W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Farmaceutka nie zbierała punktów edukacyjnych. Sąd uznał jej winę...

Farmaceutka nie zbierała punktów edukacyjnych. Sąd uznał jej winę...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku szkoleniowego polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach ciągłych. Oprócz kary, sąd obciążył farmaceutkę też kosztami postępowania.

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)

W 2015 roku prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował pismo do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z informacją o niewywiązywaniu się z obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych za miniony okres edukacyjny przez farmaceutów wymienionych na liście załączonej do pisma. W rezultacie Rzecznik wszczął postępowania wyjaśniające wobec tych osób.

Jedną z nich była farmaceutka, która mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. W rezultacie jej sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Aptekarski. Ten jednoznacznie uznał, że farmaceutka nie wywiązywała się z obowiązku rozliczenia szkoleń za miniony okres edukacyjnym. Mimo faktu, że od wszczęcia postępowania przez OROZ minął długi czas, nie nadrobiła zaległości w tym zakresie.

- Będąc farmaceutką z długoletnim stażem zawodowym winna być świadoma, że odbywanie obowiązkowych szkoleń nie jest jedynie formalnoprawnym wymogiem stawianym farmaceutom - czytamy w uzasadnieniu wyroku. - Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku o ukaranie, że obowiązek podnoszenia kwalifikacji jest nieodłącznie związany z wykonywaniem zawodu farmaceuty i każdy jego przedstawiciel winien go skrupulatnie wypełniać.

Sąd podkreślił, że już na etapie postępowania przed Rzecznikiem farmaceutka miała wystarczającą ilość czasu na rozliczenie szkoleń, tymczasem zlekceważyła ten obowiązek, twierdząc jednak, w rozmowach z pracownikiem biura ŚIA, że wkrótce rozliczy punkty edukacyjne w Izbie. Celem takiego zachowania miało być odsunięcie od siebie konsekwencji swojego postępowania. Co ciekawe farmaceutka była pierwotnie tak dalece niezainteresowana przedmiotem postępowania wyjaśniającego, że w kierowanej do Izby korespondencji odnosiła się do zaległości składkowych, które pozostawały bez związku z tą sprawą.- Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone we wnioski o ukaranie, że biorąc pod uwagę okoliczności wynikające z maili przesłanych przez mgr farm. nie sposób stwierdzić, aby po stronie farmaceutki wystąpiły nadzwyczajne okoliczności obiektywne uzasadniające niewypełnienie obowiązku odbycia szkoleń, a tym samym po stronie farmaceutki nie wystąpiły racjonalne przesłanki usprawiedliwiające fakt nie zgromadzenia w pięcioletnim okresie edukacyjnym (a potem w okresie monitowania przez pracowników ŚIA i w toku postępowania prowadzonego przed Rzecznikiem, a kolejno także toczącego się przed Sądem Aptekarskim) 100 punktów szkoleniowych - czytamy w uzasadnieniu.

Sąd wymierzył farmaceutce najlżejszą karę spośród ustawowego katalogu kar, mając na względzie iż nie była wcześniej karana w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów. Kobieta została ukarana upomnieniem, oraz obciążono ją kosztami postępowania Sądu.

Źródło: Śląska Izba Aptekarska

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...