Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

EMA: przegląd danych dla leków zawierających metforminę

EMA: przegląd danych dla leków zawierających metforminę

Europejska Agencja Leków rozpoczęła przegląd danych dla wszystkich leków zawierających metforminę.

Z wnioskiem o przegląd danych wystąpiła holenderska agencja leków (Medicines Evaluation Board, MEB) po przeprowadzeniu rutynowej oceny bezpieczeństwa leków zawierających metforminę. W ramach oceny wykazano, że zachodzą różnice w drukach informacyjnych do leków zawierających metforminę, w zależności od państw i produktów w zakresie stosowania u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek.

Metformina może powodować rzadkie, ale poważne powikłania takie jak kwasica mleczanowa, w sytuacji kiedy kwas mlekowy, naturalny produkt wytwarzany przez organizm, gromadzi się we krwi szybciej, niż może być eliminowany. Pacjenci ze znacznie upośledzoną czynnością nerek, przyjmujący metforminę, są bardziej narażeni na wystąpienie kwasicy mleczanowej, ponieważ ich nerki nie są w stanie usunąć wystarczająco dużo kwasu mlekowego. Z tego powodu, druki informacyjne podają obecnie, że tym pacjentom nie można podawać metforminy.W przeglądzie danych dokonanych przez holenderską agencję leków wykazano, że aktualne dowody naukowe, mogą nie potwierdzać przeciwwskazania dla stosowania metforminy u pacjentów z umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek. Ta znaczna grupa pacjentów może korzystać z leczenia metforminą. Dodatkowo, zalecenia zawarte w drukach informacyjnych są często niezgodne z klinicznymi wytycznymi leczenia cukrzycy. Holenderska agencja leków zauważyła, że należy przeanalizować druki informacyjne dla wszystkich leków zawierających metforminę, w celu zharmonizowania zaleceń do stosowania u pacjentów ze znacznym upośledzeniem czynności nerek.

źródło: URPL

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...