Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Firma transportowa okradła hurtownię farmaceutyczną na ponad 4,5 mln zł

Firma transportowa okradła hurtownię farmaceutyczną na ponad 4,5 mln zł

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozstrzygał niedawno sprawę dwojga członków zarządu spółki akcyjnej prowadzącej hurtowy obrót lekami. Zarzucano im, że będąc w zarządzie wydawali decyzje na szkodę spółki, umożliwiające przywłaszczenie przez firmę transportową - dostarczającą leki do aptek i odbierającą z nich należności pieniężne - kwoty ponad 4,5 mln zł.

Oskarżeni mieli doprowadzić do wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości 4 668 538,72 zł. Takiej kwoty, odebranej z aptek przez swoich kierowców przewoźnik, z którym rozwiązano umowę, nie oddał hurtowni. (fot. Shutterstock)

Dwoje członków zarządu spółki akcyjnej, zajmującej się m.in. hurtowym obrotem lekami, zostało oskarżonych o to, że pełniąc w jej radzie nadzorczej funkcję wiceprezesów, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków i nadużyli udzielonych im uprawnień. Pod koniec sierpnia 2004 roku mieli podjąć decyzję o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z firmą świadczącą usługi transportowe na rzecz spółki. Następnie podpisali umowę z inną firmą, ale należącą do tych samych osób co poprzednio. Mieli doprowadzić tym to wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości 4 668 538,72 zł. Takiej kwoty, odebranej z aptek przez swoich kierowców przewoźnik, z którym rozwiązano umowę, nie oddał hurtowni.

Sprawa nieuczciwej firmy przewozowej była rozstrzygana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w 2011 roku. Dwoje jej właścicieli zostało oskarżonych o przestępstwo z art. 284§2 k dotyczący przywłaszczenia kwoty 4 668 538,72zł. 29 grudnia 2011 roku w tym zakresie zapadł wyrok (sygn. akt IIIK 248/11), w którym oskarżeni zostali uznani za winnych popełnienia zarzucanego im czynu i wymierzono im kary po 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 5 lat. Wobec oskarżonych zastosowano też środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody, poprzez wpłacenie przez każdego z nich kwoty 2 334 269,36 zł na rzecz spółki akcyjnej prowadzącej hurtownię.

Osobne postępowanie prowadził Sąd Okręgowy w Szczecinie, w sprawie dwojga członków zarządu spółki akcyjnej, do której należała hurtownia. Ich decyzje i niedopatrzenia miały doprowadzić do zaistnienia wspomnianej szkody. Wyrok w tej sprawie zapadł w 2017 roku. Sąd uznał oskarżonych za winnych tego, że w okresie od co najmniej 03 czerwca 2004 roku do 12 października 2008 roku, będąc osobami z racji pełnionych funkcji zobowiązanymi na mocy przepisów ustawy, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu do zajmowania się sprawami majątkowymi oraz działalnością gospodarczą hurtowni, działając wspólnie i w porozumieniu ze z góry powziętym zamiarem, nie dopełnili ciążących na nich obowiązków. Mieli zaniechać ustalenia właściwego wywiązania się z obowiązków bieżącego i terminowego przekazywania środków pieniężnych przez firmę transportową, a następnie końcowego rozliczenia środków pieniężnych na dzień rozwiązania z nią umowy. Mieli też zaniechać kontroli realizacji umowy podpisanej z nową firmą transportową.

Sąd uznał, że oskarżeni nadużyli udzielonych im uprawnień wyrażając zgodę na wydłużenie z 2 dni do 6 dni terminu rozliczenia przez nową firmą transportową środków pieniężnych należnych hurtowni, czym doprowadzili do wyrządzenia szkody majątkowej w kwocie 4 668 538,72 zł, która przywłaszczona została przez jej właścicieli. W rezultacie oskarżeni członkowie zarządu zostali skazani na półtora roku i dwa lata pozbawienia wolności (w zawieszeniu na 5 lat), grzywnę oraz zwrot całej kwoty szkody, która miała być oddana solidarnie z właścicielami firmy transportowej.Sąd Apelacyjny w Szczecinie powyższy wyrok jednak uchylił, dopatrując się w procesie szeregu uchybień. Wątpliwości wzbudziły między innymi zeznania biegłej w zakresie rachunkowości i ekonomiki przedsiębiorstw, które były niespójne i "arbitralne". Sąd zwrócił też uwagę, że obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono - a tak było w tym przypadku.

W rezultacie sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy, z sugestią by ten rozważył konieczność czy to dopuszczenia opinii uzupełniającej biegłej dotychczas występującej w sprawie czy też powołania, nowego biegłego celem wyjaśnienia powstałych w sprawie wątpliwości.

Sygn. akt II AKa 86/17
Opracował: ŁW

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...