„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu.

Farmaceuto! Nie płacisz składek? Możesz trafić do sądu.

W 2017 roku Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach wydał 11 orzeczeń w sprawach dotyczących zaległości farmaceutów w płaceniu składek członkowskich. W jednym przypadku aptekarka została uznana winną zarzucanego jej przewinienia. Ukarano ją upomnieniem.

Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorząd. (fot. Shutterstock)

Postępowania prowadzone przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dotyczące składek członkowskich, były efektem uchwały podjętej przez Radę Śląskiej Izby Aptekarskiej. Uchwała zawierała listę farmaceutów zalegających ze spłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż rok. W 11 przypadkach OROZ uznał, że farmaceuci dopuścili się tym sposobem przewinienia zawodowego (naruszenie art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP) i skierował ich sprawy do rozpatrzenia przez Sąd Aptekarski. Ten w 10 przypadkach - po wysłuchaniu wyjaśnień aptekarzy - umorzył postępowania.

Najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania przez Sąd Aptekarski był fakt uregulowania zaległości przez farmaceutów. W momencie gdy otrzymywali oni wezwanie do wyjaśnień, wpłacali zaległe składki. W kilku przypadkach do umorzenia postępowania dochodziło w wyniku wyjaśnień farmaceutów, dotyczących ich złej sytuacji osobistej lub finansowej. Jedna farmaceutka tłumaczyła też, że nie wiedziała o obowiązku uiszczania składek członkowskich. W innym przypadku okazało się z kolei, że farmaceutka wyjechała z kraju i nie wykonywała już zawodu na terenie Polski.

Tylko w jednym przypadku farmaceutce wymierzono karę upomnienia. Ukaraną dwukrotnie wzywano do stawiennictwa na posiedzenie Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jednak nie pojawiła się na żadnym z nich. Nie usprawiedliwiała też w żaden sposób swojej absencji. Po skierowaniu sprawy do Sądu Aptekarskiego, farmaceutka nie stawiła się też na rozprawie w swojej sprawie - również nie usprawiedliwiła absencji. W tej sytuacji Sąd uznał jej obecność za nieusprawiedliwioną i przeprowadził rozprawę pod jej nieobecność.

Na jakiej podstawie podjęto decyzję o ukaraniu farmaceutki? Obowiązkiem każdego farmaceuty jest współdziałanie na rzecz swojego samorządu zawodowego, co stanowi zasadę wyrażoną w art. 20 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, który stwierdza, że aptekarze solidarnie i rzetelnie wspierają działalność swojego samorządu, którego zadaniem jest zapewnienie należnej pozycji zawodu w społeczeństwie. Stąd też obowiązek regularnego uiszczania składek wpisuje się w tę powinność, a brak jego realizacji w ocenie Sądu, stanowił uzasadnioną podstawę do kierowania wniosków o ukaranie do OSA.

- Uporczywe uchylanie się od płacenia składek członkowskich jest bowiem zaprzeczeniem obowiązku solidarnego wspierania działalności samorządu - czytamy w uzasadnieniu wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach. - Stanowi również wyraz lekceważenia uchwał organów samorządu zawodowego ustalających wysokość należnej składki.Zgodnie z art. 22 Kodeksu Etyki Aptekarza RP, zawonione niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej, a farmaceuta nie wywiązujący się ze spoczywającej na nim powinności, postępuje sprzecznie z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Ukarana farmaceutka była wzywana do uiszczenia zaległości składkowych i prawidłowo informowana o czynnościach dokonywanych w toku postepowania wyjaśniającego. Nie wykazywała jednak jakiejkolwiek inicjatywy procesowej w celu odparcia zarzutów, ale też w toku trwania całego postępowania dyscyplinarnego nie wykazała skruchy, ani nie uzasadniła przyczyn zaniechania. Z materiału dowodowego nie wynikało by farmaceutka znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej bądź osobistej, co mogłoby uzasadniać jej postępowanie. Wynikało z niego wręcz, że miała ona stałą pracę, a zatem uiszczenie zaległości składkowych nie leżało poza zasięgiem jej możliwości - tym bardziej, że kwotka zadłużenia nie była znaczna.

Sąd nie znalazł uzasadnienia dla takiego postępowania farmaceutyki, dlatego wymierzył jej karę upomnienia. Dodatkowo obciążył ją kosztami postępowania.

Źródło: Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...