FDA zatwierdza nowy lek do terapii HIV | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

FDA zatwierdza nowy lek do terapii HIV

FDA zatwierdza nowy lek do terapii HIV

Tagi: 

Amerykańska agencja FDA zatwierdziła nowy, jednotabletkowy lek stanowiący kompletną terapię wirusa HIV-1 u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Nowy lek produkowany będzie przez firmę Gilead Sciences. Na rynku pojawi się pod nazwą handlową Genvoya. Jest to preparat składający się z 4 substancji czynnych: elvitegraviru, cobicistatu, emtricitabiny oraz alafenamidu tenofoviru (TAF). Przewiduje się, iż grupę docelową będą stanowić pacjenci powyżej 12 roku życia ważący co najmniej 35 kg, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni z powodu HIV oraz osoby dorosłe u których wirus znajduje się w stanie latencji. Lek przetestowano w 4 badaniach klinicznych na grupie ponad 3 tysięcy uczestników. W ocenach tych wykazano, iż zmniejszenie aktywności czynnika w badanej populacji jest porównywalne do dotychczas stosowanych rozwiązań terapeutycznych.

Genvoya zawiera nową postać tenofoviru, znanego inhibitora odwrotnej transkryptazy HIV. Przedstawiciele firmy Gilead Science komentują, iż TAF przedostaje się do zainfekowanych komórek znacznie efektywniej niż poprzednia postać tenofoviru (TDF). Jednocześnie TAF może być podawany w mniejszej dawce przy zachowaniu takiej samej skuteczności jak TDF. Nowy lek opracowano z myślą aby zminimalizować efekty uboczne, zaś badania kliniczne wskazują na zmniejszoną neurotoksyczność oraz zmniejszony wpływ na gęstość kości niż zatwierdzona do tej pory inna postać tenofoviru. Przedstawiciele FDA zauważyli, iż Genvoya może być przyjmowana przez pacjentów z lekką postacią niewydolności nerek.

FDA zwraca również uwagę, że pomimo wielu korzystnych efektów, lek Genvoya może zwiększać poziom całkowitego cholesterolu oraz LDL. W Charakterystyce Produktu Leczniczego umieszczono również informację, iż substancje czynne mogą wywoływać ciężką niewydolność wątroby. Najczęstsze efekty niepożądane leku Genvoya obejmują nudności, pogarszanie się lub występowanie problemów z funkcjonowaniem nerek, zmniejszona mineralizacja kości, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz zmiany w układzie immunologicznym. Dokumentacja rejestracyjna wskazuje ponadto, iż lek ten nie powinien być także łączony z innymi lekami antyretrowirusowymi.Szacunkowe dane wskazują, iż około 1.2 miliona Amerykanów powyżej 12 roku życia jest świadomych swojej choroby, zaś około 150 tys. osób nie ma w ogóle pojęcia, że mogą być zakażeni. Podobna, niepokojąca proporcja występuje również na terenie Europy.

Szczep HIV-1, to szczep dominujący, odpowiedzialny za większość infekcji na świecie.

źródło: www.medicalnewstoday.com

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.