„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Farmaceutka nie zbierała punktów edukacyjnych. Sąd uznał jej winę...

Farmaceutka nie zbierała punktów edukacyjnych. Sąd uznał jej winę...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku szkoleniowego polegającego na uzyskaniu co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w szkoleniach ciągłych. Oprócz kary, sąd obciążył farmaceutkę też kosztami postępowania.

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)

W 2015 roku prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował pismo do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z informacją o niewywiązywaniu się z obowiązku rozliczenia punktów edukacyjnych za miniony okres edukacyjny przez farmaceutów wymienionych na liście załączonej do pisma. W rezultacie Rzecznik wszczął postępowania wyjaśniające wobec tych osób.

Jedną z nich była farmaceutka, która mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. W rezultacie jej sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Aptekarski. Ten jednoznacznie uznał, że farmaceutka nie wywiązywała się z obowiązku rozliczenia szkoleń za miniony okres edukacyjnym. Mimo faktu, że od wszczęcia postępowania przez OROZ minął długi czas, nie nadrobiła zaległości w tym zakresie.

- Będąc farmaceutką z długoletnim stażem zawodowym winna być świadoma, że odbywanie obowiązkowych szkoleń nie jest jedynie formalnoprawnym wymogiem stawianym farmaceutom - czytamy w uzasadnieniu wyroku. - Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone we wniosku o ukaranie, że obowiązek podnoszenia kwalifikacji jest nieodłącznie związany z wykonywaniem zawodu farmaceuty i każdy jego przedstawiciel winien go skrupulatnie wypełniać.

Sąd podkreślił, że już na etapie postępowania przed Rzecznikiem farmaceutka miała wystarczającą ilość czasu na rozliczenie szkoleń, tymczasem zlekceważyła ten obowiązek, twierdząc jednak, w rozmowach z pracownikiem biura ŚIA, że wkrótce rozliczy punkty edukacyjne w Izbie. Celem takiego zachowania miało być odsunięcie od siebie konsekwencji swojego postępowania. Co ciekawe farmaceutka była pierwotnie tak dalece niezainteresowana przedmiotem postępowania wyjaśniającego, że w kierowanej do Izby korespondencji odnosiła się do zaległości składkowych, które pozostawały bez związku z tą sprawą.- Sąd podziela stanowisko Rzecznika wyrażone we wnioski o ukaranie, że biorąc pod uwagę okoliczności wynikające z maili przesłanych przez mgr farm. nie sposób stwierdzić, aby po stronie farmaceutki wystąpiły nadzwyczajne okoliczności obiektywne uzasadniające niewypełnienie obowiązku odbycia szkoleń, a tym samym po stronie farmaceutki nie wystąpiły racjonalne przesłanki usprawiedliwiające fakt nie zgromadzenia w pięcioletnim okresie edukacyjnym (a potem w okresie monitowania przez pracowników ŚIA i w toku postępowania prowadzonego przed Rzecznikiem, a kolejno także toczącego się przed Sądem Aptekarskim) 100 punktów szkoleniowych - czytamy w uzasadnieniu.

Sąd wymierzył farmaceutce najlżejszą karę spośród ustawowego katalogu kar, mając na względzie iż nie była wcześniej karana w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej farmaceutów. Kobieta została ukarana upomnieniem, oraz obciążono ją kosztami postępowania Sądu.

Źródło: Śląska Izba Aptekarska

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...