Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Farmaceuta nie może być używany przez pracodawcę w celach marketingowych

Farmaceuta nie może być używany przez pracodawcę w celach marketingowych

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nałożył grzywnę wysokości 30 000 zł na właściciela apteki, w której działał program lojalnościowy. Co ciekawe taką samą karę musi zapłacić podmiot organizujący i zarządzający programem udostępnionym w aptece. Postępowanie ciągnęło się od 2014 roku...

Pakiet powitalny składał się z listu powitalnego, broszury korzyści z udziału w programie, broszury o zmiennikach leków oraz wykazu aptek honorujących karty programu. (fot. farmacja.net)

30 grudnia 2014 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - Adam Chojnacki - wszczął postępowanie w związku z podejrzeniem naruszenia zakazu reklamy przez jedną z aptek. Miała ona oferować swoim klientom udział w programie lojalnościowym. Polegało to na wydawaniu kart rabatowych, kart identyfikacji pacjenta, bonów, kuponów punktowych i kuponów promocyjnych uczestnikom programu. W tym samym czasie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym toczyło się już postępowanie (II GSK 459/14), dotyczące tego samego programu lojalnościowego, prowadzonego w innej aptece tej ogólnopolskiej sieci. Lubuski WIF przez kilkanaście kolejnych miesięcy nie podejmował więc działań w sprawie swojego postępowania. Zrobił do dopiero po wydaniu wyroku przez NSA i w sierpniu 2016 roku wezwał przedsiębiorcę do wyjaśnień. Na przesłuchanie został również wezwany kierownik apteki.

W trakcie postępowania było już wiadomo, że ten konkretny program lojalnościowy został jednoznacznie uznany przez NSA za formę reklamy. Jak wynika z akt sprawy, uczestnik programu otrzymywał pakiet powitalny składający się z listu powitalnego, broszury korzyści z udziału w programie, broszury o zmiennikach leków oraz wykazu aptek honorujących karty programu. Ponadto uczestnik programu otrzymywał kartę potwierdzającą jego udział w programie, która uprawniała do dokonywania w aptece zakupów po obniżonych cenach. Uczestnikom udostępniane były też w aptekach lub drogą pocztową ulotki z ofertą produktów objętych programem. Nie budziło więc wątpliwości NSA, że głównym celem programu, było zachęcanie do korzystana z usług konkretnych aptek.

Jak się okazuje w trakcie postępowania prowadzonego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, pełnomocnik sieci aptek nie wykazywał zbytniej ochoty do współpracy – próbował je wręcz utrudniać. Nie przekazał do WIF regulaminów oraz zasad funkcjonowania programu we wskazanej aptece. Decyzja Lubuskiego WIF została oparta więc tylko na informacjach znanych z innego postępowania, dotyczącego aptek z tej konkretnej sieci, oraz danych zebranych w trakcie przesłuchania kierownika aptek.

- W ocenie organu przedsiębiorca poprzez prowadzenie programów lojalnościowych naruszył nie tylko art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, ale również ograniczył wolność w podejmowaniu decyzji przez kierownika apteki, który zgodnie z art. 88 pkt 5 ustęp 1 ma za zadanie organizować pracę w aptece oraz zgodnie z art. 99 pkt 4a jest zobligowany do posiadania rękojmi należytego prowadzenia apteki - czytamy w uzasadnieniu decyzji Lubuskiego WIF.

W opinii organu przedstawiciel zawodu zaufania publicznego jakim jest farmaceuta nie może być używany przez pracodawcę w celach marketingowych i lojalnościowych.

Jednocześnie Adam Chojnacki zwrócił uwagę na fakt, że szczególnie niebezpieczny, w regulaminie programu lojalnościowego, był zapis uprawniający przedsiębiorcę do prowadzenia działań statystycznych na danych pacjenta w powiązaniu z kartą, którą otrzymywał jako uczestnik programu. Zdaniem Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego przedsiębiorca prowadzący aptekę ogólnodostępną nie jest uprawniony do prowadzenia takich działań. Przekazywanie danych pacjenta podmiotom trzecim może być powodem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, w oparciu o art. 103 ustawy Prawo farmaceutyczne. Sama karta, jaką posługiwał się pacjent uczestnicząc w programie, spotkała się z wyjątkową krytyką WIF.

Strony

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...