EMA: przegląd danych dla leków zawierających metforminę | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

EMA: przegląd danych dla leków zawierających metforminę

EMA: przegląd danych dla leków zawierających metforminę

Europejska Agencja Leków rozpoczęła przegląd danych dla wszystkich leków zawierających metforminę.

Z wnioskiem o przegląd danych wystąpiła holenderska agencja leków (Medicines Evaluation Board, MEB) po przeprowadzeniu rutynowej oceny bezpieczeństwa leków zawierających metforminę. W ramach oceny wykazano, że zachodzą różnice w drukach informacyjnych do leków zawierających metforminę, w zależności od państw i produktów w zakresie stosowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Metformina może powodować rzadkie, ale poważne powikłania takie jak kwasica mleczanowa, w sytuacji kiedy kwas mlekowy, naturalny produkt wytwarzany przez organizm, gromadzi się we krwi szybciej, niż może być eliminowany. Pacjenci ze znacznie upośledzoną czynnością nerek, przyjmujący metforminę, są bardziej narażeni na wystąpienie kwasicy mleczanowej, ponieważ ich nerki nie są w stanie usunąć wystarczająco dużo kwasu mlekowego. Z tego powodu, druki informacyjne podają obecnie, że tym pacjentom nie można podawać metforminy.W przeglądzie danych dokonanych przez holenderską agencję leków wykazano, że aktualne dowody naukowe, mogą nie potwierdzać przeciwwskazania dla stosowania metforminy u pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek. Ta znaczna grupa pacjentów może korzystać z leczenia metforminą. Dodatkowo, zalecenia zawarte w drukach informacyjnych są często niezgodne z klinicznymi wytycznymi leczenia cukrzycy. Holenderska agencja leków zauważyła, że należy przeanalizować druki informacyjne dla wszystkich leków zawierających metforminę, w celu zharmonizowania zaleceń do stosowania u pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek.

źródło: URPL

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.