Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Farmaceuci profesjonalnie podchodzą do leków opioidowych

Farmaceuci profesjonalnie podchodzą do leków opioidowych

Tagi: 

Badania wskazują, że aż u 80% pacjentów na świecie, leczenie bólu przebiega niewystarczająco skutecznie. Zjawisko to bywa łączone z nasilającymi się obawami lekarzy i farmaceutów, związanymi z stosowaniem silnie działających leków przeciwbólowych. A co o leczeniu bólu wiedzą polscy farmaceuci? Na to pytanie odpowiadają wyniki badania ankietowego, które przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego.

77% pracowników aptek biorących udział w ankiecie, przyznało że kodeina kojarzy im się przede wszystkim z działaniem przeciwkaszlowym. (fot. Shutterstock)

W ankiecie na portalu Farmacja.pl wzięło udział 201 osób, wśród których znaleźli się farmaceuci (163) oraz technicy farmaceutyczni (38). Odpowiadali oni na pytania dotyczące ich wiedzy, opinii oraz praktyki zawodowej, związanej z lekami opioidowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kodeiny, która jest substancją aktywną leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty

Blisko połowa ankietowanych pracowników aptek (48%) uważa, że leki opioidowe to silne środki przeciwbólowe, wskazane do stosowania w przypadku niepowodzenia leczenia bólu słabszymi analgetykami. To opinia prawidłowa i zgodna z wytycznymi drabiny analgetycznej World Health Organization, która już w 1986 roku opracowała trójstopniowy schemat leczenia bólu. Wskazano w nim jasno na konieczność różnicowania analgezji w zależności od natężenia bólu.

Zasady wyznaczone przez WHO, popularnie zwane „drabiną analgetyczną”, obejmują również podział dostępnych leków przeciwbólowych w oparciu o ich moc działania, a także definiują reguły, w jaki sposób łączenie poszczególnych leków ze sobą jest skuteczne, a zarazem bezpieczne. Drabina analgetyczna zaleca między innymi przejście z pierwszego stopnia (niesteroidowe leki przeciwzapalne) na drugi stopień drabiny analgetycznej (połączenie paracetamolu ze słabym opioidem), jedynie w przypadku narastania bólu oraz braku skuteczności dotychczasowej terapii.

Wyniki ankiety potwierdzają, że duża część pracowników aptek prawidłowo interpretuje wytyczne WHO, również w odniesieniu do leków przeciwbólowych z kodeiną, dostępnych w polskich aptekach bez recepty. Na pytanie o konkretne sytuacje, w jakich najczęściej polecane są przez farmaceutów w aptece tego typu produkty lecznicze, aż 46% wskazywało, chęć pomocy pacjentowi, który skarżył się na nieskuteczność stosowanych do tej pory leków grupy NLPZ.

Jednocześnie 29% ankietowanych wskazało, że poleca tego typu leki pacjentom skarżącym się na częste migreny, a 22% w przypadku silnego bólu zęba, a to świadczy o prawidłowej identyfikacji wskazań do ich stosowania.Co ciekawe, aż 77% pracowników aptek biorących udział w ankiecie, przyznało że kodeina kojarzy im się przede wszystkim z działaniem przeciwkaszlowym. Dopiero co piąty ankietowany wskazywał na działanie przeciwbólowe kodeiny, jako to najważniejsze. Oczywiście kodeina z powodzeniem może być polecana w hamowaniu suchego kaszlu, jednak jej zastosowanie w leczeniu migrenowego bólu głowy, dolegliwości kostno-mięśniowych, ale także w leczeniu bólu okołozabiegowego, jest niepodważalne. Jej połączenie z analgetykami I stopnia drabiny analgetycznej, takimi jak paracetamol czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), zwiększa skuteczność analgezji, a także ogranicza ryzyko występowania działań niepożądanych, poprzez ograniczenie możliwości przedawkowania, które może wystąpić w przypadku monoterapii, szczególnie z zastosowaniem NLPZ.

Przeczytałeś tylko 40% całego artykułu. Reszta dostępna po zakupie najnowszego numeru MGR.FARM lub prenumeraty w sklepie farmacja.pl/zakupy

W dalszej części artykułu między innymi o pojęciu "efektu pułapowego", największych obawach farmaceutów w związku z polecaniem pacjentom leków opioidowych i ryzyku uzależnienia od nich.

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...