W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian...

Farmaceuta ustali odpłatność za lek? Ministerstwo Zdrowia prezentuje projekt zmian...

Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie recept, które ma zastąpić dotychczasowe przepisy dotyczące realizacji recept w aptekach. Jedna ze zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia z pewnością nie spodoba się pracownikom aptek...

Opublikowany projekt rozporządzenia trafił 7 marca do konsultacji publicznych. Przez najbliższe 7 dni można składać do niego uwagi. (fot. Shutterstock)

Nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept, zastąpi dotychczasowe dwa dokumenty: rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne. Zasady wystawiania recept określone dotychczas w obu tych rozporządzeniach znalazły się w uchwalonej niedawno przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, związanej z wprowadzeniem e-recepty. Natomiast zasady realizacji recept zostaną określone w rozporządzeniu, którego projekt wczoraj pojawił się w Rządowym Centrum Legislacyjnym. Projekt ten pojawił się już w przestrzeni publicznej wcześniej, o czym informowaliśmy kilka tygodni temu (czytaj więcej: Od 1 lutego zmiany w wypisywaniu i realizacji recept? Mamy projekt!). Początkowo rozporządzenie miało obowiązywać od 1 lutego, jednak jego proces legislacyjny został przesunięty w związku z opóźnieniami przy wprowadzeniu pilotażu e-recepty (czytaj więcej: Ważne zmiany w prawie farmaceutycznym i realizacji recept już niedługo. Podajemy szczegóły!).

Wstępne projekty rozporządzenia budziły kontrowersje w środowisku farmaceutów przede wszystkim w związku z nowymi zasadami ustalania poziomu odpłatności za leki, w sytuacji gdy nie został on określony przez osobę wystawiającą receptę. Niestety okazuje się, że w ostatecznym projekcie rozporządzenia opublikowanym wczoraj w RCL, zapisy te nie tylko pozostawiono, ale i zaostrzono.

W paragrafie 8 nowego rozporządzenia można przeczytać, że realizacja recepty w postaci papierowej, na której nie wpisano odpłatności jest dopuszczalna pod warunkiem dokonania następujących czynności:

  • W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia "X" albo "100%" - osoba wydająca wydaje ten produkt leczniczych środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrób medycznych za odpłatnością określaną w wykazie; w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego, środka specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego za odpłatnością określoną w wykazie oznaczałoby wydanie niezgodne z objętymi refundacją, wynikającymi z wieku lub płci wskazaniami lub przeznaczeniem tego produktu, środka lub wyrobu; wydanie następuje z pełną odpłatnością

Zapis ten oznacza zatem, że farmaceuta lub technik farmaceutyczny w przypadku leku bez określonej odpłatności, będzie musiał upewnić się, że pacjentowi na pewno przysługuje na niego refundacja w związku z jego płcią lub wiekiem. W praktyce oznacza to, że jeśli na recepcie znajdzie się np. lek Prolia (Denosumab) bez podanej odpłatności, osoba realizująca dokument będzie musiała upewnić się, że został on przepisany kobiecie w wieku powyżej 60 lat, bowiem jedynie w takich przypadkach przewidziana jest jego refundacja.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja będzie miała miejsce w przypadku leku Zoladex. Lek ten w formie LA implantu podskórnego (10,8 mg) refundowany jest w przypadku leczenia gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne. Jednak Zoladex® implant podskórny (3,6 mg) refundowany jest w przypadku leczenia raka gruczołu krokowego reagującego na leczenie hormonalne, ale również leczenia raka sutka u kobiet w okresie przed- i okołomenopauzalnym, u których właściwe jest leczenie hormonalne, leczenia endometriozy i jeszcze kilku innych wskazań...

Na tym jednak zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia się nie kończą. We wspomnianym paragrafie 8 rozporządzenia czytamy również że:

  • W przypadku gdy produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny występuje w wykazie w więcej niż jednej odpłatności i nie wpisano oznaczenia "X" albo "100%" - osoba wydająca wydaje produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medyczny za najwyższą odpłatnością dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego określoną w wykazie; w przypadku gdy wydanie produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego oznaczałoby wydanie niezgodne z ograniczonymi wiekiem lub płcią wskazaniami lub przeznaczeniem objętym refundacją, wydanie następuje z takim poziomem odpłatności określonym w wykazie, który odpowiada wiekowi lub płci pacjenta, nawet jeśli byłoby to najniższy poziom odpłatności określony dla tego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.

Oznacza to, że rolą osoby realizującej receptę, będzie również weryfikacja wskazań do refundacji związanych z płcią i wiekiem pacjenta (pacjentki), w przypadku braku określonej odpłatności dla leków z więcej niż jedną odpłatnością. Przykładem takiej sytuacji może być przepisanie na recepcie leku zawierającego doksazosynę (np. Doxanorm). Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, jeśli lek zostanie w ten sposób przepisany kobiecie, osoba realizująca receptę powinna zastosować odpłatność 30% (wskazania: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; nieneurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia; neurogenna dysfunkcja pęcherza u dzieci do 18 roku życia). Natomiast w przypadku takiego samego zapisu doksazosyny dla mężczyzny, lek powinien zostać wydany z odpłatnością ryczałtową (wskazanie: przerost gruczołu krokowego).Znacznie bardziej problematyczne może jednak okazać realizowanie recept na lek Miflonide Breezhaler (Budesonid). Otóż refundowany jest on do poziomu ryczałtu w przypadku astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub eozynofilowego zapalenia oskrzeli. Natomiast w przypadku wirusowego zapalenia krtani u dzieci do 18 roku życia, lek powinien być wydany z odpłatnością 30%. Zatem z jaką odpłatnością powinien on zostać wydany dorosłej osobie, w sytuacji braku określenia poziomu refundacji na recepcie?

Projekt rozporządzenia był poddany pre-konsultacjom poprzedzającym jego przygotowanie. W ramach tych pre-konsultacji był przekazany Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Aptekarskiej oraz Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. W połowie stycznia na jego temat wypowiedziało się prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej (czytaj więcej: Stanowisko Prezydium NRL podjęte 12 stycznia 2018 r.). W podjętym w tej sprawie stanowisku podkreślono, że:

samorząd lekarski od wielu lat konsekwentnie postuluje wyłączenie lekarzy od czynności o charakterze quasi fiskalnym tj. od określania poziomu odpłatności ordynowanych leków

Trudno oprzeć się wrażeniu, że opisane wyżej zapisy rozporządzenia, są odpowiedzą na postulaty NIL i częściowym przeniesieniem obowiązku określania poziomu odpłatności ordynowanych leków na pracowników aptek.

Opublikowany projekt rozporządzenia trafił 7 marca do konsultacji publicznych. Przez najbliższe 7 dni można składać do niego uwagi na adres .

Projekt można znaleźć na stronach Rządowego Centrum legislacyjnego.

Źródło: RCL

Uwagi Naczelnej Izby Aptekarskiej nie zostały jednak uwzględnione w projektowanej nowelizacji. (fot. MGR.FARM)Za wcześnie na regulowanie opieki...

Naczelna Izba Aptekarska złożyła w ramach konsultacji społecznych, szereg uwag do projektu...

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...