Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

To historia pacjentów, ich walki, ich przetrwania i wędrówki po krainie choroby.

Cesarz wszech chorób....

EMA sprawdza bezpieczeństwo inhibitora SGLT2

EMA sprawdza bezpieczeństwo inhibitora SGLT2

Tagi: 

Europejska Agencja Leków (EMA) wszczęła właśnie przegląd danych odnośnie bezpieczeństwa kanagliflozyny. Powodem są niepokojące obserwacje pochodzące z trwającego obecnie badania klinicznego CANVAS.

W grupie przyjmującej kanagliflozynę zaobserwowano zwiększenie ilości amputacji, zwłaszcza palców u stóp, w porównaniu do grupy placebo. Do badania włączono ponad 4300 pacjentów z wysokim ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych, lek był przez nich przyjmowany długotrwale - średnio ok. 4,5 roku. W 12 wcześniejszych badaniach klinicznych nie zaobserwowano takiego zjawiska, a w jednym różnice w ilości amputacji były nieistotnie statystycznie.

Przypadki amputacji kończyn dolnych były obserwowane zarówno w grupie leczonej kanagliflozyną, jak i placebo. Generalnie pacjenci z cukrzycą (zwłaszcza niekontrolowaną lub powikłaną chorobami serca lub naczyń) są predysponowani do infekcji i owrzodzeń, które mogą zakończyć się utratą kończyny. EMA poprosiła jednak podmiot odpowiedzialny za ocenę, czy lek może zwiększać ryzyko amputacji.Kanagliflozyna jest doustnym lekiem przeciwcukrzycowym z grupy inhibitorów SGLT2. Blokuje zlokalizowane w nerkach białko o nazwie co-transporter sodowo-glukozowy 2 (SGLT2). W normalnych warunkach SGLT2 jest odpowiedzialne za wchłanianie zwrotne glukozy z kanalików nerkowych. Jego inhibicja sprawia, że większa część glukozy jest usuwana z moczem, a stężenie glukozy w osoczu zmniejsza się w sposób niezależny od insuliny. Kanagliflizyna jest substancją aktywną dwóch produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na rynku UE - Invokana i Vokanamet (produkt złożony zawierający dodatkowo metformionę), zarejestrowanych odpowiednio w 2013 r. i 2014 r. Oba produkty są w Polsce nierefundowane. Cena dla pacjenta wynosi ponad 230 zł.

źródło: www.ema.europa.eu

Małopolski WIF zwrócił uwagę, że jeżeli w jakimś zakresie ustawodawca nie wypowiada się co do kwestii przepisów przejściowych, nie oznacza to istnienia luki w prawie (fot. Shutterstock)Czym skutkuje modyfikacja wniosku na...

Zmiana danych przedsiębiorcy we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki, złożonego...

Okoliczności orzeczenia tak niskiej kary, budziły wątpliwości - szczególnie, że nie było to pierwszy przypadek łamania zakazu reklamy aptek przez tego przedsiębiorcę (fot. Shutterstock) 400 zł kary za naruszenie zakazu...

W 2017 roku Śląska Izba Aptekarska złożyła odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego od...

Organizatorzy przypominają, że wysoka temperatura lub ekspozycja na słońce mogą niebezpiecznie zmienić właściwości fizyko-chemiczne leków (fot. Shutterstock)Widzisz lek źle przechowywany w sklepie...

Dwie organizacje – Naczelna Izba Aptekarska i Narodowy Instytut Leków, zorganizowały kampanię...

Do tej pory zdarzają się przypadki "całowania klamki" zamkniętej apteki przy Żeromskiego (fot. Shutterstock)VIDEO: Za nocną pracę farmaceutów...

Po ponad dziewięciu miesiącach przerwy, ponad 135 tysięcy mieszkańców Bielan może już korzystać...

Prezes NRA wskazuje też, że przepisy dotyczące sprzedaży wysyłkowej o wiele łatwiej wprowadzić dla kategorii wyrobów medycznych, takich jak choćby pieluchomajtki czy cewnik (fot. NIA)Farmaceuta mógłby dowieźć lek...

Wielu farmaceutów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach już dziś odwiedza swoich pacjentów,...