci chcą kampanii

Efekt "AdA" nadal trwa. Nowych aptek jak na lekarstwo...

Efekt "AdA" nadal trwa. Nowych aptek jak na lekarstwo...

Po wejściu w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego ("apteka dla aptekarza"), w całej Polsce złożono tylko 22 wnioski o wydanie zezwolenia na nową aptekę. To efekt wprowadzenia kryteriów własnościowych, ilościowych, demograficznych i geograficznych, jakie muszą spełnić od 25 czerwca tego typu placówki. W efekcie nowych aptek jest jak na lekarstwo...

Przez kolejne 7 miesięcy obowiązywania "apteki dla aptekarza" w całej Polsce złożono w sumie 22 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej apteki. (fot. Shutterstock)

Na początku września 2017 zaprezentowaliśmy dane dotyczące liczby wniosków o wydanie zezwolenia na nową aptekę, jakie wpłynęły do Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych w całej Polsce. Wyliczenia obejmowały okres od stycznia do lipca 2017 - a więc dotyczyły ważnego przełomu na rynku aptecznym, jakim było wejście w życie tzw. "apteki dla aptekarza" (czytaj więcej: Apteczny krach? W lipcu tylko jeden wniosek na nową aptekę.).

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 25 czerwca, o zezwolenie na aptekę mają prawo ubiegać się wyłącznie farmaceuci, którzy tego typu działalność mogą prowadzić jednoosobowo lub w formie spółki – jawnej lub partnerskiej, której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie czynni farmaceuci, a przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie aptek (PKD 47.73.Z). Dodatkowo nową aptekę można otworzyć w odległości 1000 metrów od już istniejącej lub 500 metrów, jeśli w danej gminie na jedną aptekę przypada co najmniej 3 tys. mieszkańców. Farmaceuta lub kontrolowane przez niego podmioty mogą zarządzać maksymalnie czterema aptekami.

W lutym ponownie postanowiliśmy zapytać Wojewódzkie Inspektoraty Farmaceutyczne w całej Polsce i liczby wniosków, jakie wpłynęły do nich po wejściu w życie słynnej "apteki dla aptekarza". Liczby jakie otrzymaliśmy wskazują, że "efekt AdA" nadal się utrzymuje.

Okazuje się, że przez kolejne 7 miesięcy obowiązywania "apteki dla aptekarza" w całej Polsce złożono w sumie 22 wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie nowej apteki. Najwięcej wpłynęło w styczniu 2018, z kolei najmniej w lipcu - a więc zaraz po wejściu w życie nowych przepisów.Zdecydowanie najwięcej wniosków wpłynęło w województwie wielkopolskim, bo aż siedem (najwięcej w sierpniu). Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie (4 wnioski), a dalej łódzkie i lubelskie (po 2 wnioski). W takich województwach jak zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie czy podkarpackie nie wpłynął ani jeden wniosek na nową aptekę, w ciągu ostatnich 7 miesięcy.

Przypomnijmy, że procedowanie ustawy wywołało poruszenie wśród przedsiębiorców z rynku aptecznego. W rezultacie od początku roku 2017 można było zaobserwować stopniowo rosnącą liczbę składanych wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki. Jedynie w lutym liczba ta była mniejsza niż w miesiącu poprzedzającym, co można tłumaczyć wspomnianym przegłosowaniem przez komisję sejmową, wniosku o odrzucenie ‘apteki dla aptekarza’. Z danych jakie zebrała nasza redakcja, wynika jednak, że w kolejnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby składanych wniosków, który swoje apogeum osiągnął w czerwcu – ostatnim miesiącu obowiązywania starych przepisów. To właśnie wtedy do Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych w całej Polsce, wpłynęło w sumie ponad 500 wniosków na nowe apteki – niemal tyle, co łącznie w poprzednich pięciu miesiącach. Ostatecznie w pierwszym półroczu 2017 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 1000 wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie aptek.

Źródło: MGR.FARM

Do tej pory inspektorem GIF mogła być wyłącznie osoba, która legitymowała się zatrudnieniem w podmiotach prowadzących obrót hurtowy. (fot. Shutterstock)Będzie więcej kontrolerów Inspekcji...

Zdaniem posła Marka Rucińskiego ostatnia nowelizacja prawa farmaceutycznego zawiera przepisy...

Nieprzesłanie danych uniemożliwi aptekom i punktom aptecznym wnioskowanie o dostęp do systemu P1. (fot. MGR.FARM)Kierownicy aptek proszeni o weryfikację...

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach apeluje do kierowników aptek ogólnodostępnych...

Różnica w zakresie wykształcenia farmaceuty i technika farmaceutycznego uniemożliwia technikom wykonywanie całego szeregu czynności, związanych z udzielaniem usług farmaceutycznych, w tym sprawowaniem opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Przewaga liczebna techników nad...

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia krótki, maksymalnie 2,5 letni cykl kształcenia w szkołach...

WIF w Poznaniu uznał, że w opisanej przez przedsiębiorcę sytuacji konieczne jest uzyskanie nowego zezwolenia. (fot. Shutterstock)Przeniesienie całej apteki do innego...

Wielkopolski przedsiębiorca poddał w wątpliwość kwestię zmiany zezwolenia w sytuacji gdy apteka...

Podczas debaty poruszono liczne zagadnienia, w tym znany problem redukcji kadr medycznych w Polsce. (fot. Shutterstock)Wspólnie dla Zdrowia. Dlaczego wśród...

W minioną środę odbyła się konferencja, zatytułowana: „Pacjent i system – zasady działania...