Polfie udało się wprowadzić na rynek kilka preparatów wielowitaminowych, jak Multiwitamin, Vitaral, Falvit, Vibovit, Visolvit; preparaty z synestetyczną witaminą C, preparaty z witaminami B1, B6.

Krakowskie Zakłady...

Jeśli lekarz zapisze w zielonej książeczce leki niezaaprobowane w danej chorobie przewlekłej, pacjent musi za nie zapłacić. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Farmaceucie zawieszono PWZ na 6 miesięcy za odwrócony łańcuch dystrybucji

Farmaceucie zawieszono PWZ na 6 miesięcy za odwrócony łańcuch dystrybucji

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu wymierzył farmaceucie karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy. W ciągu kilku lat sprzedał on z aptek do hurtowni leki warte prawie 4 miliony złotych...

W latach 2016 do 2015 spółka sprzedała do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł. (fot. Shutterstock)

Ukarany farmaceuta był wiceprezesem spółki, do której należały dwie apteki znajdujące się na terenie województwa dolnośląskiego (w tym jedna w samym Wrocławiu). W 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny cofnął zezwolenia na ich prowadzenie, po tym jak stwierdzono, że spółka naruszyła zasady obrotu produktami leczniczymi. W latach 2016 do 2015 sprzedała ona do kilku hurtowni farmaceutycznych leki warte dokładnie 3 730 768,98 zł.

Wśród sprzedawanych produktów znajdowały się insuliny Actrapid, Novomix, Novorapid, paski diagnostyczne Contour link czy takie leki jak Clexane, Combigan, DuoTrav, Flixonase, Foradil, Fragmin, Madopar, Prograf, Seretide, Tegretol, Vesicare czy Zoladex LA.

Farmaceuta w trakcie postępowania przed sądem aptekarskim, przyjął linię obrony opartą na dwóch założeniach.

Po pierwsze uważał, że przed 2015 rokiem przepisy nie zabraniały zbywania przez aptekę produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznej. Po drugie przekonywał, że jako jedynie wiceprezes zarządu spółki oraz jej udziałowiec, nie miał pełnego wpływu na podejmowane przez nią działania, składające się na naruszenie przepisów dotyczących prawidłowej dystrybucji leków.

Okręgowy Sąd Aptekarski Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu przyznał, że przepisy wprost zakazujące zbywania leków z apteki do hurtowni farmaceutycznej, punktu aptecznego czy innej apteki, weszły w życie dopiero 12 lipca 2015 roku (na mocy tzw. ustawy antywywozowej). Jednakże wbrew stanowisku farmaceuty, działanie apteki zbywającej w ten sposób produkty leczniczego, było zakazane już wcześniej i powodowało utratę zezwolenia na prowadzenie apteki przez podmiot dopuszczający się tego rodzaju praktyk. Jako przykłady sąd wskazał tutaj m.in. art. 65 ust. 1 Prawa farmaceutycznego ("Obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie") czy art. 74 ust. 1 Prawa farmaceutycznego ("Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego").

W rezultacie sąd stwierdził, że zachowanie obwinionego farmaceuty uderzało w dobro nadrzędne, jakim jest dobro pacjenta oraz stanowiło uchybienie godności zawodu.Jednocześnie w uzasadnieniu wyroku wskazano, że farmaceuta przejawiał w czasie trwania postępowania lekceważący stosunek do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, przejawiający się m.in. w tym, że nie stawiał się on w wyznaczonych terminach przesłuchań, a swoje niestawiennictwa usprawiedliwiał z opóźnieniem. Poza tym na różne sposoby wykonywał obstrukcję procesową, np. przez złożenie "wniosku dowodowego" o "przesłuchanie lekarzy i pacjentów losowo wybranych, którzy skarżyliby się na braki leków w aptekach".

Rozmiar procederu odsprzedawania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych przez spółkę, której farmaceuta był członkiem zarządu i współwłaścicielem wskazywał, że świadomie naruszała ona prawo. Natomiast fakty ujawnione podczas procesu wskazywały, że proceder niedozwolonego obrotu produktami leczniczymi był zorganizowany i wykonywany przez kilka podmiotów (przez dwie spółki, które prowadziły trzy apteki).

W rezultacie Okręgowy Sąd Aptekarski doszedł do przekonania, że zasądzona kara sześciu miesięcy zawieszenia prawa wykonywania zawodu będzie adekwatna do stopnia winy oraz społecznej szkodliwości czynu farmaceuty.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski DIA

 'Apteka dla aptekarza' ograniczyła monopolizację rynku przez apteki sieciowe i dała większe poczucie bezpieczeństwa właścicielom pojedynczych aptek. (fot. Shutterstock)Zadyszka aptek. Czy ich wygaszanie...

Po wejściu w życie 'apteki dla aptekarza' w Polsce miesięcznie zamyka się średnio 80-90 aptek....

Tylko 26% ankietowanych wyraziło opinię, że osoby bez specjalizacji powinny zostać pozbawione uprawnień kierowniczych. (fot. Shutterstock)Większość farmaceutów nie chce...

Ponad 10 000 osób wypełniło ankietę Naczelnej Izby Aptekarskiej, w której pytano farmaceutów o...

Co ciekawe poseł Adam Abramowicz był jednym z tym parlamentarzystów, którzy krytykowali nowelizację prawa farmaceutycznego nazywaną "Apteką dla aptekarza" (fot. abramowicz.com.pl)Głosował za "Apteką dla aptekarza...

Platforma Obywatelska uważa, że Adam Abramowicz nie jest dobrym kandydatem na Rzecznika Małych i...

Rolą farmaceuty jest nie tylko doradzanie pacjentowi, ale również rzetelne przekazywanie mu informacji dotyczących bezpieczeństwa przyjmowania leków i motywowanie pacjenta do stosowania się do zaleceń. (fot. Shutterstock)Jakie obowiązki farmaceuta ma wobec...

Przed wydaniem pacjentowi dowolnego leku, czy suplementu diety, farmaceuta powinien najpierw...

Konfederacja Lewiatan oraz Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET po raz kolejny apelują o nowelizację art. 94a prawa farmaceutycznego. (fot. Shutterstock)Kolejny przykład złego działania zakazu...

Kara finansowa dla apteki za informowanie pacjentów o możliwości tańszego leczenia – to zdaniem...