Gazetki z cenami leków niedozwolone w aptece | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Gazetki z cenami leków niedozwolone w aptece

Gazetki z cenami leków niedozwolone w aptece

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał karę 20 000 zł dla właściciela apteki, w której kolportowane były gazetki zawierające ilustracje leków czy suplementów diety z podwójnymi cenami i okresem ich obowiązywania.

Przedmiotem postępowania WIF były gazetki noszące różne tytuły m.in. „Jesienne hity cenowe", „Trzymaj formę na lato!", „Poczuj się majowo!", „Czas na wzmocnienie", „Zadbaj o zdrowy wypoczynek" i oznaczone na dole pierwszej strony logo aptek. Gazetki zawierały m.in. informację, do kiedy oferta jest ważna, a także o możliwości zamówienia produktów przez telefon lub na stronie internetowej.

Inspektor w uzasadnieniu decyzji o nałożeniu kary na właściciela apteki wysokości 20 000 zł podkreślał, że w gazetkach umieszczone zostały reklamy produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych, kosmetyków i innych artykułów, ze wskazaniem dwóch cen: wyższej (przekreślonej) i niższej. W niektórych przypadkach podano informację o wysokości rabatu, że cena obowiązuje tylko w „tygodniu zdrowia", wyrażenia „hit cenowy!", „bestseller" albo trzecią najniższą cenę, Gazetki dotyczyły produktów sprzedawanych w aptece. Ceny wskazane w gazetkach były cenami maksymalnymi, sugerowanymi przez franczyzodawcę, jednak apteka mogła sprzedawać produkty po cenach niższych, niż wskazane w gazetce. Gazetki były kolportowane jedynie w aptece. Reklamę produktów prowadzono na podstawie zlecenia producentów i podmiotów odpowiedzialnych.

Z decyzję WIF nie zgodziła się spółka będąca właścicielem apteki i sprawa trafiła na wokandę. W skardze spółka wskazywała na brak definicji legalnej pojęcia reklamy apteki. W jej ocenie jednak zbyt szerokie ujęcie reklamy może prowadzić do restrykcji niemożliwych do prawnej kontroli lub kolidujących z innymi dobrami prawnie chronionymi. Spółka uważała, że kolportowanie wewnątrz apteki materiałów w postaci gazetek reklamowych zawierających ofertę produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych nie mieści się w prawnym pojęciu reklamy aptek. Działanie takie nie ma bowiem charakteru publicznego i realizuje uprawnienia konsumenckie pacjentów.Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę spółki uznał za bezzasadną i podtrzymał wysoką karę. Zdaniem sądu udostępnienie w aptece gazetek z ofertą produktów sprzedawanych w niej po niższej cenie jest przedsięwzięciem mającym na celu motywowanie do korzystania z jej usług. Tym samym nosi znamiona działalności reklamowej.

Za niezasadny WSA uznał argument spółki, że gazetki z izby ekspedycyjnej nie były rozprowadzane na zewnątrz apteki. Do uznania reklamowego charakteru określonych działań apteki bez znaczenia jest bowiem to, czy reklama adresowana jest do klientów już pozyskanych, czy też potencjalnych. Nie można też przyjąć, że reklama adresowana jest tylko do „nowych" klientów. Jej celem jest również zachęcenie do dalszego korzystania z usług apteki osób, które już się w niej zaopatrują. Kwestia zaś publicznego charakteru reklamy apteki lub punktu aptecznego bądź ich działalności nie ma w obecnym stanie prawnym jakiegokolwiek znaczenia.

źródło: rp.pl

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.