Fenytoina dla osób ze stwardnieniem rozsianym? | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Fenytoina dla osób ze stwardnieniem rozsianym?

Fenytoina dla osób ze stwardnieniem rozsianym?

Tagi: 

Czy ten nie pierwszej młodości lek przeciwpadaczkowy może opóźniać rozwój zmian neurodegeneracyjnych u osób ze stwardnieniem rozsianym? Wyniki badań opublikowane w The Lancet Neurology sugerują, że fenytoina chroni przed uszkodzeniem nerwów u ludzi z zapaleniem nerwu wzrokowego – jednego z pierwszych objawów stwardnienia rozsianego.

Naukowcy z Instytutu Neurologii Uniwersytetu Londyńskiego przeprowadzili badania na pacjentach z zapaleniem nerwu wzrokowego, ponieważ, jak przekonują, stopień uszkodzenia nerwu wzrokowego łatwo jest zmierzyć. Założyli oni, że skoro nadmiar sodu w neuronach prowadzi do nadprodukcji wapnia uszkadzającego komórki nerwowe, to zablokowanie kanałów sodowych może przynieść terapeutyczny skutek. Pytanie było tylko, czy fenytoina jest w stanie blokować przepływ jonów sodu po przedostaniu się do aksonów komórek nerwowych. Zaprojektowane badania miały dać odpowiedź na pytanie, czy możliwe będzie uzyskanie neuroprotekcji.

Eksperyment przeprowadzono na 86 pacjentach w wieku 18-60 lat. Uczestnicy zostali przydzieleni do jednej z trzech grup: przyjmującej fanytoinę w dawce 4 mg/kg, w dawce 6 mg/kg lub placebo.
Po trzech miesiącach leczenia pacjenci zostali poddani optycznej tomografii koherencyjnej, dzięki której zmierzono grubość warstwy włókien nerwowych na dnie oka. Wyniki okazały się bardzo obiecujące: fenytoina o 30% zmniejszała uszkodzenie nerwu wzrokowego w porównaniu do placebo.Londyńscy naukowcy przekonują, że badanie daje nadzieje nie tylko osobom z zapaleniem nerwu wzrokowego, ale może dać początek nowej, skutecznej terapii chroniącej przed wszystkimi neurodegeneracjami towarzyszącymi stwardnieniu rozsianym.

źródło: www.medicalnewstoday.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.