Farmaceuci profesjonalnie podchodzą do leków opioidowych | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Farmaceuci profesjonalnie podchodzą do leków opioidowych

Farmaceuci profesjonalnie podchodzą do leków opioidowych

Tagi: 

Badania wskazują, że aż u 80% pacjentów na świecie, leczenie bólu przebiega niewystarczająco skutecznie. Zjawisko to bywa łączone z nasilającymi się obawami lekarzy i farmaceutów, związanymi z stosowaniem silnie działających leków przeciwbólowych. A co o leczeniu bólu wiedzą polscy farmaceuci? Na to pytanie odpowiadają wyniki badania ankietowego, które przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego.

77% pracowników aptek biorących udział w ankiecie, przyznało że kodeina kojarzy im się przede wszystkim z działaniem przeciwkaszlowym. (fot. Shutterstock)

W ankiecie na portalu Farmacja.pl wzięło udział 201 osób, wśród których znaleźli się farmaceuci (163) oraz technicy farmaceutyczni (38). Odpowiadali oni na pytania dotyczące ich wiedzy, opinii oraz praktyki zawodowej, związanej z lekami opioidowymi, ze szczególnym uwzględnieniem kodeiny, która jest substancją aktywną leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty

Blisko połowa ankietowanych pracowników aptek (48%) uważa, że leki opioidowe to silne środki przeciwbólowe, wskazane do stosowania w przypadku niepowodzenia leczenia bólu słabszymi analgetykami. To opinia prawidłowa i zgodna z wytycznymi drabiny analgetycznej World Health Organization, która już w 1986 roku opracowała trójstopniowy schemat leczenia bólu. Wskazano w nim jasno na konieczność różnicowania analgezji w zależności od natężenia bólu.

Zasady wyznaczone przez WHO, popularnie zwane „drabiną analgetyczną”, obejmują również podział dostępnych leków przeciwbólowych w oparciu o ich moc działania, a także definiują reguły, w jaki sposób łączenie poszczególnych leków ze sobą jest skuteczne, a zarazem bezpieczne. Drabina analgetyczna zaleca między innymi przejście z pierwszego stopnia (niesteroidowe leki przeciwzapalne) na drugi stopień drabiny analgetycznej (połączenie paracetamolu ze słabym opioidem), jedynie w przypadku narastania bólu oraz braku skuteczności dotychczasowej terapii.

Wyniki ankiety potwierdzają, że duża część pracowników aptek prawidłowo interpretuje wytyczne WHO, również w odniesieniu do leków przeciwbólowych z kodeiną, dostępnych w polskich aptekach bez recepty. Na pytanie o konkretne sytuacje, w jakich najczęściej polecane są przez farmaceutów w aptece tego typu produkty lecznicze, aż 46% wskazywało, chęć pomocy pacjentowi, który skarżył się na nieskuteczność stosowanych do tej pory leków grupy NLPZ.

Jednocześnie 29% ankietowanych wskazało, że poleca tego typu leki pacjentom skarżącym się na częste migreny, a 22% w przypadku silnego bólu zęba, a to świadczy o prawidłowej identyfikacji wskazań do ich stosowania.Co ciekawe, aż 77% pracowników aptek biorących udział w ankiecie, przyznało że kodeina kojarzy im się przede wszystkim z działaniem przeciwkaszlowym. Dopiero co piąty ankietowany wskazywał na działanie przeciwbólowe kodeiny, jako to najważniejsze. Oczywiście kodeina z powodzeniem może być polecana w hamowaniu suchego kaszlu, jednak jej zastosowanie w leczeniu migrenowego bólu głowy, dolegliwości kostno-mięśniowych, ale także w leczeniu bólu okołozabiegowego, jest niepodważalne. Jej połączenie z analgetykami I stopnia drabiny analgetycznej, takimi jak paracetamol czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), zwiększa skuteczność analgezji, a także ogranicza ryzyko występowania działań niepożądanych, poprzez ograniczenie możliwości przedawkowania, które może wystąpić w przypadku monoterapii, szczególnie z zastosowaniem NLPZ.

Przeczytałeś tylko 40% całego artykułu. Reszta dostępna po zakupie najnowszego numeru MGR.FARM lub prenumeraty w sklepie farmacja.pl/zakupy

W dalszej części artykułu między innymi o pojęciu "efektu pułapowego", największych obawach farmaceutów w związku z polecaniem pacjentom leków opioidowych i ryzyku uzależnienia od nich.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net