„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Farmaceuci wystawiający recepty to korzyść dla pacjenta i systemu

Farmaceuci wystawiający recepty to korzyść dla pacjenta i systemu

The Royal Pharmaceutical Society w Wielkiej Brytanii chce, aby wszyscy farmaceuci bezpośrednio opiekujący się pacjentami mieli łatwiejszy dostęp do szkoleń z samodzielnego przepisywania recepty (PIP).

Nowy model opieki powinien umożliwić farmaceutom, posiadającym prawo do przepisywania recept, na rutynowe wykorzystywane swoich uprawnień i wiedzy, w kontaktach z pacjentami (fot. Shutterstock)

Większe wykorzystanie farmaceutów, posiadających uprawnienie do niezależnego wystawiania recept (Pharmacist Independent Prescribers), sprawi, że pacjenci otrzymają lepszą opiekę oraz będą mieli szybszy dostęp do lekarstw. Tak stwierdziło RPS i w związku z tym stworzyło nową politykę dotyczącą niezależnego przepisywania leków.

Najważniejsze rekomendacje, które znajdują się w nowej polityce mówią, że:

  1. Nowy model opieki powinien umożliwić farmaceutom, posiadającym prawo do przepisywania recept, na rutynowe wykorzystywane swoich uprawnień i wiedzy, w kontaktach z pacjentami.

  2. Należy stworzyć czytelne ścieżki dla farmaceutów, aby mogli uzyskać uprawnienia do niezależnego wystawiania recept.Zdaniem prezesa Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Ash’ego Soni’ego, farmaceuci mają wyjątkowe i dogłębne wykształcenie we wszystkich aspektach związanych z lekami i ich zastosowaniem. To niezbędne, aby bezpiecznie monitorować, wspierać i leczyć pacjentów. Farmaceuci posiadający uprawnienia do wystawiania recepty (PIP) muszą stać się członkami multidyscyplinarnych zespołów, aby zwiększać korzyści zdrowotne i pomóc sprostać niektórym wyzwaniom, przed jakimi staje dzisiaj NHS.

Czy w Polsce również mają szansę pojawić się podobne rozwiązania? Byłoby dobrze, ponieważ farmaceuci to fachowcy, którzy mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów systemu opieki zdrowotnej, jak np. długie kolejki do lekarzy pierwszego kontaktu. W cyklu debat „Wspólnie dla zdrowia”, z których pierwsza odbyła się w czerwcu tego roku, ma także pojawić się temat miejsca i roli farmaceutów w obecnej służbie zdrowia. Konferencja na ten temat, pt.: „Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój” ma się odbyć w grudniu 2018 r.

Źródło: IK / Pharmacy Magazine

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...