Farmaceutka odpowie za udział w reklamie suplementu diety? | mgr.farm
Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Wiele leków może skutecznie zmniejszyć dolegliwości związane z  chorobą wysokogórską. Większość z nich dostępna jest w każdej aptece. (fot. Shutterstock)

5 leków stosowanych w...

Jedyną szansą na ukrócenie tego typu praktyk wydaje się wprowadzenie sztywnych urzędowych cen na wszystkie leki Rx w tym z odpłatnością 100%.  (fot. Shutterstock)

Divide et impera!

Komunikat „lekarze zrobili źle, ale pacjenci są bezpieczni” zabrzmiał niemal jak „lekarze zrobili źle, ale mieli rację”. (fot. Shutterstock)

Sytuacja kryzysowa na rynku...

Czy jesteśmy coraz bliżej równouprawnienia w dziedzinie antykoncepcji? (fot. Shutterstock)

Równouprawienie w...

Farmaceutka odpowie za udział w reklamie suplementu diety?

Farmaceutka odpowie za udział w reklamie suplementu diety?

Sprawa farmaceutki z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, która wystąpiła niedawno w telewizyjnej i radiowej reklamie suplementu diety NeoMag Forte została skierowana do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który ma ocenić czy doszło w tym przypadku do złamania prawa i kodeksu etyki zawodowej.

Na początku sierpnia firma Aflofarm rozpoczęła nową kampanię reklamową swojego suplementu diety NeoMag Forte, w której udział wzięła mgr farm. Lucyna Drabik. Farmaceutka zachwala w nim reklamowany produkt i przy jego rekomendacji powołuje się własną praktykę zawodową. Reklamy z jej udziałem odbiły się szerokim echem w środowisku aptekarskim. Wiele osób wskazywało, że udział farmaceutki w reklamie jest sprzeczny z Kodeksem Etyki Zawodowej Aptekarza RP, który mówi, że aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Poza tym nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami.

Wiele osób zwracało również uwagę, że udział w reklamie farmaceuty może stanowić reklamę jego działalności, co jest niezgodne z obowiązującym Prawem farmaceutycznym.
Warto przypomnieć, że coraz większym problemem w środowisku lekarskim jest udział lekarzy w reklamach najróżniejszych produktów dostępnych w aptekach – suplementów diety i wyrobów medycznych. Naczelny Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej określa takie działanie jako naganne, czego efektem tego są kary pieniężne nakładane przez Sądy Lekarskie na lekarzy biorących udział w reklamach.Otrzymaliśmy informację z Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, że z chwilą powzięcia informacji o udziale farmaceutki w reklamie suplementu diety „skierowała powyższą sprawę do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej DIA we Wrocławiu celem wyjaśnienia czy zachodzą przesłanki naruszenia przez Farmaceutę przepisów Prawo farmaceutyczne, ustawy o izbach aptekarskich oraz dopuszczenia się postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wykonywania zawodu farmaceuty sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej określonej w Kodeksie Etyki Aptekarza RP”.

Do pilotażu nowej usługi zaproszono 58 aptek, z czego 35 w Siedlcach, a 23 w Skierniewicach. (fot. Shutterstock)Pilotaż e-recepty jednak ruszy... w...

Pierwsi mieszkańcy Skierniewic i Siedlec e-recepty będą mogli zrealizować w kwietniu. Do tego...

Autorzy petycji twierdzą, że poza kontrolą powstają sieci aptek bez antykoncepcji. (fot. Shutterstock)Petycja przeciwko klauzuli sumienia dla...

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zorganizowała petycję sprzeciwiającą się klauzuli...

Spółka nie zdecydowała o zaprzestaniu prowadzenia reklamy ww. aptek i ich działalności, poprzez umieszczanie w lokalach aptek haseł reklamowych. (fot. Shutterstock)Apteki ukarane za przypinki "...

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny we Wrocławiu nałożył na aptekę karę w wysokości...

umieszczenie w izbie ekspedycyjnej koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem oznakowanych napisami: „Super Cena”, „Wyprzedaż”, „Ceny od 1 zł” niewątpliwie miało na celu zwrócenie uwagi pacjentów na okazyjne ceny. (fot. Shutterstock)"Przykasówka" w aptece to...

Umieszczenie w izbie ekspedycyjnej apteki koszy z produktami leczniczymi i innym asortymentem,...

W obliczu coraz szybciej starzejącego się społeczeństwa istnieją poważne obawy związane z zapewnianiem opieki zdrowotnej osobom starszym. (fot. Shutterstock)Aktywna immunoterapia chorób...

Choroba Parkinsona (PD) i zanik wieloukładowy (MSA) należą do grupy chorób neurodegeneracyjnych...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.