Farmaceuta oburzony! Zwraca nagrodę Głosu Wielkopolskiego! | mgr.farm
Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Adam Chojnacki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. (fot. archiwum prywatne)

Silna inspekcja jest w...

Farmaceuta oburzony! Zwraca nagrodę Głosu Wielkopolskiego!

Farmaceuta oburzony! Zwraca nagrodę Głosu Wielkopolskiego!

Merkantylny charakter konkursu, połączony z bezrefleksyjnie zabawowym stosunkiem wobec uniwersyteckiego dyplomu farmaceuty, zmusza mnie, by z najwyższym oburzeniem zwrócić wyróżnienie, które mi Państwo przyznali w 2013 roku – pisze mgr farm. Mariusz Politowicz o plebiscycie Hipokrates Wielkopolski, w liście do jego organizatora…

O różnicach wykształcenia pomiędzy magistrami farmacji, a technikami farmaceutycznymi, wiedzieli organizatorzy przynajmniej od 2016 r. (fot. mgr.farm)

Wczoraj do Marka Rodwalda (Prezes Oddziału Polska Press Grupa) i Adama Pawłowskiego (Redaktor Naczelny Głosu Wielkopolskiego) wpłynął list magistra farmacji Mariusza Politowicza, w którym wyraża on swoje oburzenie formułą konkursu „Hipokrates Wielkopolski”. Zdaniem farmaceuty organizatorzy plebiscytu zbyt nisko cenią wiedzę i wykształcenie farmaceutów, zdobyte m.in. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W proteście przeciwko takiemu traktowaniu, Politowicz postanowił oddać nagrodę, jaką w 2013 w plebiscycie otrzymała jego apteka.

- Jesienią 2017 r. po raz kolejny ogłosili Państwo konkurs pod nazwą „Hipokrates Wielkopolski”. Z założenia miał dotyczyć wyboru osób z szeroko pojętej ochrony zdrowia, na które miano oddawać głosy przy pomocy wysyłanych płatnych SMS-ów – pisze Mariusz Politowicz wskazując, że jedną z kategorii plebiscytu jest „Farmaceuta roku”.

– Sam jestem farmaceutą, dlatego z uwagą zapoznałem się z Regulaminem konkursu. Jakież było moje zdziwienie, gdy przeczytałem w Regulaminie, iż farmaceutą jest dla Państwa również technik farmaceutyczny, a więc osoba nie będąca absolwentem wyższej uczelni medycznej – czytamy w liście farmaceuty.

W ustawie o izbach aptekarskich tytuł farmaceuta jest prawnie zastrzeżony wyłącznie dla osób, które w szkole wyższej ukończyły co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja i uzyskały tytuł magistra farmacji.

Farmaceuta zwraca też uwagę, że wspomniane kryterium plebiscytu zdziwiło nie tylko jego i wskazuje na artykuł opublikowany 6 grudnia na portalu MGR.FARM (czytaj więcej: Technik zostanie Farmaceutą Roku? Środowisko oburzone!), w którym pojawiła się wypowiedź rzecznika prasowego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. Macieja Wilczaka. UMP był patronem merytorycznym konkursu.

- Zgodnie z pismem BR/480/2017 z dnia 14 września br. adresowanym do Panów Marka Rodwalda – Prezesa Oddziału Polska Press Grupa i Adama Pawłowskiego - Redaktora Naczelnego Głosu Wielkopolskiego JM Rektor UMP wyraził zgodę na objęcie patronatem Honorowym plebiscytu Wielkopolski Hipokrates 2017, proponując jednocześnie wsparcie merytoryczne w postaci preselekcyjnego jury (podkreślenie moje, M.P.), pozwalającego na wybór właściwego Kandydata. W związku z powyższym, oświadczam, że UMP nie brał udziału w opracowywaniu Regulaminu ww. Plebiscytu – oświadczył Wilczak.

- Za kuriozalną uznaję wypowiedź rzecznika prasowego Głosu Wlkp., która jeszcze mocniej wykazała Państwa niefrasobliwość, a w istocie lekceważące podejście do magistrów farmacji – pisze Politowicz powołując się ponownie na informacje portalu MGR. FARM:„O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy też organizatora plebiscytu. W jego imieniu skontaktował się z naszą redakcją Tomasz Kierstan - specjalista ds. marketingu firmy Polska Press Sp. z o.o.

- Na potrzeby plebiscytu pod kategorię Farmaceuta, zaliczyliśmy wykwalifikowanych pracowników Aptek, z którymi to pacjenci mają styczność i to właśnie pacjenci wybierają najlepszych i najsympatyczniejszych z nich, wielokrotnie nie mając do końca świadomości czy to magister farmacji czy technik farmaceutyczny, oceniają bardziej ich profesjonalność obsługi, wiedzę oraz życzliwość, niż stopień wykształcenia - tłumaczy Kierstan.

- Plebiscyt to swego rodzaju zabawa, dlatego pozwalamy sobie na pewną generalizację słowa Farmaceuta, oczywiście pozostając w szacunku do prawnego ukonstytuowania tego tytułu naukowego - mówi przedstawiciel organizatora”.

- Budzi moje zdziwienie, że skoro z magistrem farmacji zrównują Państwo osobę ze średnim wykształceniem, technika farmaceutycznego, nie zrównali Państwo lekarzy z pielęgniarkami. Czy gdyby zorganizowano konkurs na dziennikarza roku, zaakceptowaliby Państwo w tej kategorii również gońców redakcyjnych lub pracowników technicznych redakcji? Zaiste, byłaby swego rodzaju zabawa, gdyby profesjonalnie sympatyczny i życzliwy goniec, wygrał z także profesjonalnym redaktorem naczelnym – czytamy w liście Mariusza Politowicza, który zwraca uwagę, że według informacji podanych przez portal MGR.FARM, o różnicach wykształcenia pomiędzy magistrami farmacji, a technikami farmaceutycznymi, wiedzieli organizatorzy przynajmniej od 2016 r. - Na dodatek nie wykorzystali Państwo wsparcia oferowanego przez UMP w postaci preselekcyjnego jury – pisze.

W 2013 roku w konkursie „Eskulap 2013”, istniała kategoria „apteka roku”. Wtedy w powiecie pleszewskim wygrała apteka „Pod Wagą”, której od prawie 22 lat właścicielem i kierownikiem jest mgr farm. Mariusz Politowicz.

- Tak określona kategoria nie budzi żadnych wątpliwości. Nie budzi też wątpliwości, że aptek jest mniej, niż ich pracowników, dlatego w ten sposób mogli Państwo zwiększyć liczbę osób, na które można było oddać płatne SMS-y – pisze farmaceuta. - Ten jakże widoczny merkantylny charakter konkursu, połączony z bezrefleksyjnie zabawowym stosunkiem wobec uniwersyteckiego dyplomu farmaceuty, zmusza mnie, by z najwyższym oburzeniem zwrócić wyróżnienie, które mi Państwo przyznali w 2013 roku. W świetle prezentowanego przez organizatorów plebiscytu podejścia do magistrów farmacji, wyróżnienie to stało się bezwartościowe. Jest mi niewypowiedzianie przykro, że tak nisko cenią Państwo wiedzę i wykształcenie farmaceutów, zdobyte m.in. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – kończy Politowicz.

Źródło: mgr.farm

Obecnie 420 sieci aptek skupia ponad 6369 placówek. 20 największych sieci posiada łącznie 2707 aptek, co stanowi 30% wartości rynku. (fot. Shutterstock)Coraz mniej aptek indywidualnych. Są...

W marcu liczba aptek indywidualnych spadła o 46. W porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym...

Nie może stanowić naruszenia zakazu reklamy aptek, ewentualna możliwość wykorzystania oferty reklamowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę. (fot. MGR.FARM)W tym przypadku reklamy apteki nie było

Jedna z firm skierowała do aptek ofertę wzięcia udziału w akcji rabatowej zatytułowanej "Lokalne...

"Nie jestem prawnikiem, zajmuję się aptekami i staram się sprawić, aby pacjentom było w nich dobrze. Jak pacjent będzie szczęśliwy, to farmaceuci będą mieli pewną i dobrą pracę" - mówi Tomasz Barałkiewicz (fot. MGR.FARM)Otwórzmy się na zmiany

Dzięki niemu, setki polskich aptek przeszły metamorfozę i stały się bardziej przyjazne dla...

 Podobno w pierwszej aptece jest kolejka, a druga świeci pustkami. (fot. Shutterstock)Wojna aptek na Grochowie wygląda...

Gazeta Wyborcza zainteresowała się rywalizacją między dwiema aptekami na warszawskim Grochowie....

Sąd pierwszej instancji ustalił wartość szkody na ponad 750 tys. zł. Sąd Apelacyjny obniżył tę kwotę dokładnie o połowę. (fot. Shutterstock)"Król aptek" winny, ale na...

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał wyrok w głośnej sprawie o wyłudzenie dotacji unijnej. Jednym z...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net