Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Farmaceucie zawieszono PWZ na 6 miesięcy za odwrócony łańcuch dystrybucji

Farmaceucie zawieszono PWZ na 6 miesięcy za odwrócony łańcuch dystrybucji

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył farmaceucie karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy. W ciągu kilku lat sprzedał on z aptek do hurtowni leki warte prawie 4 miliony złotych...

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock)

Ukarany farmaceuta był wiceprezesem spółki, do której należały dwie apteki znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego (w tym jedna w samym Wrocławiu). W 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenia na ich prowadzenie, po tym jak stwierdzono, że spółka naruszyła zasady obrotu produktami leczniczymi. W latach 2016 do 2015 sprzedała ona do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł.

Wśród sprzedawanych produktów znajdowały się insuliny Actrapid, Novomix, Novorapid, paski diagnostyczne Contour link czy takie leki jak Clexane, Combigan, DuoTrav, Flixonase, Foradil, Fragmin, Madopar, Prograf, Seretide, Tegretol, Vesicare czy Zoladex LA.

Farmaceuta w trakcie postępowania przed sądem aptekarskim, przyjął linię obrony opartą na dwóch założeniach.

Po pierwsze uważał, że przed 2015 rokiem przepisy nie zabraniały zbywania przez aptekę produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej. Po drugie przekonywał, że jako jedynie wiceprezes zarządu spółki oraz jej udziałowiec, nie miał pełnego wpływu na podejmowane przez nią działania, składające się na naruszenie przepisów dotyczących prawidłowej dystrybucji leków.

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przyznał, że przepisy wprost zakazujące zbywania leków z apteki do hurtowni farmaceutycznej, punktu aptecznego czy innej apteki, weszły w życie dopiero 12 lipca 2015 roku (na mocy tzw. ustawy antywywozowej). Jednakże wbrew stanowisku farmaceuty, działanie apteki zbywającej w ten sposób produkty leczniczego, było zakazane już wcześniej i powodowało utratę zezwolenia na prowadzenie apteki przez podmiot dopuszczający się tego rodzaju praktyk. Jako przykłady sąd wskazał tutaj m.in. art. 65 ust. 1 Prawa farmaceutycznego ("Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie") czy art. 74 ust. 1 Prawa farmaceutycznego ("Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego").

W rezultacie sąd stwierdził, że zachowanie obwinionego farmaceuty uderzało w dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta oraz stanowiło uchybienie godności zawodu.Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku wskazano, że farmaceuta przejawiał w czasie trwania postępowania lekceważący stosunek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przejawiający się m.in. w tym, że nie stawiał się on w wyznaczonych terminach przesłuchań, a swoje niestawiennictwa usprawiedliwiał z opóźnieniem. Poza tym na różne sposoby wykonywał obstrukcję procesową, np. przez złożenie "wniosku dowodowego" o "przesłuchanie lekarzy i pacjentów losowo wybranych, którzy skarżyliby się na braki leków w aptekach".

Rozmiar procederu odsprzedawania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych przez spółkę, której farmaceuta był członkiem zarządu i współwłaścicielem wskazywał, że świadomie naruszała ona prawo. Natomiast fakty ujawnione podczas procesu wskazywały, że proceder niedozwolonego obrotu produktami leczniczymi był zorganizowany i wykonywany przez kilka podmiotów (przez dwie spółki, które prowadziły trzy apteki).

W rezultacie Okręgowy Sąd Aptekarski doszedł do przekonania, że zasądzona kara sześciu miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu będzie adekwatna do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynu farmaceuty.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski DIA

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...