Europa chroni Polskę przed fałszywymi lekami | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Europa chroni Polskę przed fałszywymi lekami

Europa chroni Polskę przed fałszywymi lekami

W 2015 roku wystawiono 20 wniosków o dyskwalifikację kontrolowanych zakładów jako źródła substancji aktywnych do produkcji leków sprzedawanych w Unii Europejskiej. Ze względu na coraz powszechniejsze zjawisko fałszowania leków, zaostrzono w ubiegłym roku metody kontroli.

Wytwórcy, importerzy i dystrybutorzy substancji czynnych zostali objęci nadzorem europejskiej inspekcji, a w uzasadnionych przypadkach są kontrolowani przez inspekcje krajowe. Scentralizowany system inspekcji ma na celu nadzorowanie jakości leków według jednakowych standardów. Ma to również związek z obniżaniem cen, ponieważ producenci tańszych leków poszukują mniej kosztownych składników. Dostawcami tańszych substancji czynnych są firmy z Chin, Indii i innych krajów, w których warunki wywarzania bywają gorsze od europejskich.

Bezpieczeństwa polskich pacjentów pilnuje zatem już nie tylko krajowa inspekcja, ale także służby wszystkich krajów unijnych, a nawet szerzej — 48 krajów należących do PIC/S (Konwencji o współpracy inspekcji farmaceutycznych). Polska inspekcja ma wśród nich już ugruntowaną pozycję, o czym świadczy m.in. powierzenie jej przez EMA czy właśnie PIC/S szkolenia pracowników inspekcji farmaceutycznych z innych krajów, które aspirują lub w ostatnich latach wstąpiły do Unii Europejskiej.Ustalenia inspekcji jednego z krajów członkowskich są automatycznie uznawane przez pozostałe kraje. Polski inspektorat może z nich korzystać, będąc elementem niezależnej, europejskiej inspekcji farmaceutycznej, działającej według tych samych zapisów prawnych. Narodowe inspekcje nie tylko wzajemnie korzystają z efektów swojej pracy (stwierdzonych niezgodności, poczynionych obserwacji), ale także wymieniają się doświadczeniami. Wzajemne uznawanie wyników kontroli pociąga za sobą dużą odpowiedzialność za formułowanie wniosków poinspekcyjnych. Nietrafiona opinia może zostać zakwestionowana podczas inspekcji nadzoru z innego kraju, co spowodowałoby utratę wiarygodności.

źródło: Puls Medycyny

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.