Jeśli apteka nie jest widoczna w sieci, oczywiście w granicach dozwolonych prawem, ma mniejsze szanse na większe zainteresowanie ze strony pacjenta (fot. Shutterstock)

Podążaj za pacjentem

Apteka jako placówka bardziej dostępna niż gabinet lekarski sprzyja rozszerzaniu kompetencji farmaceuty (fot. Shutterstock)

Mój kongres FIP – wrażenia i...

Promieniowanie jonizujące niszczy zarówno tkanki zdrowe jak i nowotworowe. kóra po zabiegu jest zaczerwieniona, „poparzona”, naczynka łatwo pękają, często występuje łysienie i bliznowacenie tkanki (fot. Shutterstock)

Dermokosmetyki w onkologii

Wirus odry rozprzestrzenia się podczas kichania czy kaszlu, a także przez bliski albo bezpośredni kontakt z wydzielinami z nosa oraz gardła osoby zakażonej (fot. Shutterstock)

Odra – fakty i mity

Połowa wszystkich chorób psychicznych rozpoczyna się w wieku 14 lat, ale większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona (fot. Shutterstock)

Światowy Dzień Zdrowia...

Firma zmienia warunki dostępu m.in. do Pradaxy. Apteki mają udostępniać numery recept?

Firma zmienia warunki dostępu m.in. do Pradaxy. Apteki mają udostępniać numery recept?

Boehringer Ingelheim poinformował właścicieli aptek o modyfikacji regulaminu współpracy w zakresie dostępności do swoich leków. Takie leki na Pradaxa dostępne będą dla aptek wyłącznie na podstawie recept od pacjentów i przez system apteczny zintegrowany z systemem OSOZ.

Akceptacja Regulaminu przez aptekę jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnianie numeru recepty na podstawie której dokonano sprzedaży. (fot. Shutterstock)

- Mając na celu poprawę dostępności leków w Programie wprowadzane są następujące zmiany w regulaminie - czytamy w komunikacie, jakie firma Boehringer Ingelheim wysłała do aptek. A zmiany te są następujące:

  1. Obowiązek sprzedaży leków nabywanych w Programie tylko i wyłącznie pacjentom na podstawie recept lekarskich.

  2. Konieczność udostępniania numerów recept lekarskich. Apteka jest zobowiązana uzupełniać numer recepty najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiła sprzedaż.

  3. Możliwość składania zamówień bezpośrednio w swoim systemie aptecznym KS-AOW Moment uruchomienia funkcjonalności zostanie przekazany w oddzielnym komunikacie.

  4. Rozszerzenie listy produktów o planowany nowy lek diabetologiczny. Informacja o terminie wprowadzenia do obrotu zostanie przekazana w oddzielnym komunikacie.

- Mamy nadzieję, że po powyższych zmianach Program będzie bardziej efektywnie wspomagał opiekę zdrowotną nad Pacjentem poprzez ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii - dodaje firma.

W nowym regulaminie współpracy można przeczytać, że warunkiem przystąpienia do Programu przez aptekę jest posiadanie i korzystanie przez aptekę z jakiegokolwiek systemu aptecznego zintegrowanego i współpracującego z systemem OSOZ, poprawne przypisanie numerów BLOZ w kartotece towarowej w lokalnej bazie systemu aptecznego w zakresie produktów objętych Programem przez cały okres trwania Programu i dokonanie akceptacji regulaminu. Apteka dokonuje akceptacji regulaminu przy wykorzystaniu platformy systemu OSOZ.

Akceptacja Regulaminu przez aptekę jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnianie Organizatorowi za pośrednictwem platform OSOZ i NaviCon danych o sprzedaży (z uwzględnieniem korekt) wszystkich produktów objętych Programem, takich jak data i godzina dokonania sprzedaży (korekty), identyfikator produktu, ilość sprzedawanego Produktu, informacja odnośnie sprzedaży na receptę. Akceptacja dotyczy też zgody na udostępnianie danych o zrealizowanych zakupach (z uwzględnieniem korekt oraz przesunięć międzymagazynowych związanych z przedmiotowymi zakupami), danych o posiadanym stanie magazynowym oraz numeru recepty na podstawie której dokonano sprzedaży (apteka jest zobowiązana uzupełniać numer recepty najpóźniej do końca dnia, w którym nastąpiła sprzedaż)- Wybór konkretnych Aptek do Programu jest powodowany dążeniem do jak najlepszego zaopatrzenia pacjentów w Produkty na obszarach funkcjonowania tych aptek. Z uwagi na to, warunkiem uczestnictwa w Programie jest odsprzedaż Produktów w Aptekach dokonujących zakupu Produktów w ramach Programu. Produkty zakupione w ramach Programu nie mogą być przekazywane w oparciu o jakąkolwiek podstawę prawną przez Aptekę innym aptekom, w tym także pozostających w grupie kapitałowej Apteki, zarówno uczestniczących w Programie, jak i funkcjonujących poza nim - czytamy w regulaminie.

Zgodnie z treścią regulaminu organizatorowi zależy na tym, aby dzięki funkcjonowaniu Programu pacjenci mieli realną możliwość zaopatrywania się w Produkty na obszarach funkcjonowania aptek. Dlatego wymogiem uczestnictwa aptek w Programie jest aktywność aptek w zakresie odsprzedaży produktów do pacjentów. Organizator wskazuje, iż za nieaktywną aptekę uznaje taką, która w świetle danych przekazanych nie dokonała żadnej odsprzedaży Produktów do pacjentów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Jednocześnie uczestnictwo w Programie nie obliguje apteki do nabywania produktów wyłącznie w ramach Programu. Produkty będą dostępne również poza Programem.

Cała treść regulaminu dostępna jest pod TYM ADRESEM

Przypomnijmy, że niedawno właściciele aptek zrzeszeni w ZAPPA złożyli zawiadomienie o naruszeniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez firmę Boehringer Ingelheim. Ich zdaniem firma ogranicza dostęp wielu aptekom do leku Pradaxa w obniżonej, promocyjnej cenie (czytaj więcej: Aptekarze donoszą do UOKIK na dystrybutora leku Pradaxa).

Źródło:

Apteki prowadzą obrót środkami spożywczymi, którymi są suplementy diety i środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego (fot. Shutterstock)Kontrole Sanepidu w aptekach. Co...

Apteki, punkty apteczne lub sklepy zielarskie by prowadzić obrót suplementami diety, środkami...

Program "Karta Dużej Rodziny" nie jest sprzeczny z zakazami reklamy wynikającymi z art. 94a (fot. Shutterstock)Karta Dużej Rodziny nie jest sprzeczna...

Najświeższy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego zakłada zamiany w art. 94a - dotyczącym...

Zdaniem GIF sąd I instancji pominął, że firma podejmując się prowadzenia działalności sprzecznej z prawem powinna była liczyć się z konsekwencjami w postaci cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki (fot. Shutterstock)Tymczasowa ochrona dla apteki, która...

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na...

IGWPAiA proponuje, by dostarczać leki i wyroby medyczne mogły również punkty apteczne (kierownik punktu lub wyznaczony technik farmaceutyczny) (fot. Shutterstock)Technicy farmaceutyczni też chcą...

Izba Gospodarcza Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek zgłosiła swoje uwagi, w ramach...

Łódzcy seniorzy po 65. roku życia mogą jeszcze skorzystać z bezpłatnych szczepień, które finansuje miasto (fot. Shutterstock)Grypa szaleje, a szczepionek brakuje

W łódzkich aptekach brakuje szczepionek przeciwko grypie. Farmaceuci informują, że problemy z...