W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Farmaceuci rozwiązują problemy lekowe w autyzmie

Farmaceuci rozwiązują problemy lekowe w autyzmie

Tagi: 

Badania wykazały dużą skuteczność działań farmaceutów specjalizujących się w psychiatrii, którzy podejmowali się pomocy pacjentom autystycznym. W ciągu 8 tygodni odsetek pacjentów z rozwiązanymi problemami lekowymi wynosił 52% w porównaniu do 16% w grupie kontrolnej. Do najczęstszych problemów lekowych należały…

Farmaceuci w swojej praktyce powinni zwrócić uwagę, czy pacjenci i ich opiekunowie rozumieją rolę leczenia zaburzeń spektrum autystycznego. (fot. Shutterstock)

Zaburzenia spektrum autystycznego obejmują różne schorzenia charakteryzujące się występowaniem cech autystycznych, czyli zaburzeniami komunikacji, interakcji ze społeczeństwem czy ograniczonym zainteresowaniem. Tylko w Stanach Zjednoczonych zaburzenia te dotykają 1 na 68 dzieci. Większość z nich wymaga leczenia farmakologicznego ze względu na towarzyszące lęki, agresję czy nadpobudliwość. Farmaceuci mają więc bardzo duży wpływ na skuteczność ich leczenia poprzez optymalizację farmakoterapii, odpowiednie doradztwo i budowanie zaufania.

Największym wyzwaniem w przypadku tej grupy pacjentów jest poprawa przestrzegania zaleceń lekarskich. W przypadku leków na nadpobudliwość psychoruchową z deficytem uwagi (ADHD) compliance wynosił tylko 44%. Podobnie jest w przypadku leków przeciwdepresyjnych (40%) i przeciwpsychotycznych (52%). Czynnikami wpływającymi na ryzyko nieprzestrzegania zaleceń była ciężka postać choroby, ale również obciążenie rodzinne, współtowarzysząca agresja, zaburzenia jedzenia czy snu.

Przeprowadzone badania prospektywne wykazały dużą skuteczność działań farmaceutów specjalizujących się w psychiatrii, którzy podejmowali się pomocy pacjentom autystycznym. W ciągu 8 tygodni ich pracy odsetek pacjentów z rozwiązanymi problemami lekowymi wynosił 52% w porównaniu do 16% w grupie kontrolnej. Do najczęstszych problemów lekowych należały: nieprawidłowy dobór leków, subterapeutyczne dawki i nietrzymanie się zaleceń terapeutycznych. Farmaceuci podejmowali działania zmierzające do wyboru lepszego leczenia, dostosowania dawkowania, a także zapewnienia indywidualnego doradztwa w zakresie leków, co wpłynęło na poprawę zaburzeń zachowania.Autorzy badania stwierdzili, że farmaceuci w swojej praktyce powinni zwrócić uwagę, czy pacjenci i ich opiekunowie rozumieją rolę leczenia zaburzeń spektrum autystycznego. W rzeczywistości nie istnieje terapia farmakologiczna, która całkowicie leczy chorobę, a jedynie poprawia objawy niektórych zachowań nieadaptacyjnych, bez wpływu na umiejętności społeczne i komunikację. Farmaceuci powinni też zachęcać do korzystania z alternatywnych terapii (np. poznawczo-behawioralnych, terapii mowy), a także proaktywnie oceniać wyniki pacjentów, ponieważ część leków może pogorszyć zachowania nieadaptacyjne, zamiast e poprawić.

Źródło: Pharmacy Times

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...