Firma zmienia warunki dostępu m.in. do Pradaxy. Apteki mają udostępniać numery recept? | mgr.farm
System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Poruszająca jest rozmowa Marii Mazurek i prof. Vetulaniego z prof. Markiem Bachańskim, który w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie stosował medyczną marihuanę w leczeniu padaczek lekoopornych u dzieci.

A w konopiach strach

Właściwy dobór poszczególnych rodzajów suplementów diety, w przypadku braku dostępu do leku o pożądanym składzie, lub z powodu innych przyczyn (w tym finansowych). (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Dermokosmetyki z filtrami UV stanowią dobrą profilaktykę przeciw poparzeniom słonecznym. Należy je jednak stosować rozsądnie, gdyż nie wszystkie chronią równie dobrze i nie wszystkie są równie bezpieczne. (fot. Shutterstock)

Moda na zdrowe opalanie

Lekarze nie sięgają po porady farmaceutów. Powodem tego jest przekonanie, że wiedza lekarzy pokrywa się z tą, którą posiadają farmaceuci. (fot. Shutterstock)

Dzień farmaceuty

Firma zmienia warunki dostępu m.in. do Pradaxy. Apteki mają udostępniać numery recept?

Firma zmienia warunki dostępu m.in. do Pradaxy. Apteki mają udostępniać numery recept?

Boehringer Ingelheim poinformował właścicieli aptek o modyfikacji regulaminu współpracy w zakresie dostępności do swoich leków. Takie leki na Pradaxa dostępne będą dla aptek wyłącznie na podstawie recept od pacjentów i przez system apteczny zintegrowany z systemem OSOZ.

Akceptacja Regulaminu przez aptekę jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnianie numeru recepty na podstawie której dokonano sprzedaży. (fot. Shutterstock)

- Mając na celu poprawę dostępności leków w Programie wprowadzane są następujące zmiany w regulaminie - czytamy w komunikacie, jakie firma Boehringer Ingelheim wysłała do aptek. A zmiany te są następujące:

  1. Obowiązek sprzedaży leków nabywanych w Programie tylko i wyłącznie pacjentom na podstawie recept lekarskich.

  2. Konieczność udostępniania numerów recept lekarskich. Apteka jest zobowiązana uzupełniać numer recepty najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiła sprzedaż.

  3. Możliwość składania zamówień bezpośrednio w swoim systemie aptecznym KS-AOW Moment uruchomienia funkcjonalności zostanie przekazany w oddzielnym komunikacie.

  4. Rozszerzenie listy produktów o planowany nowy lek diabetologiczny. Informacja o terminie wprowadzenia do obrotu zostanie przekazana w oddzielnym komunikacie.

- Mamy nadzieję, że po powyższych zmianach Program będzie bardziej efektywnie wspomagał opiekę zdrowotną nad Pacjentem poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii - dodaje firma.

W nowym regulaminie współpracy można przeczytać, że warunkiem przystąpienia do Programu przez aptekę jest posiadanie i korzystanie przez aptekę z jakiegokolwiek systemu aptecznego zintegrowanego i współpracującego z systemem OSOZ, poprawne przypisanie numerów BLOZ w kartotece towarowej w lokalnej bazie systemu aptecznego w zakresie produktów objętych Programem przez cały okres trwania Programu i dokonanie akceptacji regulaminu. Apteka dokonuje akceptacji regulaminu przy wykorzystaniu platformy systemu OSOZ.

Akceptacja Regulaminu przez aptekę jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnianie Organizatorowi za pośrednictwem platform OSOZ i NaviCon danych o sprzedaży (z uwzględnieniem korekt) wszystkich produktów objętych Programem, takich jak data i godzina dokonania sprzedaży (korekty), identyfikator produktu, ilość sprzedawanego Produktu, informacja odnośnie sprzedaży na receptę. Akceptacja dotyczy też zgody na udostępnianie danych o zrealizowanych zakupach (z uwzględnieniem korekt oraz przesunięć międzymagazynowych związanych z przedmiotowymi zakupami), danych o posiadanym stanie magazynowym oraz numeru recepty na podstawie której dokonano sprzedaży (apteka jest zobowiązana uzupełniać numer recepty najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiła sprzedaż)- Wybór konkretnych Aptek do Programu jest powodowany dążeniem do jak najlepszego zaopatrzenia pacjentów w Produkty na obszarach funkcjonowania tych aptek. Z uwagi na to, warunkiem uczestnictwa w Programie jest odsprzedaż Produktów w Aptekach dokonujących zakupu Produktów w ramach Programu. Produkty zakupione w ramach Programu nie mogą być przekazywane w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną przez Aptekę innym aptekom, w tym także pozostających w grupie kapitałowej Apteki, zarówno uczestniczących w Programie, jak i funkcjonujących poza nim - czytamy w regulaminie.

Zgodnie z treścią regulaminu organizatorowi zależy na tym, aby dzięki funkcjonowaniu Programu pacjenci mieli realną możliwość zaopatrywania się w Produkty na obszarach funkcjonowania aptek. Dlatego wymogiem uczestnictwa aptek w Programie jest aktywność aptek w zakresie odsprzedaży produktów do pacjentów. Organizator wskazuje, iż za nieaktywną aptekę uznaje taką, która w świetle danych przekazanych nie dokonała żadnej odsprzedaży Produktów do pacjentów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jednocześnie uczestnictwo w Programie nie obliguje apteki do nabywania produktów wyłącznie w ramach Programu. Produkty będą dostępne również poza Programem.

Cała treść regulaminu dostępna jest pod TYM ADRESEM

Przypomnijmy, że niedawno właściciele aptek zrzeszeni w ZAPPA złożyli zawiadomienie o naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez firmę Boehringer Ingelheim. Ich zdaniem firma ogranicza dostęp wielu aptekom do leku Pradaxa w obniżonej, promocyjnej cenie (czytaj więcej: Aptekarze donoszą do UOKIK na dystrybutora leku Pradaxa).

Źródło:

Wymóg dotyczący wymiaru druku to niejedyna kontrowersyjna pozycja nowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Lekarz popełnił błąd, ale wina spada na...

W ostatnich dniach szerokim echem w mediach odbiła się sprawa mieszkańca Lublina, któremu w...

Sąd uznał, że nienadesłanie całości uchwały nie stanowi podstaw do stwierdzenia jej nieważności. (fot. Shutterstock)Sąd oddalił skargę Wielkopolskiej Izby...

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę Wielkopolskiej Okręgowej Izby...

W zdecydowanej większości przypadków farmaceuci przyznają, że wspomnianą adnotację po prostu wpisują na recepcie, przystawiają własną pieczątkę i podpisują. (fot. Shutterstock)Farmaceuto! Czy piszesz tę adnotację na...

Nowe rozporządzenie w sprawie recept nakłada na farmaceutę obowiązek umieszczenia na rewersie...

Zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)Zmiany w zespole roboczym ds....

Do zespołu opracowującego pilotaż opieki farmaceutycznej dołączyło kilkoro nowych członków....

Przez dziesięć lat wiele instytucji państwowych w oficjalnych dokumentach stwierdzało, że nie ma zakazu posiadania więcej niż 1 procenta aptek w województwie. (fot. Shutterstock)Koniec sporów o 1% aptek w województwie?

Opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zapisów o 1...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net