Geny łączące zespół jelita drażliwego i bóle głowy | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Geny łączące zespół jelita drażliwego i bóle głowy

Geny łączące zespół jelita drażliwego i bóle głowy

Tagi: 

Genetyka łączy z naszymi chromosomami wiele rozmaitych chorób. Ostatnie wyniki badań mogą sugerować, iż istnieje korelacja pomiędzy genami, zespołem jelita drażliwego, migrenami oraz napięciową postacią bólu głowy.

Ze względu na częstość występowania zespołu jelita drażliwego (IBS) oraz bólów głowy, naukowcy podejmują usilne starania, by ustalić wciąż nieznane czynniki determinujące występowanie wspomnianych schorzeń. Okazało się, iż jednym z możliwych czynników mogą być nasze geny.

Badania przeprowadzone w Turcji zdają się wskazywać na istnienie co najmniej jednego genu związanego bezpośrednio z występowaniem IBS, migreny oraz napięciowego bólu głowy. Co więcej, wspomnianego wyżej genu nie zaobserwowano u osób bez objawów chorobowych.

IBS, migreny oraz napięciowe bóle głowy dotykają około 45 milionów Amerykanów. Są to także jedne z najczęściej występujących chorób zaburzających znacząco normalne funkcjonowanie i produktywność osób chorych.Dalsze badania są wskazane dla potwierdzenia słuszności powyższej tezy. Odkrycie genów wspólnych dla powyższych chorób może jednak istotnie wpłynąć na stopień przewidywalności zachorowań oraz na zmianę strategii terapeutycznych we wspomnianych jednostkach chorobowych.

źródło: consumer.healthday.com

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.