Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

FDA zatwierdza nowy lek do terapii HIV

FDA zatwierdza nowy lek do terapii HIV

Tagi: 

Amerykańska agencja FDA zatwierdziła nowy, jednotabletkowy lek stanowiący kompletną terapię wirusa HIV-1 u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Nowy lek produkowany będzie przez firmę Gilead Sciences. Na rynku pojawi się pod nazwą handlową Genvoya. Jest to preparat składający się z 4 substancji czynnych: elvitegraviru, cobicistatu, emtricitabiny oraz alafenamidu tenofoviru (TAF). Przewiduje się, iż grupę docelową będą stanowić pacjenci powyżej 12 roku życia ważący co najmniej 35 kg, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni z powodu HIV oraz osoby dorosłe u których wirus znajduje się w stanie latencji. Lek przetestowano w 4 badaniach klinicznych na grupie ponad 3 tysięcy uczestników. W ocenach tych wykazano, iż zmniejszenie aktywności czynnika w badanej populacji jest porównywalne do dotychczas stosowanych rozwiązań terapeutycznych.

Genvoya zawiera nową postać tenofoviru, znanego inhibitora odwrotnej transkryptazy HIV. Przedstawiciele firmy Gilead Science komentują, iż TAF przedostaje się do zainfekowanych komórek znacznie efektywniej niż poprzednia postać tenofoviru (TDF). Jednocześnie TAF może być podawany w mniejszej dawce przy zachowaniu takiej samej skuteczności jak TDF. Nowy lek opracowano z myślą aby zminimalizować efekty uboczne, zaś badania kliniczne wskazują na zmniejszoną neurotoksyczność oraz zmniejszony wpływ na gęstość kości niż zatwierdzona do tej pory inna postać tenofoviru. Przedstawiciele FDA zauważyli, iż Genvoya może być przyjmowana przez pacjentów z lekką postacią niewydolności nerek.

FDA zwraca również uwagę, że pomimo wielu korzystnych efektów, lek Genvoya może zwiększać poziom całkowitego cholesterolu oraz LDL. W Charakterystyce Produktu Leczniczego umieszczono również informację, iż substancje czynne mogą wywoływać ciężką niewydolność wątroby. Najczęstsze efekty niepożądane leku Genvoya obejmują nudności, pogarszanie się lub występowanie problemów z funkcjonowaniem nerek, zmniejszona mineralizacja kości, zaburzenia gospodarki lipidowej oraz zmiany w układzie immunologicznym. Dokumentacja rejestracyjna wskazuje ponadto, iż lek ten nie powinien być także łączony z innymi lekami antyretrowirusowymi.Szacunkowe dane wskazują, iż około 1.2 miliona Amerykanów powyżej 12 roku życia jest świadomych swojej choroby, zaś około 150 tys. osób nie ma w ogóle pojęcia, że mogą być zakażeni. Podobna, niepokojąca proporcja występuje również na terenie Europy.

Szczep HIV-1, to szczep dominujący, odpowiedzialny za większość infekcji na świecie.

źródło: www.medicalnewstoday.com

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...